Poreklo prezimena, selo Turićevac (Srbica) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Turićevac i zaseoka Krst Brdo, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanj Poreklo stanovništva sela Turićevac i zaseoka Krst Brdo, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanj Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Turićevac (Srbica)

Poreklo prezimena, selo Turićevac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Turićevac i zaseoka Krst Brdo, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Turićevac se nalazi na brežuljkastom zemljištu dreničkog pobrđa, a pripada džematskom tipu sela, Turićevac ima seosku meraju, kao i zajednički seoski bunar i česmu.

Vode i groblja.

Pored toga, skoro svaka seoska kuća ima u svojoj okućnici bunar sa pijaćom vodom koja služi i za druge domaće potrebe. Domaća stoka se napaja na seoskim potocima, seoskom bunaru i česmi gde se i rublje pere.

U okućnicama se nalaze i rodovska gumna. Pokraj sela postoje dva arbanaška groblja.

Istorijat i ostali podaci o selu.

U katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. godine pominje se Selo Crkva Kundilj, sa 5 kuća.Svakako, to je današnje selo Turićevac, što zaključujemo prema pomenu ovoga imena u katastarskom popisu ostalih dreničkih sela ovoga kraja, i narodne tradicije, da su turske vlasti nekadašnje drevno srpsko selo Crkvu, nazivali imenom Turićevac.

U godinama 1477. i 1487. Selo Crkva Kondilj je bilo selište.

Prema statističkim podacima iz 1914. godine Turićevac je imao 270 stanovnika.

Prema popisu stanovništva iz 1921. Turićevac je imalo 159 stanovnika, sa 29 domova.

Poreklo stanovništva.

Prema mojim proučavanjima naselja i porekla stanovništva u 1936. godini u Turićevcu je obitavalo sledeće stanovništvo.

Arbanasi:

-Bećirović, fis Beriš, 8 kuća. Poreklom su od ronđe Martinovića, a starinom su Srbi iz dreničkog sela Marine, gde su kao domorodačko srpsko stanovništvo iz pravoslavlja prešli u islam, a potom se i poarbanasili. Od ovoga bratstva, ima rodova u dreničkom selu Broćni, koji su se odselili iz Turićevca.

-Salahar, fis Beriš, 2 kuće. U brastveničkom su srodstvu sa rodom Bećirović, te pripadaju ronđi Martinovića. Karakteristično je pomenuti, da oba ova roda u Turićevcu pripadaju fisu Beriš, dok ostali rodovi ovoga bratstva, iz Broćne, pripadaju fisu Hot.

-Hot, fis Hot, 10 kuća. Iz ovog roda su 1826. godine, doseljene dve kuće, iz dreničkog sela Ludovića, zaseoka sela Lauše, bili su čifčije manastira Deviča. Njihovi preci su iz dreničkog sela Marine, gde su kao Srbi, domoroci, 1806. godine, prešli iz pravoslavlja u islam, a potom su se poarbanasili.

-Bljakić, fis Krasnić, 1 kuća. Doseljeni su iz Peći 1891. godine, kao čifčije, poreklom su iz sela Istinića u Metohiji.

-Šabanović, fis Krasnić, 1 kuća. Ovaj rod je poznat i pod imenom Tmavalji, kao Muhađiri iz sela Tmave iz Toplice, odakle su doseljeni 1879. godine.

-Spaiović, fis Gaš, 1 kuća. Kao domazeti doseljeni su 1901. godine iz sela Kostreca u Metohijskom podgoru.

-Mertuć, fis Beriš, 1 kuća. Kao čifčije doseljeni su 1926. godine iz Đurđevika — Podrima, a u Turićevcu obdelavaju zemlju kao čifčije, 1/3 za sopstevenika zemlje, izuzev voća i povrća, a deoba se vrši u snopovima.

-Salković, fis Beriš, 5 kuća. Ovaj rod pripada ronđi Gec – Gecić, a nadimak mu je Šain. Poreklom su domorodačko srpsko stanovništvo, koje je 1806. godine, iz pravoslavlja prešlo u islam, pa se vremenom poarbanasnlo.

-Ljutan, fis Beriš, 7 kuća. Ovaj rod takođe pripada bratstvu Gec – Gecić, a ima i nadimak Šain. Kao Srbi domoroci prešli su y islam 1806. godine. Za ovaj rod se smatra da imaju svoje posebno bratstvo Desk, uzeto po ženskom pretku.

Novija emigraciona kretanja u Turićevcu bila su ova: Od roda Ljutan, odselilo se jedno domaćinstvo, 1934. godine, u Malu Aziju, a jedno u Kosovsku Mitrovicu.

Od roda, Salković, odselilo se jedno domaćinstvo 1911. godine u Kosovo.

Od roda Hot, odselilo se jedno domaćinstvo, 1906. godine, u selo Resnik – Metohija.

Srbi i Crnogorci (kolonisti):

-Denda, 1 kuća, slave Sv. Jovana Krstitelja. Poreklom su iz Potnraja — Grahovo, odakle su se doselili kao kolonisti 1926. godine.

