Имовина сремских Јевреја у току Холокауста према архивској грађи Хрватског државног архива

26. јануара 2022.

коментара: 0

Територија која носи географски назив Срем данас је подељена између Србије и Хрватске. Цело подручје Срема је у току Другог светског рата било у оквиру усташке Независне Државе Хрватске. Верно пратећи стратегије и законе нацистичке Немачке, усташе су на себи својствен начин извршиле Холокауст на целом подручју своје државе, па са тим и у Срему. Прогони Срба, Јевреја и Цигана/Рома започети су првих дана постојања НДХ и то најпре кроз понижавања и искључење из свих друштвених сфера, настављени су кроз малтретирање, присилан рад и пљачку покретне имовине, а окончани спровођењем у логоре и истребљењем. Посебан сет донетих државних закона легализовао је све ове фазе и на тај начин ударио „печат” Независној Држави Хрватској као геноцидној творевини. Већ првих месеци постојања НДХ, тачније 5. јуна 1941. године, ступио је на снагу закон о обавезној пријави имовине Јевреја и јеврејских фирми. Усташе су на тај начин са једне стране себи олакшале пљачку, а са друге стране нама данас оставиле непобитне доказе о Холокаусту, барем о финансијском и пљачкашком аспекту прогона Јевреја. О том аспекту Холокауста сведоче документа из Хрватског државног архива у Загребу из фонда Министарство државне ризнице. Уред за подржављени иметак Одјела за новчарство, државну имовину и дугове Министарства државне ризнице НДХ (ПОНОВА) (1941–1945), целина: Досијеи конфисковане имовине (ДКИ картони) (ХР-ХАД-1076).

Као што је наведено, почевши од 5. јуна 1941. године, сви Јевреји на простору НДХ морали су да поднесу пријаву имовине за себе, своју породицу и своја предузећа и трговине. Постојала су два обрасца за обавезну пријаву имовине:

– Образац I – обавезна пријава иметка Жидова

– Образац II – обавезна пријава жидовских подузећа, односно подузећа која у цјелости или дјеломично припадају Жидовима.

Логор смрти Аушвиц – Биркенау

Образац I се састојао из следећих рубрика: I Лични подаци, II Некретнине, II Лијечници, III Инжењери, градитељи, бивши јавни биљежници и представници других слободних звања, III Рударска права, IV Закупи и опције, V Патенти и лиценце, VI Ауторска права, VII Вриједности, VIII Учешће у подузећима, IX Потраживања, X Прометне вриједности алата, инструмената и справа, које посједује за обављање звања, XI Намјештај, живежне намирнице, одјећа и остала имовина кућанства, XII Остала имовина која произлази из био којих других правних послова, XIII Исказ дуговања на дан ступања на снагу законске одредбе о пријави иметка Жидова и жидовских подузећа, затим Примједбе, Изјаве о истинитости података, мјесто, датум и потпис.

Образац II се састојао из следећих рубрика: Опћи подаци, I Лични подаци, II Дионичка друштва, II Комадитна друштва и јавна трговачка подузећа, III Задруге и друштва с ограниченим јамством, IV Инокосне твртке протоколиране и непротоколиране, затим као и код обрасца I: Изјаве о истинитости података, мјесто, датум и потпис. Уз обрасце је ишла и тзв. Темељница за књижење и Одлука о подржављењу.

Логор смрти Јасеновац

Обрасце су обавезно попуњавали сви Јевреји, полујевреји и супружници Јевреја, настањени на целом подручју НДХ. За Јевреје припаднике других држава који су имали имовину на подручју НДХ, обрасце су попуњавали рођаци или управници те имовине. Банке су пријављивале штедне улоге Јевреја. Деца млађа од 21 године пријављена су заједно са родитељима. У неким случајевима чланови исте породице имају посебне досијее. Досијеи су сложени према редном броју, а досијеи једног града или котара сложени су према абецедном реду.

Спровођење у дело идеје о расно чистој Хрватској држави вршило је неколико државних служби. Од самог свог оснивања Уред за подржављени иметак имао је основни задатак – исељавање нехрватског елемента из НДХ кроз народну понову (Државно равнатељство за понову тзв. Српска понова), односно искључење Јевреја из економије НДХ кроз економску понову (Уред за обнову привреде, односно Државно равнатељство за господарску понову, тзв. Жидовска понова).

