Poreklo prezimena, selo Novo Čikatovo (Glogovac) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Novo Čikatovo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 193 Poreklo stanovništva sela Novo Čikatovo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 193 Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Novo Čikatovo (Glogovac)

Poreklo prezimena, selo Novo Čikatovo (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Novo Čikatovo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Postanak i položaj sela.

Novo Čikatovo je kolonističko selo i nalazi se na brežuljkastom tlu dreničkog pobrđa. U novom Čikatovu postoji seoska crkva, koja je podignuta naporedo sa postankom ovog sela. Ovu crkvu narod nazva imenom „Ježevica“, po srednjovekovnoj „Ježevici“ za koju se smatra da je bila u blizini ovog naselja, u selu Krajkovu.

Vode.

Skoro svaka kuća ima u svojoj okućnici bunar, odakle se seosko stanovništvo snabdeva vodom za piće i druge domaće potrebe. Pored sela se nalazi seosko groblje. Seoska slava je Sv. Trojica.

Poreklo stanovništva.

Prema proučavanjima naselja i porekla stanovništva u 1936. godini u Novom Čikatovu je obitavalo sledeće stanovništvo:

S r b i:

-Čanković, 1 kuća, slave Sv. Jovana Krstitelja. Poreklom su iz Srednje Gore — Udina u Lici. Naselili su se u Novom Čikatovu posle Prvog svetskog rata na kupljenom imanju.

Srbi, Crnogorci i Rusi (kolonisti):

-Rodić, 3 kuće, slave Sv. Arhanđela Mihaila. Poreklom su iz Trubara — Bosanski Petrovac. Doseljena je 1 kuća, pa su se kasnije u Novom Čikatovu izdelili.

-Rodić, 2 kuće, slave Sv. Arhanđela Mihaila. Poreklom su iz Velikog Očijeva – Bosanski Petrovac.

-Saranović, 3 kuće, slave Đurđevdan. Poreklom su iz Bosanske Krupe, doselile su se 2 kuće.

-Saranović, 1 kuća, slave Đurđevdan. Poreklom su iz Velikog Očijeva – Bosanski Petrovac.

-Paleta, 1 kuća, po narodnosti Malorus. Ovaj je rod naseljen 1919. godine u Banat, odakle je 1921. godine, prešao u Novo Čikatovo. Starinom je iz Zakarpatske Rusije.

-Krasnjenik, 1 kuća, po narodnosti Malorus: poreklom je takođe iz Zakarpatske Rusije.

-Soža, 2 kuće, po narodnosti Malorus. Svi ovi rodovi Maloruskog porekla starinom su iz sela Bistri, Srez Hust – Zakarpatska Rusija.

Pored ovih ruskih rodova u Novom Čikatovu je obitavao i rod:

-Kozak, 1 kuća, koji je 1935. godine prodao svoje imanje i odselio se iz ovog naselja.

-Mišković, 1 kuća, slave Sv. Nikolu. Poreklom su iz Ljusine — Bosanska Krupa. U vreme mojih proučavanja Novog Čikatova, ovaj rod je tek bio dobio rešenje o kolonizaciji, ali mu zemlja još nije bila dodeljena, te su se članovi ovoga roda bavili nadničenjem na seoskim imanjima, a uz to su radili i na izgradnji železničke pruge Priština – Peć.

-Nikolić, 1 kuća, slave Sv. Nikolu. Poreklom su iz Banjana – Bosanska Krupa.

-Ubojići, 1 kuća. Poreklom su iz Jezerske – Bosanska Krupa.

-Trkulja, 1 kuća. Poreklom su iz Banjana — Bosanska Krupa.

-Dobrić, 1 kuća, slave Đurđevdan. Poreklom su iz Dobropoljca – Šibenik.

-Janjić, 1 kuća, slave Đurđevdan. Poreklom su iz Ljubinja – Hercegovina.

-Brborić, 1 kuća, slave Đurđevdan. Poreklom su iz Obzira — Ljubinje u Hercegovini.

-Medan, 1 kuća, slave Sv. Jovana Krstitelja. Poreklom su iz Stoca — Hercegovina.

-Samardžić, 1 kuća, slave „ćurđevdan. Poreklom su iz Slata – Nevesinje.

-Popovac, 1 kuća, slave Sv. Nikolu. Poreklom su iz Laške -— Bileća.

-Bjeloglav, 1 kuća, slave Sv. Nikolu. Poreklom su iz Slivlja – Nevesinje.

-Damnjanac, 1 kuća, slave Sv. Jovana Krstitelja. Poreklom su iz Slivlja – Nevesinje.

-Radovanović, 2 kuće, slave Đurđevdan, prislužuju Đurđic. Poreklom su iz Lukovca – Nevesinje. Kolonizovana je 1 kuća 1923. godine, a druga kuća 1935.

-Brkljača, 1 kuća, slave Đurđevdan. Poreklom su iz Kapavice — Ljubinje.

