Poreklo prezimena, selo Doševac (Srbica) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Doševac, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. Poreklo stanovništva sela Doševac, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Doševac (Srbica)

Poreklo prezimena, selo Doševac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Doševac, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj, tip sela i vode.

Selo Doševac nalazi se na brežuljkastom zemljištu, a pripada džematskom tipu sela. Do sela se nalazilo starovremsko groblje, koje su u novije vreme seljaci prekopali i zemljište pretvorili y ziratno. Pored sela postoje dva mahalska savremena groblja.

Selo ima kolektivnu seosku utrinu, kao i kolektivna seoska pojila za domaću stoku. Skoro svaka seoska kuća ima u dvorištu bunar, čija se voda upotrebljava za piće i druge kućevne potrebe.

Istorijat  i prihodi u prošlosti.

U katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. godine, navodi se ovde Dobrinovci, sa 20 kuća, od kojih 18 srpskih, a 2 jermenske etničke pripadnosti. Smatra se da je to današnje selo Doševce y Drenici. U navedenom katastarskom popisu, navode se sledeće zemljoradničke delatnosti. Naime, prinos od pšenice iznosio je 320 lukana, a feudalni dohodak 40 lukana. Prihod od vinograda iznosio je 300 čabrova, a ušur je bio 30 čabrova. Na kraju, prinos od jednog sezonskog mlina iznosio je 120 akči, a feudalni dohodak 15 akči.

Godine 1914. Doševac je imao 136 stanovnika.

Prema statističkim podacima iz 1921. godine, Doševac je imao 95 stanovnika, sa 10 kuća.

Poreklo stanovništva.

Za vreme proučavanja naselja i porekla stanovništva u 1935. godini, Doševac je imao sledeću etničku strukturu:

A r 6 a n a c i:

-Zonić, fis Krasnić, 8 kuća. Starinom su Srbi, koji su iz pravoslavlja prešli u islam, a zatim se vremenom poarbanasili. Polovinom XIX veka, ovaj rod se doselio iz dreničkog sela Poljanca, kojom prilikom su došle 4 kuće. Kupili su zemlju od Mahmudbegovića iz Peći, čiji je feudalni posed bilo ovo selo.

-Kalec, fis Beriš, 1 kuća. Poreklom su iz sela Poljanca, odakle su se doselili 1918. godine kao čifčije. I u godini 1935, ovaj je rod obdelavao čiflačku zemlju, dajući sopstveniku remlje ¼ od useva.

Prema iznetome, u 1935. godini u Doševcu su obitavali Arbanasi: 2 roda, sa 9 kuća.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, selo Doševac je imao 124 stanovnika, od toga 72 muških i 52 ženskih, sa 16 kuća.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top