Poreklo prezimena, selo Čubrelj (Srbica) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Čubrelj, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 19 Poreklo stanovništva sela Čubrelj, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 19 Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Čubrelj (Srbica)

Poreklo prezimena, selo Čubrelj (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Čubrelj, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Čubrelj se nalazi na brežuljcima dreničkog pobrđa, a pripada razbijenom tipu naselja. Seoske kuće se nalaze pokraj druma Kosovska Mitrovica – Peć. Uz starosedelačko arbanaške stanovništvo, u Čubrelju obitavaju i Srbi kolonisti, čije su kuće podignute duž pomenutog druma, te daju selu tip seoskog drumskog naselja. Selo ima svoju meraju, i seosku kolektivnu šumu. Bašte se nalaze najčešće pored okućnica, gde su i rodovska gumna.

Vode i groblja.

Skoro svaka kuća ima bunar u svom oboru, sa pijaćom vodom. Srbi kolonisti imaju jedan kolektivni bunar. A isto tako skoro svaka kuća ima bunar sa vodom za piće. Domaća stoka se napaja na seoskim potocima i izvorima, kao i na rodovskim bunarima.

Čubrelj ima šest arbanaških groblja, kao i jedno kolonističko srpsko groblje.

Prema statističkim podacima iz 1914. godine, Čubrelj je imao 365 stanovnika.

Prema popisu stanovništva iz 1921. godine, Čubrelj je imao 336 stanovnika, sa 51 domaćinstvom.

Poreklo stanovništva.

Prema proučavanjima naselja i porekla stanovništva iz 1936. godine, Čubrelj je imao sledeće populacione stanje.

Arbanasi:

-Suogrlani, fis Gaš, 9 kuća. Doseljeni su iz Suvog Grla – Metohijski Podgor, 1845. kada se 3 doselila 1 kuća.

-Birindžik, fis Gaš 5 kuća.

-Miftarović, fis Gaš, 3 kuće. Ovaj rod vodi poreklo iz dreničkog sela Vitaka, odakle je 1845. godine doseljena 1 kuća.

-Bulić, fis Gaš 3 kuće, vode poreklo iz Metohije, a u Čubrelj su ih naselili pašalari Mahmudbegovići, po narodnoj – rodovskoj tradiciji, 1735. godine, doselila su se dva brata Bulja i Velja, a treći brat Mira ostao je u Peći. Ovaj rod je srpskoga porekla iz pravoslavlja je prešao u islam, a potom se poarbanasio. Od ovoga roda 1912. godine, 1 kuća se odselila u Malu Aziju.

-Suljić, fis Šalj, 2 kuće. Ovaj rod ima nadimak Čitak, po selu Čitaku u Metohiji, odakle vode poreklo, a doselili su se 1865. godine.

-Azirović, fis Gaš, 3 kuće. Starinom su Srbi jerlije, koji su iz pravoslavlja prešli u islam 1845. godine, a potom su se poarbanasili.

-Košutan, fis Gaš, 4 kuće. Poreklom su iz sela Košutova – Kosovo, odakle se doselila 1 kuća, 1856. godine.

-Palić, fis Gaš 1 kuća. Poreklom su Srbi jerlije, a izdaju se za doseljenike iz Arbanije. Nadimak su dobili u starini, zbog neke paljevine lisnika.

-Rustemović, fis Gaš, 5 kuća. Poreklom su iz Arbanije, odakle su njihovi preci doseljeni 1785. godine.

-Đeljoš, fis Gaš, 2 kuće. Poreklom su iz Arbanije, odakle su se doselili 1735. godine. Međutim, taj rod srpskoga porekla iz Metohije od Bulje kojeg je naselio u Čubrelj, feudalni posednik od pašalara Mahmutbegovića.

-Feković, fis Gaš, 2 kuće. Poreklom su iz Arbanije odakle su se doselili 1835. godine.

-Siljović, fis Gaš, 1 kuća. Poreklom su iz Arbanije, odakle su se doselili 1855. godine. Od ovoga roda 1 kuća se odselila 1921. godine u selo Zojh – Metohija.

-Uković, fis Gaš, 1 kuća. Doseljeni su iz Arbanije 1835 . godine, Od ovoga roda je 1921. godine odseljena 1 kuća u Arbaniju.

-Nimonović, fis Gaš, 2 kuće. Ovaj je rod poreklom iz Arbanije, odakle je doseljena 1 kuća 1815. godine.

-Maljak, fis Gaš, 1 kuća. Poreklom su iz Metohije, odakle su doseljeni 1870. godine kao sluge, pa im je selo poklonile zemlju te su postali posednici zemlje, i stalnosedeoci zemljoradnici.

Prema narodnoj tradiciji u selu Čubrelj, svi rodovi ovog sela, osim rodova Bulić, Košutan i Đelja, u starini su pripadali fisu Beriš, pa su uz kurban jednoga vola, prešli u fis Gaš, i tako dobili nov fis, ali i nadimak Kućan (po volu žute dlake, kojeg su prineli na žrtvu seoskom stanovništvu i „Alahu“, poprimajući drugi fis).

S r b i (kolonisti):

-Milić, pripadaju fisu Kastrat, 2 kuće slave Đurđevdan, a prislužuju Sv. Iliju. Doseljeni su kao kolonisti 1924. godine, iz Veljeg Brijega, Ibarski — Kolašin.

-Kekić, 1 kuća, slave Đurđevdan. Doseljeni su 1925. godine iz Cvijanović Brda — Lika.

-Krsmanović, 1 kuća, slave Đurđicu, a prislužuju Đurđevdan. Doseljeni su 1925. godine iz Veluće – Trtenik.

-Vučić, 1 kuća, slave Sv. Nikolu. Doseljeni su 1927. godine iz Zijevlja — Hercegovina.

-Mirović, 2 kuće, slave Sv. Nikolu, doseljeni su 1925. godine iz Goričana u Zeti.

-Tomović, pripadaju fis Kastrat, 1 kuća Slave sv. Nikolu, a prislužuju Sv. Nikolu Letnjeg. Doseljeni su iz Veljeg Brijega — Ibarski Kolašin.

-Šebalj, 1 kuća, slave Đurđevdan, doselili su se 1925. godine iz Brinja – Lika.

-Peš, l kuća, slave Sv. Dimitrija, doseljeni su 1925. godine iz Meke Grude — Hercegovina.

-Skočajić, 1 kuća, slave Sv. Simeona Bogoprinca, doseljeni su 1925. godine iz Meke Grude — Hercegovina.

-Valjarević, 1 kuća, Slave Sv. Vartolomeja, doseljeni su 1925. godine nz Konjuše — Toplica.

-Šarčević, pripadaju fisu Kastrat, 1 kuća. Slave Đurđevdan, a prislužuju Sv. Iliju. Kao kolonisti doseljeni su 1925. godine iz Veljeg Brijega — Ibarski Kolašin.

Prema iznetome, u 1936. godini u Čubrelju je bilo 15 arbanaških rodova sa 44 kuće. Od toga je bilo: 4 roda srpskoga porekla sa 9 kuća, koji su se poarbanasili. Srpskih rodova – kolonisti, bilo je 11 sa 13 kuća.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Čubrelj je imao 545 stanovnika, od toga 252 muških i 293 ženskih, sa 73 kuće.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top