Poreklo prezimena, selo Petraštica (Štimlje) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Petraštica, opština Štimlje – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do Poreklo stanovništva sela Petraštica, opština Štimlje – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Petraštica (Štimlje)

Poreklo prezimena, selo Petraštica (Štimlje)

Poreklo stanovništva sela Petraštica, opština Štimlje – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj tip sela i vode.

Petraštica se nalazi na brežuljkastom tlu, s obe strane seoskog potoka, a pripada džematskom tipu dreničkih sela, i ima četri džemata. Skoro svaka seoska kuća ima u svojoj okućnici bunar sa pijaćom vodom. Za vreme zime za piće se upogrebljava i rečna voda. Pokraj sela postoje dva izvora, čijom se vodom služe za piće, kao i za napajanje domaće stoke.

Verski objekti i groblja.

Pegraštica ima dva seoska puta koji se zovu: Udha e kllisyrés, Udha e gurit. Do sela je izvor Krom“ plakés. Celo ima džamiju, koju je podigao Šaban Ferale, iz seoskog roda Ferale iz Petraštice, početkom HH veka. Do džamije postoje tri groblja gde su za svoga živoga platili džamiji po 500 dinara da mogu biti sahranjeni pokraj džamije. U selu postoji starovremsko groblje zvano: Vorre [g murtajé’s, koje i danas služi kao savremeno seosko groblje. Postoji i seosko groblje mahale Dugol. U Petraštici ima i staro srpsko groblje, koje se zove Vorri Balloshl.

Ostali podaci o selu.

U staro vreme selo Petraštica se nalazila nešto visočije, od današnjeg položaja ovoga sela. Od starine, pa sve do početka HH veka, Petraštica je imala svoje pojate na Lipovici. Svaka seoska kuća je tu imala po dve kolibe, od kojih jednu za čobane, a drugi za domaću stoku. Kako je glavno zanimanje seljaka bilo stočarstvo, i to gajenje koza, to su čobani izgonili koze na Lipovicu posle Mitrovdana, pa su tamo sa stokom ostajali do proleća, dok se koze počnu mladiti.

U Petraštici se običava da se udruže po nekoliko kuća i da načine zajedničku vodenicu, u kojoj red mlevenja traje po 24 sata.

Navodnjavanju zemljišta poklanja se znatna pažnja. Ono se obavlja po redu koji traje dan i noć, a red se određuje žrebom.

Istorijat i prinosi.

U katastarskom dopisu oblasti Brankovića iz 1455. godine, pominje se selo Petraštica, sa 69 kuća. Toje današnje dreničko selo Petraštica. U navedenom popisu daje se i agrarna proizvodnja u Pegraštici, koja iznosi: prinos od pšenice iznosio je 1200 lukana, a spahijski dohodak 150 lukana. Prinos od ječma i zobi bio je 880 lukana, a spahijski dohodak 110 lukana. Prinos od kapludže bio je 560 lukana, a spahijski dohodak 70 lukana. Prinos od prosa iznosio je 176 lukana, a spahijski dohodak 22 lukana. Prinos od grahorice iznosio je 48 lukana, a spahijski dohodak 6 lukana. Prinos od vrtova bio je 640 akči, a spahijski dohodak 80 akči. Prinos od lana iznosio je 1200 akči, a spahijski ušur 150 akči. Prinos od crvenog luka iznosio je 96 akči, a spahij ski ušur 12 akči. Prinos od voća iznosio je 40 akči, a spahijski ušur 5 akči. Prinos od vinograda iznosio je 300 čabrova, a spahijski ušur 30 čabrova. Prinos od košnica pčela iznosio je 1280 akči, a spahijski dohodak 160 akči. Prinos od dva sezonska mlina iznosio je 480 akči, a spahijski dohodak 60 akči. Prinos od proizvodnje domaćih svinja iznosio je 1120 akči, a spahijski resum je bio 140 akči, dok je selo imalo 2240 svinja.

Prema statističkim podacima iz 1914. godine, Petraštica je imala 436 stanovnika.

Prema popisu stanovništva iz 1921. godine, Petraštica je imala 398 stanovnika, sa 53 domaćinstva.

Poreklo stanovništva.

Prema mojim proučavanjima naselja i porekla stanovništva iz 1934. godine u Petraštici je obitavalo sledeće stanovništvo.

Arbanasi:

-Ajrifović, fis Gaš, 6 kuća. Od ovoga roda 1 kuća se odselila 1884. godine u dreničko selo Komorane.

-Saitović, fis Gaš, 12 kuća. Od ovoga roda doselilo se 5 kuća 1844. godine iz dreničkog sela Nekovca.

-Jatulović, fis G aš, 13 kuća. Ovaj rod ima nadimak Oroz. Prema rodovskoj tradiciji neki njihov predak išao je na sud te se parničio sanekim svojim susedom. Na sudu, usled zime, koja je te godine bila osobito jaka, često je podizao noge, te će ga sudija zapitati: „Što podižeš noge, kao oroz?“ Prema tradiciji ovoga roda, njegovo poreklo je iz Malesije – Arbanija, odakle su doseljeni 1809. godine.

-Došljak, fis Gaš, 9 kuća. Od ovoga roda doselile su se 2 kuće 1754. godine, iz Malesije – Arbanija.

-Dugol, fis Cop, 10 kuća. Doselila se 1 kuća 1834. godine iz dreničkog sela Duge, a poreklom su iz Topila.

C i g a n i (Mađupi):

-Panđel, fis Šalj, 2 kuće, po zanimanju su kovači. Doseljeni su sa Kosova 1912. godine, a iz pravoslavlja u islam su prešli 1834. godine.

Prema iznetome u 1934. godini u Petraštici je bilo arbanaških rodova: 4 roda, sa 44 kuće. Ciganskih rodova Mađupa: 1 rod, sa 2 kuće.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Petraštica je imala 611 stanovnika, od toga 318 muških i 293 ženskih, sa 95 domova.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top