Poreklo prezimena, selo Krajkovo (Glogovac) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Krajkovo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 193 Poreklo stanovništva sela Krajkovo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 193 Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Krajkovo (Glogovac)

Poreklo prezimena, selo Krajkovo (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Krajkovo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Tip sela i starine.

Krajkovo je selo džematskog tipa, a sačinjavaju ga četiri mahale: Buzak, Podrimčaku, Seniku i Hodžić.

U Krajkovu ima nekoliko toponima, koji su nastali po imenu crkava. Evo tih naziva: Mullini i ima, Vrella ga kishes, U blizini tih toponima nalazi se toponim Kisha. Ty je u starini bila crkva, koju su Arbanasi iz Krajkova i susednih sela porušili i od porušenog crkvenog materijala podigli džamiju, koja se računa među najstarijima u predelu Drenici. Evo i ostalih toponima iz crkvene problematike: Ara té kishes, Lugi i kishés, Livadhi i kishé’s. Po tradiciji kod Arbanasa ovoga kraja, ta se crkva zvala Ježevica.

Ostali toponimi njiva i livada i drugog zemljišta, imaju nazive prema rodovima: Buzak, Hodžići, Podrimčaku i Seniku.

Pored sela se nalazi nekoliko seoskih grobalja.

Vode.

Svaka seoska kuća ima u okućnici bunar, sa kojeg se služe pijaćom vodom, kao i za ostale kućevne potrebe. Rodovska gumna se nalaze u okućnicama.

Prema popisu stanovništva iz 1914. godine, Krajkovo je imalo 302 stanovnika.198

Prema statističkim podacima iz 1921. godine, Krajkovo jeimalo 204 stanovnika, sa 30 domova.

Poreklo stanovništva.

Prema ispitivanjima naselja i porekla stanovništva u 1936. godini, Krajkovo je imalo sledeće etnografsko–demografsko stanje:

A r b a n a s i:

-Odžović, fis Eljšan, 10 kuća. U Krajkovo su se doselili iz Peći, mahale Kapišnica, gde i danas imaju rodbinu, a doselilo se jedno domaćinstvo. Po rodovskoj tradiciji Odžovića, kada su se oni doselili u Krajkovo, selo je bilo „pusto“, jer su svi Srbi bili izbegli sa svojih ognjišta. Tada je u Krajkovu bilo „više livada, nego njiva“. Doseljeni Odžovića predak se zvao Mula Redžep, a doseljeno je samo jedno domaćinstvo. Pored njih, u Krajkovo se doselilo i jedno domaćinstvo Bošnjaka, kojima je to bilo etapno prebivalište, jer su se odselili iz Krajkova u Bosnu. Odžovići su u starini bili Arbanasi katolici.

-Senik, fis Eljšan, 2 kuće. Doseljeni su iz Senika –– Metohija, na utrinu, koju su sami iskrčili.

-Gurin, fis Eljšan, 1 kuća. Doseljeni su iz Senika — Metohija. Kotilo Lac, fis Krasnić, jedna kuća. Doseljeni su iz Metohije početkom XX veka.

-Buzak, fis Gaš, 4 kuće. Poreklom su iz Arbanije, odakle su doseljeni početkom XVIII veka.

-Podrimlaku, fis Gaš, 12 kuća. Doseljeni su iz Podrime početkom XVII veka, a starinom su iz okoline Skadra – Arbanija.

Srbi i Crnogorci (kolonisti):

-Rikalo, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila. Doseljeni su 1930. godine iz Dola Popova –– Hercegovina.

-Ćućilo, 1 kuća, slave Sv. Luku, doseljeni su iz Porije, 1932. godine.

-Milanović, 2 kuće, slave Sv. Jovana Krstitelja. Kolonizovani su 1931. godine. Poreklom su iz Plužina — Nevesinje.

-Lažetić, 1 kuća. kolonizovani su 1931. godine iz Zaloma – Nevesinje.Slave Sv. Arhanđela Mihaila.

-Mitrović, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila, doseljeni su 1929. godine iz sela Moštanice – Severna Srbija.

-Perović, l kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila, doseljeni su iz sela Biograda — Nevesinje, 1931. godine.

-Đedovi, 1 kuća, potiču od Jovanovića, starinom su Cuce, doseljeni su iz Retkocera u Gornjoj Jablanici. Kao kolonisti doseljeni su 1934. godine, prvo u selo Trstenik – Drenica, pa odatle u Krajkovo 1936. godine. Slave Sv. Jovana Krstitelja, mala slava im je bila Sv. Nikola Letnji, koju su „batalili“.

-Obradović, 1 kuća, kao kolonisti doseljeni su 1936. godine iz sela Vojevca – Bosanska Krupa. Slave Sv. Jovana Krstitelja.

Prema iznetome u 1936. godini u Krajkovu su obitavali ovi rodovi:

Arbanasi, 6 rodova, sa 30 kuća. Srbi i Crnogorci kolonisti 8 rodova, sa 9 kuća.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Krajkovo je imalo 380 stanovnika, od toga 202 muških i 178 ženskih, sa 48 kuća.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top