-Šiljagović, 1 kuća, slave Sv. Luku. Poreklom su iz Budisavlja – Nevesinje.

-Taušan, 1 kuća, slave Sv. Nikolu. Poreklom su iz Pločnika – Nevesinje.

-Bratić, 1 kuća, slave Sv. Tomu. Poreklom su iz Pločnika – Nevesinje.

-Golubović, 1 kuća, slave Sv. Jovana Krstitelja. Porekloom su iz Slivlja – Nevesinje.

-Doder, 1 kuća, slave Đurđevdan. Poreklom su iz Kokorine — Nevesinje.

-Šoić, 1 kuća, slave Đurđsvdan. Poreklom su iz Kruščice – Nevesinje.

-Žarković, 1 kuća, slave Sv. Nikolu. Poreklom su iz Kruščice – Nevesinje.

-Kovačević, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila. Poreklom su iz Presjedalca – Nevesinje.

-Perić, 1 kuća, slave Sv. Marka. Poreklom su iz Mekinjara Udbina – Lika.

-Bursać, 1 kuća, slave „ćurđevdan. Poreklom su iz Mogorića — Gospić.

-Basta, 1 kuća, slave Sv. Vasilija. Poreklom su iz Srednje Gore — Udbina.

-Grubari, 3 kuće, slave ‘ćurđevdan. Poreklom su iz Bastasa – Bosanski Petrovac.

-Rodić, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila. Poreklom su iz Kamenice – Bosanski Petrovac.

-Marinković, 3 kuće, slave Đurđevdan. Poreklom su iz Bastasa – Bosanski Petrovac. Doseljene su 2 kuće, pa su se y Novom Čikatovu izdelili.

-Šabota, 3 kuće, slave Mitrovdan. Poreklom su iz Bastasa, a doseljene su 2 kuće, a treća se odselila u Novom Čakatovu.

-Bodraža, 3 kuće, slave Sv. Stafana Dečanskog. Poreklom su iz Bastasa.

-Bursać, 2 kuće, slave Đurđevdan. Poreklom su iz Gornje Vrtoče — Bosanski Petrovac, doseljena je 1 kuća, koja se u Novom Čikatovu podelila.

-Bojanić, 1 kuća, slave Sv. Jovana Krstitelja. Poreklom su iz Gornje Vrtače — Bosanski Petrovac.

-Zorić, 3 kuće, slave Đurđevdan. Poreklom su iz Bastasa, a doseljene su 2 kuće.

-Srdić, 1 kuća, slave Sv. Nikolu. Poreklom su iz Bastasa.

-Majstorović, 3 kuće, 2 kuće od ovog reda slave Sv. Arhanđela Mihaila, a 1 kuća slavi Sv. Klimenta. Kako su sve tri kuće srodničke, braća po ocu su uzela jednu slavu, očevu slavu, a brat po majci, kako je rođen kao vanbračno dete, slavi majčinu slavu. Poreklom su iz Suvaje — Bosanski Pegrovac.

-Borjan, 1 kuća, slave Sv. Stefana Dečanskog. Poreklom su iz Jezerske – Bosanski Petrovac.

-Vukes, 1 kuće, slave Sv. Stefana Dečanskog. Poreklom su iz Jezerske — Bosanski Petrovac.

-Kontar, 1 kuća, slave Sv. Luku. Poreklom su iz Mamića – Bosanski Petrovac.

-Morača, 2 kuće, slave Sv. Nikolu. Poreklom su iz Donje Vrtače – Bosanski Petrovac, doselila se 1 kuća.

-Opačić, 3 kuće, slave Sv. Luku. Poreklom su iz Donje Vrtače – Bosanski Petrovac, doseljena je 1 kuća.

-Štrbac, 1 kuća, slave Đurđevdan. Poreklom su iz Branjske — Bosanska Krupa.

-Došen, 2 kuće, slave Sv. Nikolu. Poreklom su iz Zrmanje – Gračac, doseljena je jedna kuća.

-Bujačić, 3 kuće, slave Sv. Nikolu. Jedna kuća je poreklom iz Dubrave – Jablanica na jugu Srbije, a dve kuće su poreklom iz Grahova u Crnoj Gori.

-Repija, 1 kuća, slave Sv. Nikolu. Poreklom su iz Jezerske – Bosanska Krupa.

-Dukić, 3 kuće, slave Sv. Stefana Dečanskog. Poreklom su iz Bosanske Krupe, a starinom su Ličani, doselila se 1 kuća.

-Ačić, 1 kuća, slave Sv. Nikolu. Poreklom su iz Bosanskog Petrovca.

-Đaković, 3 kuće, slave Sv. Nikolu. Poreklom su iz Mahmića – Bosanska Krupa.

-Beslaći, 3 kuće, slave Đurđevdan. poreklom su iz Vranjske — Bosanska Krupa, doseljena je 1 kuća.