 

Пријава имовине Малвине Сцхеер рођ. Теста из Земуна, Образац број 1 (ХДА-1076. Уред за подржављени иметак Одјела за новчарство, државну имовину и дугове Министарства државне ризнице НДХ (ПОНОВА), Досије конфисковане имовине (ДКИ) бр. 3929/1)

 

Државно равнатељство за понову основано је законском одредбом бр. CLXXI-507-Z. p.-1941, а Уред за обнову привреде законском одредбом бр. LIII/85 z. p. 1941, од 3. маја 1941. године. Уред је основан при Министарству народног господарства, Одјелу за обрт, индустрију и трговину. Државно равнатељство за господарствену понову основано је законском одредбом бр. CLXXX-581-Z. p-1941, 1. јула 1941. године. У надлежност овог Равнатељства пренети су послови Уреда за обнову привреде које се овим укинуло, с тим да је ово Равнатељство било једино овлашћено да купује имовину Јевреја и јеврејских предузећа. Такође, у његову надлежност пренети су послови и овлашћења и других Министарстава међу којима и спровођење наредбе о обавезној пријави имовине Јевреја и јеврејских предузећа.

Законска одредба о надопуни законске одредбе о оснутку Државног равнатељства за господарствену понову (бр. CCLXXI-1240-Z. p. 1941) донета је 27. августа 1941. године. Одредба је одредила да је Државно равнатељство за господарствену понову могло преузимати правну имовину која је по законској одредби о обавезној пријави имовине Јевреја од 5. јуна 1941 (број CL-348-З. p.1941) била подложна дужности пријаве, и по слободној вољи одређивати све мере за њено очување и осигурање. Државно равнатељство за понову и Државно равнатељство за господарствену понову спојени су у једно равнатељство под именом Државно равнатељство за понову. Равнатељство ће још три пута мењати назив и надлежност, све до 17. августа 1943. године када је потпало у Одјел за новчарство, државну имовину и дугове Министарства државне ризнице.

Сачувана је 581 пријава Јевреја и 4 пријаве јеврејских општина на територији српског дела Срема (не рачунамо пријаве супружника Јевреја које је власт према закону сматрала „аријевцима”).

Пријава имовине Мајера Францоза из Шида, Образац број 2 (ХДА-1076. Уред за подржављени иметак Одјела за новчарство, државну имовину и дугове Министарства државне ризнице НДХ, Серија П (ПОНОВА).

 

Срем под влашћу Независне Државе Хрватске, Холокауст и пљачка имовине

Власт на простору Срема делиле су усташе Независне Државе Хрватске и домаћи Немци. Иако је постојало доста сукоба међу њима, нарочито око расподеле имовине Јевреја и Срба, обе стране су се потпуно слагале у томе да Срем, као и целу НДХ треба очистити од „аријевски непоћудних елемената”, тј. од Срба, Јевреја и Цигана (Рома). Хрватски антисемитизам није потицао само из поданичког односа према Хитлеру и Трећем рајху, него и из програма усташке организације која је у Начелима усташког покрета прокламовала стварање Независне Државе Хрватске у „повјесним границама” у којој ће одлучивати само Хрвати „чисти по порјеклу и по крви”. За тако нешто било је потребно очистити Хрватску од Срба, Јевреја и Рома. Како су усташе држале сву власт у држави, „чишћење нације од непоћудних елемената” било је и део државне политике.

Терор над Србима и Јеврејима започет је већ првих дана по проглашењу НДХ. Хапшења, малтретирања и одвођења у затворе угледних личности спровођена су на целој територији НДХ. Срби су најчешће одмах убијани, или су пак одвођени у логоре под оптужбом да су комунисти или да су радили против државе, а од Јевреја је тражен окуп – „контрибуција”. Правну основу ових злочина влада НДХ утемељила је доношењем Законске одредбе за одбрану народа и државе којом је уведено ванредно стање. Пошто НДХ до фебруара 1942. године није имала скупштину, Павелићева влада је без икакве контроле доносила „законске акте” усмерене против Срба и Јевреја. Први сет закона донет је 30. априла 1941. године – Законска одредба о држављанству, и са њом је становништво НДХ подељено у две групе: прва група су били „држављани” (Хрвати, муслимани и други „аријевци”), а другу групу „државни припадници” (Срби и Јевреји). Законском одредбом о заштити аријевске крви и части хрватског народа забрањено је склапање бракова између Јевреја и особа „аријевског” порекла, као и запошљавање „аријевки” млађих од 45 година у јеврејским кућама. Законском одредбом о расној припадности прописано је утврђивање „припадности нижој раси”, тј. утврђивање јеврејског порекла. Касније је донет читав низ нових радикалнијих закона који су омогућили пљачку, понижавања и потпуно истребљење Јевреја. Посебан сет законских одредби односио се на физичку ликвидацију Срба и Јевреја: Законска одредба о упућивању непоћудних и погубљених особа на прилина боравак у сабирне и радне логоре и Законска одредба о сузбијању насилних и кажњивих чина проти државе, појединим особама и имовини.

