Poreklo prezimena, selo Donji Zabelj (Glogovac) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Donji Zabelj (po knjizi Donji Zabel), opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima o Poreklo stanovništva sela Donji Zabelj (po knjizi Donji Zabel), opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima o Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Donji Zabelj (Glogovac)

Poreklo prezimena, selo Donji Zabelj (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Donji Zabelj (po knjizi Donji Zabel), opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj, tip sela i groblja.

Donji Zabel – Zabelli i Pashté’m, pripada ravničarskom džematskom tipu dreničkih sela. Nalazi se s obe strane novog puta Srbica – Crnoljeva.

Pokraj puta u blizini sela nalaze se dvoja seoska groblja, jedno albansko muslimansko i drugo pravoslavno kolonističkih Srba i Crnogoraca.

Rodovska gumna se nalaze uglavnom u okućnicama, ili pak u blizini okućnice.

Vode i drugi podaci o selu.

Kako se Donji Zabel nalazi u ravnici pored reke Drenice, to se seljani obilato služe rečnom vodom za sve kućevne potrebe, kao i za napajanje domaće stoke. Za piće se služe bunarskom vodom, jer skoro svaka kuća ima u svome oboru bunar.

Prema statističkim podacima iz 1914. godine, Donji Zabel je imao 277 stanovnika.

Prema popisu stanovništva iz 1921. godine, Donji Zabel je imao 212 stanovnika i 31 domaćinstvo.

Poreklo stanovništva.

Prema ispitivanjima iz 1935. godine, u Donjem Zabelu su obitavali sledeći radovi.

A r 6 a n a c i:

-Janova, fis Krasnić, 1 kuća, muhadžiri. Kao domazeti naseljeni y Donji Zabel, ranije bili sluge u Koratici. Kao muhadžiri doselili su se krajem XIX veka, iz okoline Leskovca.

-Bubli, fis Bitić, 2 kuće. Doseljena je jedna kuća pre 50 godina iz sela Bublja – Podrima. U Bublje su doseljeni iz Crnog Vrha u Gornjoj Jablanici, gde su se doselili pre 250 godina iz Tropaja — Arbanija.

-Grguri, fis Krasnić, 2 kuće, muhadžiri. Doseljeni su krajem H1H veka, iz sela Gurgutova – Gornja Jablanica. Nekoliko godina su skitali kroz Drenicu kao čifčije, pa su se naselili na kupljeno imanje u Donji Zabel, a do 1912. godine, ponajviše su radili na čiflaku nekog Ahmet–bega iz Prištine.

-Ramović, fis Šalj, 1 kuća. Poreklom su iz Arbanije, odakle su doseljeni u Drenicu 1805. godine. Od ovoga roda dve kuće su odseljene 1932. u Arbaniju, neko vreme su bile kao čifčije u selu Murgi – Metohija.

-Daldur ili Molićali, fis Eljšan, 1 kuća, muhadžiri. Doseljeni su kao čifčije u Donji Zabel krajem XIX veka. Doseljeni su iz okoline Leskovca.

-Ljoš, fis Cop, dve kuće, muhadžiri. U Donji Zabel su doseljeni iz sela Pokleka, a u Poklek krajem XIX veka, iz Toplice, starinom su iz Arbanije.

-Bućinc, fis Gaš, 5 kuća, muhadžiri. U Donji Zabel su naseljeni 1870. godine, iz sela Bučica — Toplica, gde su se nastanili 1805. godine iz sela Jezerca – Kosovo. Od ovoga roda odselile su se 4 kuće 1931. godine u Arbaniju, dve kuće u selo Dobrojevo i Slatina – Kosovo. Iz Toplice su doseljene od ovoga roda 3 kuće muhadžirske.

-Pasjača, fis Gaš, 1 kuća, muhadžiri. Poreklom su iz sela Pasjače – Toplica, odakle su se 1879. godine doselile dve kuće u Donji Zabel. Starinom su iz sela Jezerca na Kosovu. Godine 1931. od ovoga roda dve kuće su odseljene u malu Aziju.

-Arnjanović, fis Eljšan, 1 kuća, muhadžiri. Godine 1879. doseljeni su u Donji Zabel iz Drenice. Starinom su iz Metohije, gde su kao pravoslavni Srbi prešli u islam, a potom se i poarbanasili, a zatim se odselili u Toplicu.

-Cur, fis Krasnić, 2 kuće, muhadžiri. Doseljeni su 1879. godine, jedna kuća iz sela Lapotnica, Leskovac, starinom su od Cura u Arbaniji.

S r b i:

-Radulović, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila, prislužuju Sv. Arhanđela Gavrila. Doseljeni su na kupljeno imanje 1930. godine iz Zagrađa — Kosanica. Poreklom su iz sela Krligata — Ibarski Kolašin, odakle su pobegli zbog krvne osvete. Starinom su Moračani, odakle su odseljeni isto zbog krvne osvete.

Srbi i Crnogorci (kolonisti):

-Džudović, 1 kuća, slave Sv. Luku. Doseljeni su 1930. godine iz Sijerinske Banje – Jablanica. Starinom su iz sela Meteha – Gusinje u Crnoj Gori, odakle su doseljeni u Sijarinsku Banju 1907. poreklom su Rovčani.

-Blagojević, 1 kuća, doseljeni su 1928. godine iz sela Čokotina — Jablanica. Starinom su iz sela Brestovika u Metohiji. Krsna slava im je Sv. Đorđe Alimpije — Stolpnik, prislužuju Đurđevdan.

-Drčina, 1 kuća, slave Sv. Jovana Krstitelja, poreklom su iz Srpske Jasenice – Bosanska Krupa, odakle su doseljeni kao kolonisti u Donji Zabel 1929. godine.

-Savović, 1 kuća, slave Petkovdan, doseljeni su iz sela Samokova u Kosanici, starinom su Bjelopavlići — Crna Gora.

Prema iznetome, u 1935. godini u Donjem Zabelu su obitavali ovi rodovi: Arbanasi 10 rodova sa 18 kuća. Srbi 1 rod, sa 1 kućom. Srbi i Crnogorci kolonisti 4 roda, sa 4 kuće.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine. Donji Zabel je imao stanovnika 319, od toga 161 mućkih i 158 ženskih, sa 37 domova.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top