You Are Here: Home » Articles posted by dizajn123
dizajn123

Number of Entries : 5751

Poreklo prezimena Bubanja

Prezime Bubanja pristuno je u Crnoj Gori, među Vasojevićima. Prilog o poreklu ovog prezimena poslao je naš saradnik Ranko Bubanja. Godine 1927. Milisav Lutovac kao mlad naučnik i istraživač, dolazio je kod kmeta Joka Bubanje i njegovog sina Milutina, kapetana crnogorske vojske, i prikupljao građu o Bubanjama. On piše da su različita mišljenja o imenu i porijeklu bratstva Bubanja. Jedni govore da su ime dobili po bub ...

Read more

Reči i izrazi na slovo Š

šavolj – kofa za vodu šajn - novac šalabajzer – danguba šalukatre – kapci na prozorima, žaluzina šamlica – stoličica na tri ili četiri noge šaraglje – zadnji deo paorskih kola šarajtov – novčanik šarampov – šanac, jarak šarov – pas Švaba - Nemac švigar – tanki kraj biča švigarica - šiparica švotati se – sprdati se šebek – majmun šeret – vragolan, prepredenjak šivaćka – igla za šivenje šikanirati – kinjiti, mučiti ...

Read more

Reči i izrazi na slovo DŽ

džaba – badava, besplatno; uzalud džakati – tur. govoriti živo i glasno džamadan – muški prsluk od čoje, ukrašen gajtanima, srmom ili tokama džambas – trgovac konjima, ali i varalica džan – duša džanarika – vrsta šljive džandrljav – sklon svađanju džanum – uzrečica:“dušo moja“, „srce moje“ džebana – barut i olovo, municija džega – švargla džemadan – vrsta prsluka (narodna nošnja) džerima – globa, kazna džeferdar – vrsta star ...

Read more

Reči i izrazi na slovo Č

ča – skraćeni oblik od – čika, čiča, stric čabar – sud za vodu ili mast čador – šator čair – livada, pašnjak čakmak – kresivo čamovina – jelovo drvo, četinar čanak – drvena zdela čantrati – neprestano pričati, gunđati čapkun – lola, okačenjak, obešenjak, mangup čapurje –korenje stabljike kukuruza,skupljano po njivi posle oranja,za loženje u paorsku peć čarda – mađ. kafana, drumska mehana čardak – koš za sušenje kukur ...

Read more

Reči i izrazi na slovo C

cagrije – korice sablje ili noža cvonjak – najniža novčana jedinica ceger – nem. korpa celivati - ljubiti cigaršpica - muštikla cigurno – sigurno cimbalo – žičani muzički instrument cipovka – veliki hleb cicijašiti – tvrdičiti, škrtariti cuncukret – suncokret curik - nazad cušpajz – jelo od povrća, nakiselo, dodatak uz glavno jelo ...

Read more

Reči i izrazi na slovo H

haglih – nem. čismen, jako uredan han – prenoćošte, gostionica haps – zatvor, pritvor harač – godišnji danak hasna – materijalna ili druga korist hauzmajstor – nem. nastojnik hauptrefer – nem. glavni zgoditak hebame - babica hermelin – vrsta finog krzna od kune heft – sveska hec - zabava himera – varka, samoobmana hozle, hozlice – nem. gaćice holba – nem. sud od pola litra hofirati – nem. udvarati se hohštap ...

Read more

Reči i izrazi na slovo F

fajda – korist, ćar fališan – nem. lažan, netačan faličan – sa manom fandrokaši – beskućnici, proleteri farisej – licemer fasovati – snositi posledice, nastradati fela – mađ. vrsta, soj, sorta felbab – podoficir feler – nem. mana, nedostatak fenderaš – poreznik fendovanje – sudska plenidba fermen – vrsta prsluka od čohe ili kadife, izvezen gajtanima fertutma – metež, gužva fest – jako, snažno, sasvim fijaker ...

Read more

Reči i izrazi na slovo U

uvar – korist ugar – jesenje duboko oranje, ugarenje ugurcuz – uncut, nevaljalac udario ga odžakar – osoba koja je obrucavila, pogodio ga pubertet udvorica – ulizica, poltron uzur – odmor, dokolica, počivanje uja – trenutna srdžba, iznenađenje ujdurma – smicalica, podvala unkaš – prednje oblučje na sedlu unterhaltung – nem. zabavljanje, razgovor uncut – baksuz, mangup, nevaljalac ustoka – istočni vetar uštva – ništarij ...

Read more

Reči i izrazi na slovo Ć

ćage – hartija, potvrda ćalov – luda ćaknut – glup, sumanut, šašav ćankul – priprost čoverk ćar – korist, vajda ćato - pisar ćeif – dobro raspoloženje ćemane – violina ćemer – muški kožni pojas u kome se nosi novac ćeramida – vrsta krovnog crepa ćerpič – nepečena cigla ćefleisan – malo pripit ćefnut - pijan ćibre – šibice ćivot – kovčeg sa moštima svetitelja ćilibar – žuta i prozirna fosilna smola, jantar ćil ...

Read more

Reči i izrazi na slovo T

tagblat - nem. novine taze - sveže taki – odmah tal – nem. deo talabuka – galama, larma trancer – nem. igrač tandžara – puška sačmara,trubasta na kraju cevi tačke – drvena, tovarna kolica tašak – jelo od testa punjeno pekmezom tepelukm – kapa od crvene čoje, ukrašena biserima terzija – krojač teslimiti - darovati tetošiti – maziti, ugađati tišler – nem. stolar tociljajka – ledenica za klizanje točak – bicikl tr ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top