Сет закона који се односе на финансијски моменат Холокауста, тј. пљачку, чиниле су Наредба о утврђивању расне припадности државних и самоуправних службеника и вршитеља слободних академских звања, Наредба о промјени жидовских презимена и означавању Жидова и жидовских твртки, Законска одредба о обавезној пријави иметка Жидова и Жидовских твртки и Законска одредба о подржављењу иметка Жидова и жидовских предузећа. Свим овим законима НДХ је фактички „озаконила” Холокауст.

Страдање Јевреја у Срему започело је већ априла 1941. године по уласку немачке војске. Организовани у Културбунд, домаћи Немци су предњачили у прогону, пљачкању и понижавању Јевреја. Многи чланови Културбунда одлазили су у Немачку на тзв. бесплатне стручне и привредне курсеве, а школовани су у ствари за СС јединице. Они су после доносили и бесплатно делили разне брошуре и летке усмерене против Јевреја. Циљ је био створити нетрпељивост локалног становништва према Јеврејима како би се лакше извео планирани злочин – њихово потпуно истребљење. Прва мера против Срба и Јевреја која је примењена у Срему било је одузимање радио-апарата да би потом уследило хапшење угледнијих личности. Од Јевреја је тражена кауција, односно „контрибуција” (откуп) за ослобођење, док су Срби најчешће одмах убијани. Јеврејске и српске радње преузели су комесари, који су одређени да се старају о имовини, а у ствари су били задужени за пљачкање. Следећи немачки узор, усташе су Јеврејима увеле обавезу ношења жуте траке на левом рукаву са натписом на хрватском језику „Жидов” (Ж) и немачком „Juden” (Ј); било је забрањено напуштање места боравка и кретање од 20 до 8 часова, а недељом и католичким празницима током целог дана, забрањен је одлазак на пијацу пре 10 часова, коришћење јавног превоза, купање на рекама, а уведен је принудни рад за све Јевреје (оба пола) старости од 16 до 60 година као и дневно јављање полицији. Истовремено је вршена пљачка јеврејских породица и предузећа. Пљачкали су у име државе, за потребе војске, Културбунда или канцеларија нових намештеника, а најчешће за себе. Из јеврејских радњи, просторија удружења и приватних станова однето је све што је било вредно. Оно што је за њих било безвредно, попут архиве библиотека и синагога, спаљено је. Из пријаве редарственог стражара (полицајца) Мате Борковића, незадовољног поделом опљачкане јеврејске имовине, коју је 19. јануара 1942. године упутио „Државном тужиоцу у Хрватској Митровици” (Сремској Митровици), види се шта је све опљачкано и на који начин. Између осталог Борковић каже: „Разни предмети заплинити од Жидова из Илока, а који су били допремљени у ово редарство, а састојали се од следећих ствари и то: 2 пуна камијона са 37 великих куфера пуних златних и сребрних сервиса, 47 џепних сатова, те неколико труба платна, те двије трубе коже, бокс и шебро у 400 кгр брашна те 50 кг гушчије масти… Ове предмете су плијенили г. Леденц и Гаџо и Филиповић Лука редарствни стражар у Хрватској Митровици”. Борковић пријављује да су „од запљењене масти редари добили сваки по 2 кг, масти т.ј. у укупној тежини свега 80 кгр”. Даље „Разни заплењени предмети од жидова Флајшмана из Хрватске Митровице као на примјер скупоцјени златни сервизи 2 и пола кгд. велики дуката а које је предмете плијенио г. Гаџа и Леденц, нису предани на надлежно мјесто, а пригодом дјељења затекао их је г. пристав Ертл. Код претреса стана жидовке рабинке из Хрватске Митровице, нашао је г. Леденц и редарствени стражар Гјуро Марошевић већи омот дуката, који нису предани на редарство, те их је узео ксеби поменути Леденц, а речена власница мора знати колико је било тих дуката”. У почетку су на удару биле имућније јеврејске породице, али како је време одмицало, круг се ширио. Из јеврејских кућа отимано је и одношено све, чак и веш.

Разлике у поступцима између усташа и нациста није било. У Земуну и источном Срему сву власт су у почетку имали Немци. При месном Културбунду основана је секција за „контролу Јевреја” са задатком да попише све Јевреје и њихову имовину. Због бројчане надмоћности у Руми, власт су држали упоредо и домаћи Немци и усташе. Сви сремски Јевреји су били присиљени на тешке и понижавајуће послове.

