You Are Here: Home » Articles posted by Aleksandar I1 (Page 3)
Aleksandar I1

Macura - I1 Z63

Number of Entries : 41

Poreklo prezimena, selo Željuša (Mostar)

Poreklo stanovništva sela Željuša, u Bijelom Polju, kod Mostara. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   S južne i zapadne strane glavičice Umca u sjeverozapadnom dijelu Bijelog Polja. Selo se ne dijeli na mahale, jako je razbijena tipa, srodničke kuće obrazuju male grupe. Jedan dio sela kupio je iza okupacije s ...

Read more

LISTA TRIBLJANA PREMA MLETAČKOM KATASTRU IZ 1709. GODINE

LISTA TRIBLJANA PREMA MLETAČKOM KATASTRU IZ 1709. GODINE Bille Vlatcouich Bile Vlatković Domenego Papagalo Dominik (Nedeljko) Papagal Ellia Nigouan Ilija Njegovan Francesco Vucin Franjo Vukić Giuanco Marincouich Janko (Jovan / Ivanko) Marinković Gianco Marincouich Janko (Jovan / Ivan) Marinković Marco Tronsech Marko Trošelj Marco Marincouich Marko Marinković Marco Prodanouich Marko Prodan (ović) Martin Giurich M ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ravčići (Mostar)

Poreklo stanovništva sela Ravčići, u Bijelom Polju, kod Mostara. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Polje ima oblik trougla čijom najdužom (zapadnom) stranicom protiče Neretva, a od koje se dio polja polako diže pa se najposlije izmleđu pojedinih rtova okolnih planina u obliku veoma izvučenih kupa  od nanos ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vranjevići (Mostar)

Poreklo stanovništva sela Vranjevići, u Bišću, kod Mostara. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Opis sela HODBINE nestao je pošto su podatci za opšti dio upotrebljeni. Ovdje ćemo dodati i nekoliko bilježaka o porodicama iz sela Vranjevića, u kome smo ispitali samo porijeklo stanovništva, a ostale pojave nijes ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jasenica (Mostar)

Poreklo stanovništva sela Jasenica, u Bišću, kod Mostara. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Oko izvora, s obje strane rijeke Jasenice, u sjeverozapadnom uglu Bišća. Age su većinom Muslomani iz Mostara. Agama se daje od žita trećina, a od vinograda četvrtina. Jedan dio sela na podnožju brda Krivodola, a ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rtiješ (Mostar)

Poreklo stanovništva sela Rtiješ, u Bišću, kod Mostara. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Pored puta Mostar - Buna, na prisojnoj strani i na tjemenu brda Mukoše. Seljaci su mahom kmetovi, ali svaki ima i svoje zemlje. Age su Muslomani i pravoslavni iz Mostara. Dio sela na prisojnoj strani zvoe se Rtiješ, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Buna (Mostar)

Poreklo stanovništva sela Buna, u Bišću, kod Mostara. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Selo s obe strane bunske ćuprije. Seljaci se bave poglavito zemljoradnjom i to većinom vinogradarstvom. Buna je vrlo staro naselje i okolina Bune je bogata tragovima starih naselja. Ona je u srednjem vijeku bila jedna od z ...

Read more

selo KOSOR (Mostar)

Poreklo prezimena, selo KOSOR (Mostar) Poreklo stanovništva sela Kosor, u Bišću, kod Mostara. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Na obalama rijeke Bune. Seljaci su većinom kmetovi; samo tri kuće imaju pored aginske i svoje zemlje. Age su Muslimani Mostarci. Selo razređena tipa. U selu 20 kuća. O postanku s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Malo Polje (Mostar)

Poreklo stanovništva sela Malo Polje, u Bišću, kod Mostara. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   S desne strane izvora rijeke Bunice. Seoske su kuće na ivicama bregova Bunice koji bivaju plavljni. Većina seoske zemlje i sad je aginska. Muslomani seljaci imali su još odavno svoju zemlju, a neki hrišćani tokupii ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Blagaj s Podgrađem (Mostar)

Poreklo stanovništva sela Blagaj s Podgrađem, u Bišću, kod Mostara. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković.   Blagaj je na desnoj strani od izvora Bune, na ušću suve Blagajske Prodoli. Podgrađe je zapadnije od Blagaja pod odsjecima poljske ivice. Blagaj ima u mnogome još i sad karakter varoši, osobito što se ti ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top