-Hogo, 1 kuća, slave Lazarevu Subotu, poreklom su iz Foče.

-Tomanović, 1 kuća, slave Sv. Nikolu, prislužuju Malu Gospojinu. Poreklom su iz Kobiljeg Dola u Cucama – Crna Gora.

-Rasandić, 4 kuće, slave Sv. Jovana. Poreklom su iz Milojevića u Pješivcima – Crna Gora, doseljene su 2 kuće.

-Stojanović, 1 kuća, slave Mitrovdan. Poreklom su iz Vasiljevca u Kosanici, starinom su Kuči.

-Nešković, 1 kuća, slave Sv. Jovana Krstitelja. poreklom su iz Dobriča na jugu Srbije.

-Škorić, 1 kuća, slave Đurđevdan. Poreklom su iz Vranjske – Bosanska Krupa.

-Borić, 2 kuće, slave Sv. Panteliju. Poreklom su iz ljusine — Bosanska Krupa,

-Rašete, 1 kuća, slave Sv. Nikolu. Poreklom su iz Baštre – Bosanska Krupa.

-Uboja, 1 kuća, slave Đurđevdan. Poreklom su iz Jezerske – Bosanska Krupa.

-Čubra, 1 kuća, slave Đurđevdan. Poreklom su iz Bosanske Krupe.

-Tatić, 1 kuća, slave Sv. Jovana Krstitelja. Poreklom su iz Baštre — Bosanska Krupa.

-Elek, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila, prislužuju Sv. Iliju. Poreklom su iz Borča – Nevesinje.

J e v r e j i:

-Mandil, 1 kuća, doseljeni su po osnovu naselja Novo Čikatovo, iz Prištine, kao trgovci bakali.

Prema iznetome, u 1936. godini u Novom Čikatovu obitavalo je srpskih i crnogorskih kolonističkih rodova 63, sa 95 kuća. Ruskih kolonističkih domova 4, sa rodova 3. Uz to 1 srpski rod na vlasničkom imanju, sa 1 kućom i 1 rod, sa 1 kućom, jevrejskih doseljenika trgovaca – bakala.

Ukupno je bilo 68, sa 101 kućom

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Novo Čikatovo je imalo 223 stanovnika, od toga 113 muških i 110 ženskih, sa 45 kuća.

*

*     *

 

Za crkvu Ježevicu u Novom Čikatovu, koja je skorašnja tvorevina, iznosim sledeće podatke. Naime, kamen temeljac za ovu crkvu donet je iz starovremskih zidina crkve Ježevice iz sela Krajkova u Drenici. Po tradiciji, tu su bili „vinogradi kralja Milutina“. Uz to: „devet vodenica je tu bilo kralja Milutina“. Džamija u Krajkovu je sagrađena po tradiciji, od kamena razrušene Ježevice.

Na ulazu u novopodignutu crkvu u Novom Čikatovu, zapisano je:

Sveta Trojica*. Crkvi: Ježevici Mikić Vujisić, učitelj.

Na Kamenoj ploči, više ulaza u crkvu sa zapadne strane ispisano je uklesanim slovima:

Za vlade* Jugoslovenskog kralja Aleksandra prvog Karađorđevića, patrijarha Srpske patrijaršije g. Varnave, episkopa raško-prizrenskog Serafima Milić M. Vujisić, učitelj neumornim radom prikopljanja prilog uz pomoć države i pobožnih građana Novog Čikatova

Ha drugoj kamenoj ploči levo od oltara u crkvi, uklesana su ova imena:

Veliki dobrotvori*:

NJ. B. Kralj Jugoslavije Aleksaandar

NJ. Svetost patrijarh Varnava

Mihailo Pupin

Ministar poljoprivrede Miloš Sretenović

Milić M. Vujisić, učitelj

Vasa Šaletić

Bosanski školsi odbor – Niš

Jusuf Imerović

Drago Šiljegović

Ha drugoj kamenoj ploči levo od oltara u crkvi, uklesana su ova imena:

Dobrotvori*:

Episkop Mihailo

David Šobot

Marko Kantar

Bogdan Roksaandić

Aćim Damjanac

Milan Srdić

Mihailo Radulović

Jovo Šiblić

Petar Morača

Dragutin Mitrović

Simo Milanković

Na crkvenom zvonu izliven je ovaj zapis:

Božjom* milošću arhiepiskop pećki Mitropolit beogradsko-karlovački, patrijarh srpski Varnava:

Priloži ovo zvono crkvi u Čikatovu rezu dreničkom, Pravoslavna eparhija raško-prizrenska leta gospodnjeg 1933 za pokoj duši svojih roditelja Đorđa i Krsmane Rosić i brata Todora.

Za vreme Drugog svetskog rata 194 1–1945 . godina, ova crkva je do temelja porušena.

*Pisano na staroslovenskom jeziku

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top