Дана 6. 2. 1942. године донета је Законска одредба о подржављењу иметка Жидова и жидовских предузећа којом је „Равнатељство за господарску понову” овлашћено да спроведе „подржављење иметка Жидова са или без накнаде”. Убрзо је допуњена Законском одредбом о уновчавању подржављених жидовских зграда и градилишта, у којој је прецизирано да се зграде чији су власници Јевреји „одузимају у корист државе без икакве накнаде” и „да Јевреји предају хартије од вредности, уложне књижице, драгоцености, тепихе, предмете уметничке, културне и историјске вредности, полисе осигурања и др”.

Након 16 месеци понижавања, пљачкања, малтретирања и појединачних или групних убијања, коначно спровођење сремских Јевреја у логоре десило се крајем јула 1942. године. Највећа група Јевреја је ухапшена током ноћи 27. на 28. јул 1942. године. Преко логора Винковци, Тење, Јасеновац и Лоборграда, спроведени су у Аушвиц. Након спровођења Јевреја у логоре, започела је коначна пљачка њихове преостале имовине. Имовину су најчешће разнели усташки и немачки функционери, док је сва преостала покретна имовина распродавана на јавним аукцијама. Као доказ тога може се навести пример Шида. У документу који је Порезни уред у Шиду упутио Управитељству народних школа наводи се да ће Порезни уред као уред за подржављену имовину у Шиду на дан 9. 10. 1942. године обавити распродају покретнина преосталих иза Јевреја и то у дому усташке младежи у Шиду. Предмети су се продавали по назначеним ценама, а како би распродаја прошла у најбољем реду, у документу се наводи да ће се у дворану пуштати четворо по четворо купаца. Јеврејске некретнине су подржављене, тј. грунтовно преведене у власништво државе, а након тога најчешће продаване физичким лицима. Немачка пучка банка д. д. Рума чак је и саопштила колики су износи заплењени од румских Јевреја.

Након спроведеног плана о озакоњеној пљачки Јевреја, уследило је њихово истребљење и масовно одвођење у логоре. Највећи талас хапшења и спровођења у логоре десио се, као што је наведено, јула месеца 1942. године. Највећи део сремских Јевреја је настрадао у Јасеновцу и Аушвицу.

 

Списак сачуваних пријава (имена су дата у оригиналу):

БЕОЧИН

 1. Bloch Đura
 2. Bloch Oskar
 3. Deneš Stjepan
 4. Mandel Nikola
 5. Ronaj ing. Mirko
 6. Rosenberg Zoltan
 7. Šateles Serena

БЕШКА

 1. Katona Aleksander
 2. Katona Aurelija
 3. Katona Stefan

ЧЕРЕВИЋ

 1. Brandajz Oskar
 2. Fischer Eleonora
 3. Kornfeld dr. Pavle
 4. Szöke Željko

ЕРДЕВИК

 1. Hirth Izidor
 2. Händler Josip
 3. Kohn Adolf
 4. Štern Lazar

ГОЛУБИНЦИ

 1. Kohn Ladislav
 2. Kohn Sigmund
 3. Römer Filip

ИНЂИЈА

 1. Pisker Bela

ЉУБА

 1. Hahn Leopold

НЕШТИН

 1. Goldenberg Laura
 2. Goldenberg Miša

НОВИ СЛАНКАМЕН

 1. Kardoš Ljudevit

ПЕТРОВАРАДИН

 1. Schlesinger – Stanić dr. Slavko

РУМА

 1. Auferber Jakob
 2. Braun Etelka
 3. Braun Ruža
 4. Ferstner Mihajlo
 5. Fischer Bernhardt
 6. Frim Julije
 7. Garai Franjo
 8. Hauser Bela
 9. Hellinger Simon
 10. Heitler Max
 11. Heršković Fani
 12. Kaufman Leo
 13. Klein Helena
 14. Kohn Milan
 15. Lederer rođ. Lang Fani
 16. Malenković dr. Borislava
 17. Müller Benjamin
 18. Müller Sigmund
 19. Müller Šarlota
 20. Rajh Sigmund
 21. Reich Arnold
 22. Stein Bernard
 23. Steiner Nina
 24. Polaček Samuel
 25. Popper Jakob
 26. Richtmann Aladar
 27. Roth Bela
 28. Schlesinger Dezider
 29. Skopal Filip
 30. Skopal Karlo
 31. Stein Bernard
 32. Unterberger Adolf
 33. Unterberger Martin
 34. Unterberger Mirko
 35. Unterberger Sali
 36. Waksberger Jakob
 37. Weiss Jakob
 38. Weiss Maksim
 39. Weiss Nathan
 40. Wessel Alice
 41. Wessel Ella
 42. Wessel Karlo

