You Are Here: Home » Articles posted by Marko (Page 2)
Marko

Number of Entries : 5613

Reči i izrazi na slovo R

razor – prvo oranje, razoravanje rakija – prelazak devojke u kuću momka bez venčanja rajs-pulfer – nem. puder rahat – lako, udobno, mirno reverancija – dubok naklon, znak posebnog poštovanja, reverans rednja - epidemija rekla – kaputić muški, od sukna ili somota rerna – pekulja, pećnica, pecište rezil, rezilak – sramota, stid, poruga rz – čast, poštenje riza - košulja rinflajš – kuvano meso, iz supe risar – sluga r ...

Read more

Reči i izrazi na slovo P

pajanta – tavanska gredica, o koju se vešaju šunke pajtaš – mađ. drug, prijatelj pajvan – uže paor – seljak, zemljoradnik panadžur - vašar parlog – neobrađena zemlja pasent – nem. podesan, zgodan, taman paspalj – mekinje paterice – drugi dan slave pačvara – čovek koji je ponižen, bez ugleda; slab čovek peglajz – nem. pegla, utija (turska reč) pedinter – nem. sluga, momak peksijan – rđav, zao čovek pendžer – tur. pr ...

Read more

Reči i izrazi na slovo O

obad – goveđa muva obaška – posebno, odvojeno obida – nepravda, uvreda obranica – zakrivljena drvena naprava, koja se nosila na ramenu, sa dva okačena šavolja obrst – nem. pavlaka ograjisati – pobesneti, planuti ogrizina – stabljike kukuruza, sluči za loženje od zla oca i od gore matere – loš izbor, s koca i konopca ozentrogeri – poramenice oklagija – obli štap od drveta za razvijanje testa ondakena – onda opakl ...

Read more

Reči i izrazi na slovo N

nabiguz – gotovan, debeljan naburen – uvređen navora, nafora – komadić posvećenog hleba posle liturgije nagraisati – nastradati, nagrabusiti nadrkan – besan najamnik – sluga, nadničar najgirig – nem. radoznao nakarada – nakaza, rugoba, strašilo nakonjče – muško dete koje nova mlada tri puta podigne uvis pre ulaska u mladoženjinu kuću namagarčiti – nasamariti, podvaliti, prevariti, izigrati namćor – nezahvalnik ...

Read more

Reči i izrazi na slovo M

mazgov – tvrdoglav čovek maja – sirište, kvasac maklja – nož sa drškama na oba kraja mal – imetak, blago mamaljuga – rum. kačamak mamlaz – budala, glupan, blesan mamuran – bunovan posle upotrebe alkohola mangal – sud za žeravicu mangulica – vrsta domaće svinje kovrdžave dlake mangup – vragolan, nestaško; besposličar mandara – sirokaško jelo, od masti, brašna i vode mandov – neodgovoran, neozbiljan, svojeglav čov ...

Read more

Reči i izrazi na slovo LJ

ljiljak - jorgovan ljosnuti – pasti i sve četir uvis dići ljulj – urodica u pšenici ljucki – ljudski, časno, čovečno, dostojanstveno ljuštika – osušeni omotač kukuruznog klipa, čime se pune slamarice ...

Read more

Reči i izrazi na slovo L

labrnja – usta, pogotovo ako su lajava labrnjak – prozor iz sobe koji gleda u dvorište labrcnuti – malo jesti, tek reda radi, zbog žurbe ladnjača – jednostavno jelo, mućenica lađan - povetarac laz - staza lajati – psovati lajb – nem. telo, prsluk lala – stanovnik Banata landpomeranc – nem. pogrdno, otprilike, banatska pomorandža larma – vika, buka, galama, dreka lebara – ostava za hleb, na tri noge, ispletena o ...

Read more

Reči i izrazi na slovo K

kabadahija – nasilnik kabeza – gazirani obojen sok kadifa – somot, pliš kaznačej - blagajnik kalabuk, kalabaluk – tur. gomila, gužva, navala, težak i neprijatan posao kalapač – čekić kalaš – rasipnik, raspikuća, bitanga kalaštura – nevaljala, opasna žena kaloper – vrsta cveća kamašne – štofani deo iznad cipele kamdžija – kožni bič kanda – izgleda, čini se da nije kanije – korice noža ili sablje kantar – sprava ...

Read more

Reči i izrazi na slovo J

jabana – tuđina javaš – lagano, polako javašluk – nemar, lenjost jagluk – maramica jagma – plen, pljačka jazija – pismo, slovo, azbuka jajara - lopov jamura – velika jama ukraj sela ostala od kopanja zemlje za čerpić ili naboj jankel – muški kratki kaput s krznom oko vrata japundže – ogrtač protiv kiše i snega, kišna kabanica jarak – rov, kanal jarica – pšenica koja se poseje u proleće jaroš – mađ. ledina, utrin ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top