Poreklo prezimena, selo Likošane (Glogovac) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Likošane, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 193 Poreklo stanovništva sela Likošane, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 193 Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Likošane (Glogovac)

Poreklo prezimena, selo Likošane (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Likošane, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj, tip sela i groblja.

Likošane se nalazi na kosi brdašca koji se naziva Bregu jazbine i pripada ravničarskom džematskom tipu sela. Likošane ima dva groblja. Pokraj sela postoji starinsko groblje zvano Varre te janiqarve. Prema narodnoj tradiciji, groblje je nastalo od janičara, koji su se nešto usprotivili turskom sultanu i podigli ustanak protiv njega. Došlo je do bitke, u kojoj ih je turska vojska savladala i sve posekla, te je tako nastalo ovo groblje. Selo ima svoju meraju.

Ime sela.

Po narodnom tumačenju, ime selu je došlo po kori od lipe, koja se zove lika, jer je selo obitavalo sa lipama, od kojih je kora upotrebljavana za izradu konopaca i sličnih domaćih potreba.

Legenda.

Po toponimu gj ‘uri — vrtlar (Bare), koji se nalazi na jednoj seoskoj livadi, postoji sledeća legenda. U staro doba, bila je tu velika voda, čitavo vrelo je izviralo. Okolo vode i po čitavom selu, bila je velika magla, te u selu nije bilo berićeta. Onda narod gredama i vunom zatisne to vrelo, a voda je podzemno odušila u Podrimu i Metohiji i izbila je u selu Mališevu.

Istorijat i prinosi.

U katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. godine pominje se selo Lugoštica, sa 52 kuće. Svakako, to je današnje dreničko selo Likošane. U popisu se navodi i sledeća poljoprivredna proizvodnja. Naime, prinos od pšenice je iznosio 320 lukana, a feudalni dohodak je bio 40 lukana. Prinos od ječma i zobi je bio 600 lukana, a dohodak 75 lukana. Prinos od kapludža je iznosio 624 lukana, a dohodak 78 likana. Prinos od vrtova je bio 560 akči, a dohodak 70 akči. Prinos od lana je bio 1120 akči, a ušur 140 akči. Prinos od crvenog luka je bio 80 akči, a ušur 10 akči. Prinos od voća je bio 160 akči, a ušur 20 akči. Prinos od vinograda je iznosio 500 čabrova, a ušur 50 čabrova. Prinos od košnica pčela je iznosio 1120 akči, a dohodak je bio 140 akči. Na kraju, prinos od domaćih svinja je iznoro 240 akči, a resum na svinje je bio 30 akči, te seljani su gajili 480 svinja.

Prema statističkim podacima iz 1914. godine, Likošane je imalo 191 stanovnika.

Prema popisu stanovništva iz 1921. godine, Likošane je imalo 199 stanovnika, sa 19 domova.

Poreklo stanovništva.

U vreme mojih proučavanja naselja i porekla stanovništva u 1926. godine, Likošane je imalo sledeće rodove.

Arbanasi:

-Azirović, fis Kastrat, 8 kuća. Ovaj rod poznaje bratsveničku organizaciju i pripada bratstvu Dragojlović. Prema rodovskoj tradiciji Azirovići su autohtono srpsko stanovništvo, čiji su preci oko 1716. godine, prešli u islam i potom se vremenom poarbanasili. Rodovsko predanje kaže da je iz pravoslavlja u islam prešao Dragojlo Mihailović, koji je dobio muslimansko ime Ali, i to je deveti predak današnjih Azirovića, koji se nalaze u sredovečnom dobu. Sa ovim bratstvom stoji u srodstvu kotilo:

-Ajdarevoć, fis Kastrat, 3 kuće, koji takođe pripadaju ronđi Dragojlović.

-Ademović, fis Eljšan, 1 kuća, muhadžiri. Ovaj je rod doseljen 1895. godine, iz sela Bivoljače sa Kosova, a doseljeni su iz okoline Leskovca.

-Zumberović, fis Kastrat, 4 kuće. Starinom su od Nerodimlja – Kosovo, odakle su doseljeni na kupljenu zemlju 1836. godine.

-Sinanović, fis Kastrat, 4 kuće. Ovaj je rod poreklom iz Arbanije, odakle je doseljena jedna kuća 1785. godine. Od ovoga roda je u starini jedna kuća odseljena u selo Obraču – Lab.

-Ćelović, fis Kastrat, 2 kuće. Starinom su drenički Srbi, koji su iz pravoslavlja prešli u islam 1785. godine, pa se vremenom poarbanasili.

Srbi i Crnogorci (kolonisti):

-Pešikan, 1 kuća, slave Đurđic, prislužuju Sv. Nikolu Letnjeg. Poreklom su iz Crnionog Dola – Cuce u Crnoj Gori, odakle su kao kolonisti doseljeni 1930. godine.

-Kragović, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila, prislužuj u Veliku Gospojinu. Kao kolonisti su doseljeni 1930. godine iz Ibarskog Kolašina, starinom su iz Vasojevića.

-Đurđević, 1 kuća, slave Sv. Jovana Krstitelja. Poreklom su iz Lukova pod Kopaonikom.

-Nikolić, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila. Doseljeni su kao kolonisti 1930. godine iz Jablanice, starinom su Moračani – Crna Gora.

Prema navedenome u 1936. godine u Likošanu je obitavalo: 6 arbanaških rodova, sa 22 kuće. Od toga je srpskoga porekla: 3 roda, sa 13 kuća.

Srba i Crnogoraca kolonista je bilo: 4 roda, sa 4 kuće.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Likošane je imalo 373 stanovnika, od toga 181 muških i 192 ženskih, sa 40 kuća.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top