СОТ

 1. Goldenberg Roza

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 1. Alt Rozalija
 2. Ferstner Jene
 3. Ferstner Vilim
 4. Fleischman Imre
 5. Fleischman Josip
 6. Fleischman Šandor
 7. Frankfurter dr. Ignac
 8. Freund Leo
 9. Fuhrmann Miroslav
 10. Fuhrmann rođ. Čukin Viktorija
 11. Gärtner David
 12. Gärtner Fani
 13. Hubert Hilda
 14. Hubert Sigmund
 15. Kiršner rođ. Milanić Fritzi
 16. Kiršner dr. Slavko
 17. Kovač Julije
 18. Lederer Jelka
 19. Levy Sigfrid
 20. Milosavljević Regina
 21. Morgenstern Adolf
 22. Morgenstern Pera
 23. Morgenstern Samojlo, Josip, Mirjam i Ružica
 24. Morgenstern Sima
 25. Rosenberg Adolf
 26. Rosenberg Maks
 27. Samlaić Josip

СТАРА ПАЗОВА

 1. Berger Rella i Rožika
 2. Deutsch Salamon
 3. Friend Ivan
 4. Fučhs Giza
 5. Goldner dr. Geza
 6. Haisler Benko
 7. Heisler David
 8. Heršković Mavro
 9. Kesler Marija
 10. Klajn Berta
 11. Kohn Dragutin
 12. Kohn Andrija
 13. Kon Etelka
 14. Morgenstern Josip
 15. Miller Gerzon
 16. Pinus Mano
 17. Pisker Dragutin
 18. Politzer Pavle
 19. Rot Jakob
 20. Vajs Lujza

ШИД

 1. Blatt Gizella
 2. Blatt Maks
 3. Dajč Arnold
 4. Epštajn Gerzon
 5. Francoz Majer
 6. Hecht Samuel
 7. Hecht Sarlota
 8. Kišicky Abram
 9. Kišicky Ruža
 10. Klajn Josip
 11. Klein Ladislav (Laci)
 12. Klajn Ladislav
 13. Klein Leopold
 14. Klein Pavle
 15. Klein Regina
 16. Kohn Solomon
 17. Löbl dr. Kornel
 18. Löbl Olga
 19. Lustig Eugen Salamon
 20. Lustig Irena
 21. Malz rođ. Schlesinger Elsa
 22. Malz Salamon
 23. Morgenstern Filip
 24. Morgenstern Lenka
 25. Platzner Berta
 26. Reich Ignjat
 27. Reich Sida
 28. Schlesinger Leopold
 29. Spigl Herman
 30. Spiegel Roza
 31. Šrottmann Josip
 32. Šrotman Maks
 33. Srotman Rozika
 34. Stern Josip
 35. Stern Petar
 36. Winterstein Emil
 37. Winterstein Ida
 38. Zilzer Lottika
 39. Zilzer Nandor

