Poreklo prezimena, selo Likovac (Srbica) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Likovac (po knjizi Likovce), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima Poreklo stanovništva sela Likovac (po knjizi Likovce), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Likovac (Srbica)

Poreklo prezimena, selo Likovac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Likovac (po knjizi Likovce), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Tip sela, vode i groblja.

Likovce je selo džematskog tipa, sa tri mahale. Selo se snabdeva vodom za piće iz rodovskih kućnih bunara i brojnih kladenaca. Rodovska gumna se nalaze u okućnicama ili do ovih. Selo ima i tri seoska groblja.

Ostali podaci o selu.

Prema popisu stanovništva u 1914. godine Likovceje bilo u sastavu sela Beržanića, te imaju zajedno 191 stanovnika.

Prema statističkim podacima iz 1921. godine Likovce je imalo 325 stanovnika, sa 45 domova.

Poreklo stanovništva.

Prema proučavanjima iz 1936. godine u Likovcu je obitavalo sledeće stanovništvo, prikazano po rodovima:

A r b a n a s i:

-Siljović, fis Hot, 4 kuće. U starini preci ovoga roda su se doselili iz dreničkog sela Plužane.

-Tairović, fis Hot, 6 kuća. Od ovoga roda jedno domaćinstvo se odselilo u selo Rupovac – Kosovo 1925. godine, a jedno domaćinstvo u Kosovsku Mitrovicu 1934. godine, jedno domaćinstvo se odselilo 1929. godine u dreničko selo Trstenik, a dva domaćinstva su se odselila 1927. godine u selo Sibovac — Kosovo na miraz – kao domazeti.

-Isufović, fis Hot, 2 kuće. Od Ovoga roda odselile su se 1923. godine, dve kuće u Arbaniju i jedna kuća u dreničko selo Laušu, kao i jedna kuća u Kosovsku Mitrovicu.

-Topal, fis Hot, 8 kuća. Kotilo Veselj, fis Hot, 4 kuće. Od ovoga roda jedno domaćinstvo se odselilo 1917. godine u dreničko selo Beržanić.

-Kodri, fis Hot, 4 kuće, njihovi preci su doseljeni u starini iz dreničkog sela Plužine.

-Danović, fis Hot, 4 kuće. Od ovoga roda jedno domaćinstvo je odseljeno 1932. godine u dreničko selo Čikatovo.

-Semljanović, fis Hot, 3 kuće. Od ovoga roda dva domaćinstva su se odselila u Kosovsku Mitrovicu 1929. godine.

-Karćinve, fis Hot, 2 kuće. Od ovoga roda jedno domaćinstvo se odselilo u dreničko selo Gradicu 1933. godine.

-Bošnjak, fis Hot, 1 kuća. Doseljeni su iz sela Kruševca — Drenica, 1925. godine, kao čifčije (obdelavaju zemlju na napolicu).

C i g a n i (Mađupi):

-Zorjan, fis Beriš, 1 kuća, doseljeni su sa Kosova kao kovači, kojim se zanatom bave i u Likovcu.

Prema iznetome, u selu Likovcu je bilo 1936. godine, arbanaških rodova: 10, sa 38 kuća. Cigana Mađupa bio je 1 rod, sa 1 kućom.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Likovce je imalo 525 stanovnika, od toga 267 muških i 238 ženskih, sa 58 kuća.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top