-Purić, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila, prislužuju Sv. Iliju. Ovde su naseljeni preko Srbice – Drenica. Poreklom su iz Kočana –—Nikšić u Crnoj Gori, starinom su Katunjani.

Iz navedenog pregleda, prema podacima iz 1936. godine, u Turićevcu je bilo sledeće populacione stanje: arbanaških rodova je bilo 9, sa 36 kuća. Od toga, srpskoga porekla: 4 roda sa 22 kuće koje su se poarbanasile.

Srpskih i crnogorskih kolonizovanih rodova, je bilo 2, sa dve kuće.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Turićevac je imao 367 stanovnika, od toga 196 muških i 171 ženskih sa 52 kuće.

Zaseok Krst Brdo.

Položaj i tip zaseoka.

Zaselak Krst Brdo pripada selu Turićevcu, a naseljen je kolonistima u razdoblju 1933–1935. godine. Ovo naselje pripada tipu kolonističkih drumskih naselja. čije su kuću Poređane pored seoskog puta.

Vode.

Krst Brdo oskudeva sa vodom, koju dobija sa izvora Rakitnice i sa izvora zvanog Prronipojills. Kolonisti imaju svoju kolektivnu seosku slavu Spasovdan. Toponomastički nazivi starijega porekla, dati su iz sela Turićevac.

Poreklo stanovništva.

Prema proučavanjima naselja i porekla stanovništva u 1936. godini y Krst Brdu su obitavali sledeći rodovi:

Srbi i Crnogorci (kolonisti):

-Bulajić, 1 kuća, slave Sv. Nikolu, a prislužuju Sv. Savu. Doseljeni su iz sela Tačevca — Toplica. Starinom su iz Grahova, a poreklom Drekalovići.

-Drašković, 2 kuće, slave Sv. Arhanđela Mihaila, a prislužuju Sv. Iliju. Doseljeni su iz sela Tačevca. Starinom su iz Nikšićkih rudina, a poreklom su Čevljani.

-Delibašić, 1 kuća, slave Sv. Nikolu, a prislužuju Tomindan. Doseljeni su iz sela Trmke — Kosanica, starinom su iz Trapačkih rudina – Crna Gora.

-Kilibarda, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila, a prislužuju Sv. Panteliju. Doseljeni su iz sela Samokova — Kosanica, starinom su iz Banjana, a poreklom Čevljani – Crna Gora.

-Ždraljević, 2 kuće, slave Đurđevdan. Doseljeni su iz sela Zebica — Kosanica, poreklom su iz Hercegovine.

-Kostović, 1 kuća, slave Sv. Nikolu, a preslužuju Sv. Arhanđela Mihaila. Doseljeni su iz sela Pupavca – Kosanica, starinom su iz Hercegovine.

-Božović, 1 kuća, slave Sv. Luku. Doseljeni su iz sela Tačevca, starinom su iz Nikšićkih rudina.

-Jovanović, 1 kuća, slave Sv. Nikolu. Doseljeni su iz sela Gajtana –– Jablanica, starinom su iz Morače, a poreklom su Kuči — Crna Gora.

-Perović, 1 kuća, slave Petkovdan, a prislužuju Mrklu Petku. Doseljeni su iz sela Samokova – Kosanica, a poreklom su Bijelopavlići — Crna Gora.

-Đurović, 1 kuća, slave Petkovdan, a prislužuju Mrklu Petku. Doseljeni su iz sela Samokova – Kosanica, poreklom su iz Bijelopavlića.

-Rastović, 1 kuća, slave Đurđevdan. Doseljeni su iz sela Srba – Lika.

-Milunović, 1 kuća, slave ‘ćurđevdan, prislužuju Sv. Panteliju. Doseljeni su iz sela Tzaka — Kosanica, starinom su iz Ibarskog Kolašina.

-Krstić, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila, a prislužuju Sv. Jovana Letnjeg. Doseljeni su iz sela Ljuteža – Poljanica.

-Đorđević, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila, a prislužuju Sv. Savu. Doseljeni su iz sela Dikave – Masurica.

-Mladenović, 1 kuća, slave Sv. Nikolu, a preslužuj u Mladence. Doseljeni su iz Dikave – Masurica.

-Stoiljković, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila. Doseljeni su iz sela Dikave – Masurica.

-Lazarević, l kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila, prislužuju Sv. Jovana Letnjeg. Doseljeni su iz sela Ljutave – Poljanica.

-Stojković, 1 kuća, slave Sv. Nikolu, a prislužuju Đurđevdan. Doseljeni su iz sela Garinja – Poljanica.

-Veinović, 4 kuće, slave Sv. Vasilija. Doseljeni su iz sela Mokrog Polja – Dalmacija.

-Babić, 1 kuća, slave Sv. Jovana Krstitelja, doseljeni su iz Mokrog Polja — Dalmacija.

Prema iznetome u Krst Brdu je bilo 1936. godine kolonističkih rodova Srba i Crnogoraca: 20, sa 25 domova.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top