ЗЕМУН

 1. Adler Paula
 2. Adanja Eugenia
 3. Adanja Lenka
 4. Adanja Rudi
 5. Adler Leo
 6. Adler Paula
 7. Adler Robert
 8. Alkalaj Vinuća
 9. Alkuser Avram
 10. Alkuser Regina rođ. Albaranas
 11. Almoslino Ema
 12. Almoslino Margita
 13. Altarac Josif
 14. Altarac Rošela
 15. Amoday Haim
 16. Amoday Rašela
 17. Anaf Helena
 18. Anaf Moreno
 19. Aranđelović Sofija
 20. Arneti Josip
 21. Arneti Netuš
 22. Auspitz Gitta
 23. Auspitz Julio
 24. Baba Erna
 25. Badalić pl. Judita Marija
 26. Balaž Izo
 27. Balaž rođ. Weis Regina
 28. Band Charlotte
 29. Band dr. Alexander
 30. Banović Gordana
 31. Beherano Benjamin
 32. Beherano Erna Ester
 33. Beherano Vitalis
 34. Belach Ovsej
 35. Belach Rebeka
 36. Berger Margareta Dragica
 37. Berger Viktor Željko
 38. Bihali Đuro
 39. Bihali Herman
 40. Bihali Maria
 41. Biheller Marek
 42. Binder Bertold
 43. Binder Leonhard Stjepan
 44. Binder rođ. Auslender Ružica
 45. Binder Teodora
 46. Blau Terezija
 47. Bloch Rudolf
 48. Böhm Fanka
 49. Böhm Gizela
 50. Böhm Klara
 51. Böhm Sigmund
 52. Bondy Jacques
 53. Bondy Robert
 54. Bošković Eugen
 55. Bošković Margita
 56. Brüll Hugo
 57. Brüll Josip
 58. Broch Aleksandar
 59. Brandeis Berta
 60. Brandeis Sigmund
 61. Brandeis Hedwiga
 62. Brandeis Pavle
 63. Brandeis Hannah
 64. Brandeis dr. Leopold
 65. Brandeis Karlo Dragutin
 66. Cević Avram
 67. Cević Hajim
 68. Cević Marijana
 69. Cević Robert
 70. Cohen Regina
 71. Čapo Jovan
 72. Čapo Piroška
 73. Čapo rođ. Šwalb Šarlota
 74. Čelebi Betty
 75. Čelebi Jakob
 76. Daniti Ašer
 77. Daniti Lenka
 78. Daniti Mihailo
 79. Daniti rođ. Scheer Katica
 80. Demajo Estera
 81. Deutsch Jelisaveta preudata Orban
 82. Dežma Rikard
 83. Dežma Štefica
 84. Eberle Marijana
 85. Ečer Nada
 86. Ehrenfreund rođ. Fein Ema
 87. Elek rođ. Goldštajn Ella
 88. Elias Josip
 89. Elias Lika
 90. Engler Desider
 91. Engler Elisabeth
 92. Ercegović Irma (Irena)
 93. Eškenazi Klara
 94. Farchy Allegra
 95. Farchy rođ. Weiser Alice
 96. Farchy dr. Josua M.
 97. Farkaš rođ. Schlanger Sofia
 98. Fekete Arnold
 99. Fekete Regina
 100. Fekete Greta
 101. Fekete dr. Bruno
 102. Ferber Jakob Emanuel
 103. Ferster rođ. Wajs Julijana
 104. Feuer Ladislav
 105. Feuer rođ. Adler Klara
 106. Finzi rođ. Lipman Lonny
 107. Finzi Sabetaj
 108. Fischer David
 109. Fischer Malvin
 110. Fischer Matilda udovica
 111. Fischer rođ. Steiner Janka
 112. Fischer Vilim
 113. Fišer dr. David
 114. Fišer Leo
 115. Fišer Ruža
 116. Fišer rođ. Wajs Etelka
 117. Fodor Anka
 118. Fogel David
 119. Fogel Eugen
 120. Fogel Ida
 121. Fogel Josip
 122. Frank dr. Mihajlo
 123. Frank rođ. Wollner Stefanija
 124. Frankl rođ. Klein Etelka
 125. Freidenfeld Serina
 126. Freudenfeld Aleksander
 127. Freudenfeld rođ. Wollner Matilda
 128. Fridman Branko
 129. Friedländer Erne
 130. Friedmann Irena
 131. Friedmann Lazar
 132. Friedmann Leo
 133. Friedmann Leopold
 134. Friedmann Renee
 135. Friedmann rođ. Reichental Selina
 136. Fuschs Dragutin
 137. Gärtner dr. Leo
 138. Geduldig Roza
 139. Gerb Feodor
 140. Goldstein Hermina
 141. Goldstein Ivan
 142. Goldstein Johana
 143. Goldstein Šarlota rođ. Sonnenfeld
 144. Goldštajn Ervin
 145. Goldštajn Marjana rođ. Binder
 146. Goldštajn Oskar
 147. Greber Serena
 148. Greber Pavle
 149. Greiner Erna rođ. Kandler
 150. Greiner Ilona
 151. Greiner Leopold
 152. Gross Paula
 153. Grossmann rođ. Ehrendiner Hermina
 154. Grünfeld Isidor
 155. Gussman Anica rođ. Dajč
 156. Gussmann Josip
 157. Hahamović dr. ing. Julije
 158. Hahamović rođ. Singer Helena
 159. Haim Matija
 160. Hasan Hugo
 161. Heitler Adolf
 162. Heitler Gizela
 163. Heitler maloletne Mira i Ella
 164. Herzl Adela
 165. Herzl Amalia
 166. Herzl Berthold
 167. Herzl Emil
 168. Herzl Gizela
 169. Herzl Hugo
 170. Herzl Ida rođ. Hilfreich
 171. Herzl Marija
 172. Herzl Richard
 173. Herzog dr. Franjo
 174. Hirš Ignjat
 175. Hiršfeld Frida
 176. Hiršfeld Gizela
 177. Hiršfeld Stefanija
 178. Hiršl Vukica
 179. Hirschl Alexander
 180. Honig David
 181. Honig Serena
 182. Hranilović Vilim
 183. Ignjatić Vladimir
 184. Iric Jovanka rođ. Farkaš
 185. Isak Nahmijas
 186. Izahar Ana
 187. Izahar Josip
 188. Izahar Regina
 189. Kačka Elza
 190. Kačka Gerzon
 191. Kampos rođ. Alkalaj Matilda
 192. Kampos Salamon
 193. Karistka Fany
 194. Karpat Ella
 195. Kaufman Regina
 196. Kazes Natan
 197. Kazes rođ. Böhm Sabina
 198. Klein Bernat
 199. Klein rođ. Rosenbaum Olga
 200. Kleinmann Edmund
 201. Klopfer Elsa (maloletna)
 202. Klopfer Hana
 203. Klopfer Heinrich Hajim
 204. Klopfer Isidor
 205. Klopfer Josefina
 206. Klopfer Leo
 207. Klopfer Rudolf
 208. Koen David
 209. Koen Leon Juda
 210. Koen Merjama
 211. Kohn Alfred
 212. Kohn Andor
 213. Kohn Etelka
 214. Kohn Hugo
 215. Kohn Imre
 216. Kohn Leopold
 217. Kon Ester
 218. Kon Herman
 219. Kon Regina
 220. Kon Salamon
 221. Kornstein Frida
 222. Kovač rođ. Wiegenfeld Žinka
 223. Közer Sofija
 224. Krishaber Ela
 225. Krishaber Karlo
 226. Kümmelberg rođ. Herzl Hermina
 227. Künstler Artur
 228. Künstler rođ. Pollak Valerija
 229. Landau Ervin
 230. Lande Berta
 231. Leitner Zdenko
 232. Leon Elsa
 233. Leon Heim Josif
 234. Leon Hermina
 235. Leon Ruža
 236. Levi Gisella rođ. Reiss
 237. Levi Alfred
 238. Levi Avram
 239. Levi Blanka
 240. Levi Ilse
 241. Levi Jozefina
 242. Levi Kadmon
 243. Levi Karl
 244. Levi Klara
 245. Levi Klara
 246. Levi Laura
 247. Levi Nissim
 248. Levi Oto
 249. Levi Robert
 250. Levi Roderich
 251. Levi Ruben
 252. Levi Sadik

