Poreklo prezimena, selo Poljance (Srbica) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Poljance*, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od Poreklo stanovništva sela Poljance*, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Poljance (Srbica)

Poreklo prezimena, selo Poljance (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Poljance*, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj, tip sela i vode.

Poljance se nalazi na brežuljkastom zemljištu Dreničke površi, a pripada džematskom dreničkom tipu ravničarskih sela. Rodovskih bašta ima u seoskim okućnicama, odnosno na imanjima gde su za to podesni uslovi. Rodovska gumna su takođe u okućnicama, kao što su ti izgrađeni i bunari sa pijaćom vodom, koja se upotrebljava i za sve domaće potrebe.

Groblja.

Poljance ima seosku ugrinu, kao i seosku šumu. Pokraj sela imajedno starinske groblje poznato pod imenom Vorre té’ murtajé’s, nastalo od pomora naroda u ovom selu od čume. Naporedo sa tim, u Poljance je postojalo i starovremsko groblje zvano Vorre i? Shkg’jeve, koje su albanski seljaci još u starini razorili i na groblju podigli seoske kuće. Tu je ·postojalo i crkvisšte zvano Kisha, koje su takođe albanski seljaci još u starini porušili. Postoji i starinsko groblje zvano Vorre té’ hoxhés. Na kraju, pomili.

Poljance ima i seosku džamiju, koja je 1219. godine po Hadžri opravljana = 1799. godine.

Pokraj sela postoji nekoliko groblja, jer svaka mahala ima svoje posebno groblje.

Prema statističkim podacima iz 1914. godine, Poljance je imalo 240 stanovnika.

Prema popisu stanovništva iz 1921. godine, Poljance je imalo 530 stanovnika, sa 80 domova.

Poreklo stanovništva.

U vreme proučavanja naselja i porekla stanovništva u 1935. godine u Poljance je obitovalo sledeće stanovništvo.

Arbanasi:

-Velić, fis Beriš, 3 kuće. Ovaj rod poznaje i brastveničku organizaciju i pripada bratstvu Dodaj. Prema rodovskoj tradiciji Velići su poreklom vlaški pastiri nomadi, koji su u starini doseljeni, napustili pravoslavlje i primili islam, a potom se i poarbanasili. Prema tradiciji seljaka u Poljance, Velići su poreklom Vlaški Cigani arušdžije (mečkari). Od ovoga roda su se odselile 2 kuće 1875. godine, u dreničko selo Polužu, a 2 kuće su se odselile u dreničko selo Mikušnicu 1835. godine. Na kraju, 3 kuće su se odselile od ovog roda u Vučitrn 1815. godine. U starini je ovaj rod bio na čiflačkom imanju nekoga Bećir – age iz Vučitrna.

-Kabaš, fis Kabaš, 6 kuća. Ovaj rod vodi poreklo iz Arbanije, odakle su 1815. godine doseljene 2 kuće. Prvobitno se ovaj rod naselio u dreničko selo Kruševac, odakle su se preselili u Poljance. Imanje su kupili od izbeglih Srba u okolini Niša, za 500 groša. U to vreme su Zonići u Poljancu bili pravoslavni Srbi. Oko omeđavanja kupljenog imanja, došlo je do krvoprolića, i tada su oba roda prešla u islam, Zonići iz pravoslavlja, a Kabaši iz katoličanstva. Od roda Kabaša se 1925. godine odselila 1 kuća u dreničko selo Obrinje, a 1926. godine, 3 kuće su se odselile u Arbaniju.

-Koca, fis Beriš, 19 kuća. Pripadaju bratstvu Dodaj i stoje u srodstvu sa Velićima, istoga bratstva. Prema tome i ovaj je rod vlaškoga porekla. Koca se zvao predak ovoga roda, kome je pravo ime bilo Kosta. Kada su prešli u islam bilo ih je svega 2 kuće. Od ovoga roda se 1910. godine, 1 kuća odselila u Kosovsku Mitrovicu.

-Odžalar, fis Hot, 5 kuća. U Poljance su doseljeni iz dreničkog sela Plužane, obišavši prethodno Vučitrn, odakle su se povratili y Poljance. Doseljene su u starini 2 kuće. Od ovoga roda se odselila 1 kuća 1895. godine u Kosovsku Mitrovicu.

-Kerović, fis Beriš, 4 kuće. Ovaj rod pripada bratstvu Dodaj, te stoji u srodstvu sa Velićima i rodom Koca, te je i on vlaškoga porekla. U doba odvajanja iz bratstveničke zajednice, ovaj je rod imao 1 kuću. Jedno vreme, dok su bili u pravoslavlju, selili su se u Metohiju, pa kada su se otuda povratili primili su islam. Od ovoga roda je 1 kuća odseljena u Malu Aziju 1921. godine.

-Aljuk, fis Beriš, 4 kuće. Pripadaju bratstvu Dodaj, te su i oni vlaškoga porekla.

-Zonić, fis Krasnić, 7 kuća. Poreklom su domoroci Srbi, iz pravoslavlja su prepši u islam 1825. godine, a potom su se poarbanasili. Od ovoga roda su se odselile 4 kuće u dreničko selo Doševac 1905. godine.

-Gruda, fis Beriš, 5 kuća. Ovoj rod se doselio iz Metohije 1825. godine i to 1 kuća, a starinom su iz Arbanije.

-Fazliović, fis Hot, 1 kuća. Poreklom su iz Metohije, odakle su se doselili 1835. godine, kao muslimani.

A r b a n a s i (kolonisti):

-Makol, fis Bitić, 1 kuća. Poreklom su iz Orlata – Podrima, odakle su doseljeni 1895. godine, kao čifčije. Kolonizovani su 1930. godine.

Prema iznetome u 1935. godini u selu Poljance su obitavali albanski rodovi: 10, sa 55 kuća. Od toga je 1 rod, sa 7 kuća srpskoga porekla, koji se poarbanasio. Vlaškoga porekla ima: 4 roda, sa 30 kuća, koji su se isto poarbanasili.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, sedo Poljance je imalo 905 stanovnika, od toga 488 muških i 457 ženskih, sa 102 kuće.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top