You Are Here: Home » Articles posted by Urednik (Page 8)
Urednik

Number of Entries : 650

Mitohondrijska DNK: mt-DNA U

PIŠE: Aleksandar Marinković Pripadnici ove haplogrupe su međusobno vrlo raznorodni i ne treba ih smatrati iole bližim ''rođacima'' ukoliko pripadaju različitim ograncima (U2, U3, U4 itd.) Ogranak U2 Haplogrupa je vrlo raširena u Evropi, ali sa prilično niskim postotkom učešća (do 2%). Izdvaja se jedino prostor južne Poljske i istočnog Baltika sa preko 3%, a takođe i među stanovništvom uralskog govornog podru ...

Read more

Y-DNK haplogrupa R1a

OPŠTE NAPOMENE: Haplogrupa R1a proistekla je iz haplogrupe R, kao i njena sestrinska haplogrupa R1b. Karakteristična je za evroazijski prostor, od Evrope preko Bliskog Istoka i Srednje Azije, do Indijskog potkontinenta i Sibira. Danas se, kao i u prošlosti, može povezati sa Indoevropskim narodima, pre svega sa govornicima satemindoevropskih jezika (Balto-Slovenima i Indo-Irancima). Kod Srba je ova haplogrupa, ...

Read more

PREPORUČUJEMO: Sajtovi za genetičku genealogiju

isogg.org – MEĐUNARODNO DRUŠTVO ZA GENETIČKU GENEALOGIJU, najzvaničnije mesto za podelu haplogrupa Društvo je osnovano od strane administratora DNK projekata. Glavna vizija društva je promocija i edukacija u oblasti genetičke genealogije. Na početnoj stranici se mogu pronaći linkovi ka stablima haplogupa koje nose nazive po slovima alfabeta, kao i informacije o davanju imena podgranama haplogrupa, tj. SNP-ov ...

Read more

Y-DNK haplogrupa G

OPŠTE NAPOMENE: Haplogrupa G proistekla je iz makro-haplogrupe F. Karakteristična je za populacije zapadne Azije, pre svega Kavkaza i Anadolije. U Evropi se sporadično javlja u niskim procentima od 2-5%, a najveće prisustvo beleži u regionu Alpa (10-15%) i na Sardiniji (15-30%). U prošlosti se može povezati sa seobama neolitskih zemljoradnika sa područja Plodnog polumeseca u Anadoliju, Evropu i na Kavkaz. Kod ...

Read more

Srpski genetski sklop – Koliko smo Sloveni?

Svakog pripadnika srpskog naroda verovatno zanima kakav je naš genetski sklop, koji drevni narodi su ostavili genetski trag kod nas, koliko smo zaista Sloveni? Koliko smo slični Rusima i Ukrajincima, a koliko okolnim narodima? Danas postoji mogućnost da preko komercijalnih preduzeća poput FTDNA, prilično povoljno dobijemo neke osnovne podatke vezane za sklop našeg genoma. Zavisno od lične zainteresovanosti s ...

Read more

Kapetanovići, Kotor, Velji Zalaz, Njeguši, slava sv. Vrači

Haplogrupa i podgrana: I2-CTS10228>PH908 Rod: PH908 Opšti rod Iz literature:  Opšte predanje Zalažana, koje je 1910. godine zabeležio Jovan Erdeljanović, u delu „Stara Crna Gora“, drži da su svi stanovnici Veljeg Zalaza starinci i da su im najdalji preci za koje znaju, bila tri brata Rs (Hrs), Drug i Gač. Od Hrsa su „Hrsovići“ od kojih su do danas u Njegušima ostali rodovi Vukčevići i Bratićevići (čuje se i B ...

Read more

Poginuli Srbi u ratovima u 20. veku iz sela Lakiševine kod Mostara

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Nebojša Bejat Imena i okolonosti pogibije 28 Srba iz sela Lakiševine kod Mostara, koji su poginuli u Prvom svjetskom ratu (28. 6. 1914. -11. 11. 1918), Drugom svjetskom ratu (6. 4. 1941. - 9. 5. 1945) i Odbrambeno-otadžbinskom ratu (3. 4. 1992. - 21. 11. 1995). (ŠUPLJEGLAV – 13 poginulih) ŠUPLJEGLAV (Simo) RISTO 1882 – 1918. Prisilno mobilisan u Austrougarsku vojsku. Na spomeniku ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lisa (Ivanjica)

Poreklo stanovništva sela Lisa, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Teritorija ovog sela liči na konjsko sedlo: prednji kraj je prema Radaljevu, a zadnji (onaj deo sedla koji je okrenut prema konjskim sapima) se pruža preko zaseoka Venca prema Lukama. Delovi k ...

Read more

Poreklo prezimena Gunjić

Gunjića ima u selu Vitkovac pored Kraljeva, u dolini reke Gruže. Prezime je dato po predmetu. Taj "prvi" Gunjić je imao dugačak gunj (odevni predmet, haljina koju su nosili muškarci) i tako je uzeo prezime Gunjić. U jednoj knjizi piše da su Gunjići iz Novog Sela te da su bila tri brata. Jedan brat je ostao u Novom selu ali je bilo samo ženske dece i tu se loza ugasila. Drugi brat je otišao u selo Vitanovac, pored V ...

Read more

Saznajte svoje praporeklo na Svetski DNK dan – iskoristite veliki popust!

Društvo srpskih rodoslovaca „Poreklo“ u saradnji sa Biološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizuje veliku akciju testiranja genetičkog praporekla na Svetski DNK dan, 25. aprila 2018. godine. Pozivamo sve zainteresovane da se prijave. Društvo je za ovu priliku obezbedilo veliki popust na testiranje. Umesto pune cene u iznosu od 13.000 dinara, samo 25. aprila 2018. cena testiranja biće 6.000 dinara! Uz o ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top