253. Levi Salamon

 1. Levi Sigmund
 2. Levi Sol
 3. Levi Zimbul
 4. Lustig Armin
 5. Lustig Katica
 6. Mährigehl (Merišl) Franz
 7. Majer Berta
 8. Majer Malvina
 9. Majer Margita rođ. Šer
 10. Majer Samuel
 11. Mance Marta
 12. Mandel Johann
 13. Menahem Lika
 14. Müller Frida
 15. Musafija Azriel
 16. Musafija Blanka
 17. Musafija Isak
 18. Musafija Jakob
 19. Musafija Miša
 20. Musafija Rafael
 21. Nachmijas rođ. Ehrendiner Jozefine
 22. Nagy Šandor
 23. Neubauer Roza
 24. Neuhaus Klara rođ. Adler
 25. Neuhaus Rudolf
 26. Neumann Adolf
 27. Neumann Jakob
 28. Neumann Regina
 29. Nićin Sofija
 30. Orban Martin
 31. Papo Eliša
 32. Papo Jozefin
 33. Perenji Bela
 34. Perenji Klara
 35. Pick Melanija
 36. Pinkas Lydia
 37. Pinkas Samuel
 38. Pisker Adolf
 39. Pisker Edita
 40. Pisker Erwin
 41. Pisker Josip
 42. Pisker Josip
 43. Pisker Jovanka
 44. Pisker Mira
 45. Pisker Oskar
 46. Pisker Regina
 47. Polgar Zoltan
 48. Porobič rođ. Wiegenfeld Gizela
 49. Rechnitzer Dragutin
 50. Rechnitzer Jolan
 51. Reiss Jakob
 52. Reiss Gitel
 53. Reitzer Hermann
 54. Ronai Šarlota
 55. Rosenberg Elvira (maloletna)
 56. Rosenberg Lazar
 57. Rosenberg Eugenija
 58. Rosenberg Rosa
 59. Rosenfeld-Rubin Malvina
 60. Rosenfeld Friedrich
 61. Roth Johana
 62. Roth Leo
 63. Rubenović rođ. Farchy Edith
 64. Russo David
 65. Russo Emilija
 66. Samlaić Erih
 67. Samlaić Hugo
 68. Samlaić Lenka
 69. Samlaić Ljerka
 70. Samlaić Marija rođ. Klopfer
 71. Samlaić Ruža
 72. Samlaić Šari
 73. Samuel Karlo
 74. Sasson Bukica
 75. Sasson Josip
 76. Sasson Judita
 77. Sasson Marjana
 78. Sasson Moric
 79. Sasson Stela
 80. Schatteles Gisella
 81. Scheer Adolf
 82. Scheer Aleksandar
 83. Scheer Filip
 84. Scheer Marko
 85. Scheer rođ. Gerber Regina
 86. Scheer rođ. Mayer Lucija
 87. Scheer rođ. Testa Malvina
 88. Scheer Samuel
 89. Scheer Vilim
 90. Schön dr. Arnold
 91. Schön Lujza
 92. Schvitzer Herman
 93. Schvitzer Isidor
 94. Schwarz Ernest
 95. Schwitzer Herrmann Heinrich
 96. Schwitzer Ignjatz
 97. Schwitzer Julio
 98. Schwitzer Rosa
 99. Schwitzer Žaneta
 100. Schwitzer Vilma
 101. Semnic Fany
 102. Semnic Franciska
 103. Semnic Žiga
 104. Semnic Ignjat
 105. Semnic Marko
 106. Semnic Rosa
 107. Siegel Amalie
 108. Siegel Lily
 109. Siegel Edith
 110. Sigmund Alexandar
 111. Sigmund Katarina
 112. Sigmund Klara
 113. Singer Oskar
 114. Sonnenberg Bernhard
 115. Sonnenberg Henriette
 116. Sonnenfeld dr. Samuel
 117. Sonnenfeld Julijana
 118. Sonnenfeld Lazar
 119. Sonnenfeld Olga
 120. Spicer Josip
 121. Spicer rođ. Stern Katica
 122. Spiegel Walter
 123. Spiker Else
 124. Spiker Julius
 125. Spitzer Margit
 126. Stein Max
 127. Steiner Herman
 128. Steiner Maks
 129. Steiner Ružica
 130. Stojanović rođ. Frankl Melanija
 131. Strasser Teodor
 132. Szekelji rođ. Kon Flora
 133. Šalgo Makso
 134. Šalgo Marija
 135. Šalgo Suzana
 136. Šor Gizela
 137. Šor Iso
 138. Špindel Albert
 139. Špindel Herman
 140. Špindel Paula
 141. Štajn Vera
 142. Štein Mirko
 143. Štein Elsa
 144. Šugar Geza
 145. Švab Albert
 146. Švab Ney Irma
 147. Švicer Berta
 148. Švicer Sofija
 149. Švicer Šandor
 150. Tagleicht Emanuel
 151. Tagleicht Gavra
 152. Tagleicht Julka
 153. Tagleicht rođ. Josifov Estera
 154. Taus rođ. Glik Olga
 155. Taus rođ. Glik Olga
 156. Vider Regina
 157. Wajs rođ. Pollak Regina
 158. Wechsler Moritz
 159. Wechsler Stefi
 160. Weinberg Juliška
 161. Weiss Andor
 162. Weiss rođ. Nahmijas Lenka
 163. Weiss Ružica
 164. Weksler Simon
 165. Werigo Zoja (rođ. Johana Deutsch)
 166. Wiegenfeld Adolf
 167. Wiegenfeld Juliana
 168. Wiegenfeld Julio
 169. Wiegenfeld rođ. Rusov Lela
 170. Wiegenfeld Sidonia
 171. Zidverc Maks
 172. Zukermann Serena

