Poreklo prezimena, selo Ovčarevo (Srbica) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Ovčarevo, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od Poreklo stanovništva sela Ovčarevo, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Ovčarevo (Srbica)

Poreklo prezimena, selo Ovčarevo (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Ovčarevo, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Ovčarevo pripada džematskom tipu sela, čiji su džemati raštrkani. Selo se nalazi pokraj Ovčarske reke, s njene obadve strane. Tu se nalaze i ostaci starog naselja u zidinama. Po narodnoj tradiciji, u staro doba Ovčarevo je bilo veliko naselje i prostiralo se sve do sela Kopilića – Obilića.

Rodovska gumna su u seoskim okućnicama.

Groblja.

U ataru sela Ovčareva ima četiri groblja, od toga dva su starovremska: jedno groblje je Svatovsko, za koje se kaže da je starosrpskog porekla. Drugo starovremsko groblje je Čumino. U Svatovskom groblju, do skora je bio jedan grob sa nadgrobnim spomenikom u obliku krsta, koji je imao i natpis, ali je uništen za vreme Prvog svetskog rata.

Tip sela i vode.

Selo Ovčarevo se danas deli na tri džemata: Kručaj, Kodraj i Curaj. Naporedo sa tim, u narodu se čuju i nazivi mahala po najmnogoljudnijim rodovima.

Rodovski bunari su u okućnicama, Selo ima svoju meraju, kao seosku džamiju.

Istorijat i prinosi.

U katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. selo Ovčarevo spada u velika naselja i ima 107 kuća. U navedenom popisu se navodi i agrarna proizvodnja u Ovčarevu, i to: prinos od pšenice je iznosio 800 likana, a spahijski dohodak je bio 100 lukana. Prinos od ječma i zobi je iznosio takođe 800 lukana, a spahijaski dohodak 100 lukana. Prinos od kupludže je iznosio 320 lukana, a spahijski dohodak 40 lukana. Prinos od raži i prosa iznosio je takođe 320 lukana, a spahijski dohodak 40 lukana. Prinos od grahoriice je bio 64 lukana, a spahijski dohodak 8 lukana. Prinos od bakpe je iznosio 240 akči, a spahijski dohodak 30 akči. Prinos od sočivice je iznosio takođe 240 akči, a spahijski dohodak 30 akči. Prinos od graha je bio 20 akči, a spahijski dohodak 25 akči. Prinos od lana je iznosio 320 akči, a spahijski ušur 40 akči. Prinos od vinograda je iznosio 2350 čabrova, a ušur spahijski 235 čabrova. Prinos od košnica pčela bio je 320 akči, a spahijski dohodak 40 akči. Prinos od 5 mlinova je iznosio 5280 akči, a spahijski dohodak 660 akči. Dohodak od domaćih svinja bio je 1040 akči, a spahijski resum je iznosio 130 akči, dok je selo imalo 2080 svinja.

Prema statističkim podacima iz 1914. godine, Ovčarevo je imalo 358 stanovnika.

Prema popisu stanovništva iz 1921. godine, Ovčarevo je imalo 318 stanovnika, sa 50 domova.

Poreklo stanovništva.

Prema ispitivanjima naselja i porekla stanovništva iz 1936. godine, u Ovčarevu je obitavalo sledeće stanovništvo:

A r b a n a s i:

-Alurović, ronđa Gecić, fis Gaš, 4 kuće. Poreklom su od bratstva Gecića iz dreničke Lauše. Od ovoga bratstva bilo je u starini odseljenih rodova u selo Lopašticu – Lab.

-Arućović, fis Gaš, 12 kuća.

-Balići, fis Gaš, 5 kuća.

-Dervišaj, fis Gaš, 1 kuća. Ovaj rod ima zajedničko bratstvennčko poreklo sa Balića rodom.

-Zejnel, fis Šalj, 3 kuće. Starinom su iz Arbanije, 1 domaćinstvo se doselilo početkom XIX veka.

-Curović, fis Gaš, 5 kuća. Ovaj rod je po narodnoj tradiciji ciganskog porekla, iz grupe Mađupa, ali je posve poarbanašen. Po tradiciji u Arbanasa sela Ovčareva, u staro vreme, jedan ratnik u turskoj vojsci koji je služio, iz roda Azirovića iz Ovčareva, kad se iz vojske povratio u svoj zavičaj u dreničko selo Ovčarevo, doveo je i svoga seiza Ciganina zvanog Curu. Taj se Ciganin u Ovčarevu zakućio, primivši i fis ovoga roda sa čijim je ratnikom dojezdio y Ovčarevo. Ovo kotilo se ne izdaje za Cigane – Mađupe, već za Albance.

-Alilović, fis Gaš, 4 kuće, starinom su Srbi, koji su napustili hrišćanstvo i prešli u islam, pa se vremenom poarbanasili.

-Vranići, fis Zogjan, 1 kuća. Doselili su se 1917. godine iz Vranića – Prizren.

-Kodra, fis Gaš, 4 kuće.

-Kijevo, fis Gaš, 1 kuća, muhadžiri. Bili su dugo vremena čifčije, radeći imanje 1/3 za vlasnika imanja u snopovima žita.

Prema iznetome, u Ovčarevu je bilo 1936. godine, arbanaških rodova: 10, sa 40 kuća. Od toga je bio srpskoga porekla: 1 rod, sa 4 kuće.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Ovčarevo je imalo 562 stanovnika, od toga 301 muških i 261 ženskih, sa 66 kuća.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top