Poreklo prezimena, selo Staro Čikatovo (Glogovac) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Staro Čikatovo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 19 Poreklo stanovništva sela Staro Čikatovo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 19 Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Staro Čikatovo (Glogovac)

Poreklo prezimena, selo Staro Čikatovo (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Staro Čikatovo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Staro Čikatovo se nalazi na kosama i bilima dreničkog pobrđa, a pripada džematskom tipu dreničkih sela, čije su mahale razređene.

Vode.

Staro Čikatovo ima seosku meraju, kolektivnu šumu i zajedničku seosku česmu, odakle se seljani snabdevaju vodom za piće i druge domaće potrebe, kao i za napajanje domaće stoke. Uz to, znatan broj seoskih kuća ima u okućnicama bunare, iz kojih se snabdevaju vodom za piće i druge potrebe. U selu ima i nekoliko izvora, na kojima se napaja domaća stoka. Rodovska gumna su mahom u seoskim okućnicama.

Groblja.

U seoskom groblju ima nekoliko starovremskih grobova, koje Albanci seljani iz Starog Čikatova, nazivaju imenom: Vorre té’janicaréve.

Zanimanje stanovništva.

Stanovništvo Starog Čikatova bavi se zemljoradnjom i stačarstvom, kao glavnim zanimanjem, a uz to znatna mu je privredna grana i goroseča, koju ponajviše izvozi na tržišta u Prištini, Lipljanu i Kosovu Polju.

Istorijat i prinosi.

Koliko mi je poznato dreničko selo Čikatovo pominje se prvi put u našoj istoriji 1314. godine. Naime, te godine je polovinu sela Čikatova imao neki Dobrosav Grbida, kada je ovo naselje srpski kralj Milutin priložio svojoj zadužbini Banjskoj.

U katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. godine, pominje se selo Čikatovo, sa 20 kuća.“ Danas je to dreničko selo Staro Čikatovo, za koje se u pomenutom popisu oblasti Brankovića navodi sledeća agrarna proizvodnja. Naime, prinos od pšenice iznosio je 200 lukana, a spahijaski dohodak 25 lukana. Prinos od ječma i zobi iznosio je 160 lukana, a spahijski dohodak 20 lukana. Prinos od kapludže bio je 256 lukana, a spahijski dohodak 25 lukana. Prinos od kapluđe bio je 256 lukana, a spahijski dohodak 32 lukana. Prinos od prosa iznosio je 32 lukana, a spahijski dohodak 4 lukana. Prinos od baklje iznosio je 16 lukana , a spahijski dohodak 2 lukana. Prinos od grahorice iznosio je160 akči, a spahijski dohodak 20 akči. Prinos od vrtova iznosio je 160 akči, a spahijski ušur 20 akči. Prinos od lana iznosio je 40 akči, a ušur 5 akči. Prinos od voća iznosio je 80 akči, a ušur je bio 10 akči. Prinos od vinograda iznosio je 50 čabrova, a ušur 5 čabrova. Prinos od košnica pčela bio je 80 akči, a spahijski dohodak 10 akči. Prinos od domaćih svinja iznosio je 80 akči, a resum je bio 10 akči. Selo je imalo 160 svinja.

Poema statističkim podacima iz 1914. godine, Čikatovo je imalo 212 stanovnika.

Prema popisu stanovništva iz 1921. godine, Čikatovo je imalo 209 stanovnika, sa 38 domova.

Poreklo stanovništva.

Prema ispitivanjima naselja i porekla stanovništva iz 1935. godine u Starom Čikatovu je obitavalo sledeće stanovništvo.

Arbanasi:

-Đemović, fis Mzez ili Marin, 3 kuće. Ovaj rod pripada bratstvu ili roji Mužakut, a stoji u srodstvu sa rodom Saliović. Poreklom su iz Arbanije, odakle se doselila 1 kuća krajem XVIII veka.

-Sadiković, fis Mzez – Marina, 4 kuće. Ovaj rod takođe pripada pripada bratstvu Mužakut, a poreklom je iz Arbanije, odakle je doseljena 1 kuća krajem XVIII veka. Tada je ovaj rod činio istu familiju sa rodom Đemović.

-Budak, fis Mzez. Ovaj rod vodi poreklo iz Arbanije, ima 4 kuće. U Čikatovo se doselila početkom XIX veka, 1 kuća.

-Makol, fis Bitić, 1 kuća. Poreklom su iz Metohije, odakle su doseljeni početkom XIX veka, starinom su iz Arbanije.

-Dubovc, fis Gaš, 3 kuće. Poreklom su iz Dubovca u Drenici, odakle su se doselili u prvoj polovini XIX veka. Starinom su iz Arbanije.

-Karađes, fis Marin, 13 kuća. Poreklom su iz Podrime, odakle su doseljeni u prvoj polovini XVIII veka, kada se doselila 1 kuća.

-Dušek, fis Marin, 14 kuća. Poreklom su iz Podrime, odakle je y prvoj polovini XVIII veka, doseljena 1 kuća. Starinom su iz Arbanije.

Srbi i Crnogorci (kolonisti):

-Novičić, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila. Poreklom su iz Vasojevića – Crna Gora.

-Lepović, 1 kuća, slave Sv. Nikolu. Poreklom su iz Ibarskog Kolašina.

Prema iznetome, u 1935. godini u Starom Čikatovu, koje je dobilo taj naziv posle Prvog svetskog rata, kada je osnovano kolonističko naselje Novo Čikatovo, bilo je sledeće populaciono stanje:

Arbanaških rodova je bilo 7, sa 42 kuće.

Srpskih i crnogorskih kolonizovanih rodova je bilo 2, sa 2 kuće.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine. Staso Čikatovo je imalo 438 stanovnika, od toga 223 muških i 215 ženskih, sa 50 kuća.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top