 

 

Аутор чланка:
Радован Сремац

Радован Сремац је рођен 1982. године. Основну и средњу школу је завршио у Шиду. Дипломирао на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду. У периоду 2009-2013. био је запослен као кустос-археолог у Галерији слика „Сава Шумановић“ Шид. Обављао функцију директора поменуте установе 2011-2012. год. У периоду од 2014. до 2017. године био је запослен у Завичајној археолошкој збирци при Народној библиотеци „Симеон Пишчевић“ Шид као кустос-археолог, а од 2018. године у Музеју наивне уметности „Илијанум” Шид. Звање вишег-кустоса је стекао 2017. године. Члан је Српског археолошког друштва од 2007. године. Истраживачко интересовање се креће од археологије римских провинција Централног Балкана, преко историје Војводине 18-20. века до генеалогије. Аутор је изложби: „Градина на Босуту“ намењене за гостовање у земљама региона (2017), музејске поставке Црквене ризнице Српског православног архијерејског намесништва Шидског (2016), „Градина на Босуту“ у Завичајном музеју у Руми (2015), „У залеђу престонице – Општина Шид у касној антици“ у Галерији слика „Сава Шумановић“ Шид (2012), „Сава Шумановић – лично, породично, национално“ у Галерији слика „Сава Шумановић“ Шид (са гостовањем у Музеју савремене умјетности Републике Српске у Бања Луци и у Дому војске Србије у Београду) (2012), „Нит која нас веже" у Музеју наивне уметности „Илијанум" Шид итд. Аутор је 33 монографије и преко 90 радова у серијским публикацијама. За свој рад је награђен Вишњићевом наградом у категорији младих стваралаца у култури за 2010. годину, Шестодецембарском Захвалницом Општине Шид (2015), признањем градоначелника Хаифе (Израел) за научно-истраживачки рад о историји јеврејских заједница у Србији (2015) и признањем Министарства спољних послова Израела за ширење и унапређивање српско-израелског пријатељства (2016).

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.