Poreklo prezimena, selo Dobroševac (Glogovac) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Dobroševac, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1 Poreklo stanovništva sela Dobroševac, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1 Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Dobroševac (Glogovac)

Poreklo prezimena, selo Dobroševac (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Dobroševac, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Dobroševac pripada selima džematskog tipa, a podignuto je na obodu stare jezerske terase. Deli se na šest mahale, koje nose nazive prema glavnim rodovima seljana.

Vode.

Na vrela seoska uz reku Drenicu, seljani napajaju svoju domaću stoku i peru rublje. Vodom za piće i ostale kućne potrebe, služe se sa bunarskom vodom i vodom sa vrela.

Istorijat i prihodi-porezi u prošlosti.

U katastarskom popisu ablast Brankovića iz 1455. godine navodi se selo Dolnje Dobroševce, sa 32 kuće. Svakako je to današnje selo Dobroševc u Drenici.

U selu se navodi u pomenutom popisu sledeća zemljoradnička proizvodnja: pšenica je davala godišnji prinos 320 lukana, odnosno feudalni dohodak od pšenice iznosio je 40 lukana. Godišnji prinos ječma i dobi iznosio je 360 lukana, sa feudalnim dohotkom od ovih žitarica od 45 lukana. Proizvodnja kapludže je iznosila 160 lukana, a feudalni dohodak je bio 20 lukana. Prinos od prosa i grahorice iznosio je 80 lukana, sa feudalnim dohotkom od 10 lukana. Prinos samo od grahorice bio je 16 akči, sa feudalnim dohotkom od 2 akče. Prinos od sočivice iznosio je 256 akči, sa feudalnim dohotkom od 32 akče. Prihod od vrtova iznosio je 40 akči, sa feudalnim dohotkom od 5 akči, koji se nazivao ušur. Prinos od belog luka iznosio je 80 akči, sa feudalnim ušurom od 10 akči. Prihod od dana iznosio je 300 čabrova grožđa, sa feudalnim ušurom od 30 čabrova. Prihod od košnica pčela iznosio je 320 akči, sa feudalnim dohotkom od 215 akči. Na kraju, godišnji dohodak na svinje iznosio je 120 akči, a feudalni resum na svinje je bio 15 akči. Prema tome, selo je gajilo 240 svinja.

Prema popisu stanovništva iz 1914. godine, Dobroševce je imalo 368 stanovnika.Prema statističkim podacima iz 1921. godine Dobroševce je imalo 351 stanovnika, sa 45 domaćinstva.

Poreklo stanovništva.

Prema ispitivanjima naselja i porekla stanovništva iz 1935. godine, Dobroševce je imalo sledeće populaciono stanje:

Arbanasi:

-Ajdarović, fis Beriš, 8 kuća. Poreklom su iz Arbanije – selo Trpaj, a doselili su se preko Suve Reke, gde ima rodova njihovog bratstva (kabile Sejdović). Od ovoga roda iz Dobroševca se 1910. godine, jedno domaćinstvo odselilo u Malu Aziju, a 1929. godine, jedno domaćinstvo u Arbaniju.

-Avdiljović, ronđa carak, fis Beriš, 4 kuće.

-Šišan, ronđa Carak, fis Beriš, 3 kuće.

-Saitović, ronđa Carak, fis beriš, 2 kuće.

Svi rodovi bratstva Carak, starinom su Srbi, koji su doseljeni iz Metohije, pa se vremenom prešavši na islam, svi poarbanasili. Prema nazivima rodova Šišan i Carak, koji potiču iz vremena starosrpske epohe, su i nazivi dve mahale: Carak i Šišan.

-Rip, fis Kastrat, 2 kuće. Smatraju se starincima Srbima, koji su se vremenom poarbanasili.

-Mehana, fis Krasnić, 1 kuća, doseljeni su kao muhadžiri iz sela Mehana u Kosanici 1879. godine.

-Plan, fis Beriš, 1 kuća. doseljeni su isto kao muhadžiri iz sela Plane u Toplici, starinom su iz Drenice, odakle su se odselili u Toplicu, zbog krvne osvete.

-Prak, ronđa Ramović, fis Beriš, 6 kuća.

-Še, fis Beriš, 4 kuće.

-Maljok, fis Beriš 2 kuće.

-Selimović, fis Mzez, 2 kuće.

-Fejzović, fis Beriš, 3 kuće.

-Đot, fis Beriš, 2 kuće. Svi ovi rodovi doseljeni su u staro doba iz Malesije — Arbanija.

-Bunjak, fis Krasnić, 1 kuća, kao čifčije doseljeni su iz dreničkog sela Krasmirovca.

Cigani:

Mađupi:

-Ram, fis Beriš, 1 kuća, kovači po zanimanju.

Gabelji:

-Sadiković, fis Beriš, 6 kuća, bave se uglavnom najamnim radom.

Srbi i Crnogorci (kolonisti):

-Župić, 1 kuća. Slave Sv. Ignjata, a prislužuju Sv. Ignjatija. Doseljeni su kao kolonisti iz Podvrža, okolina Nikšića – Crna Gora. Pripadaju bratstvu Maleševcima.

-Nikolić, 1 kuća. slave Sv. Nikolu, prislužuju Sv. Nikolu Letnjeg. Doseljeni su iz Lunjevice – Šumadija, starinom su od užičkog kraja.

-Vukadinović, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila, doseljeni su iz Leška u Ibarskoj dolini.

Prema navedenim mojim ispitivanjima iz 1935. godine, stanje stanovništva u selu Dobroševcu je bilo: albanskih rodova 12, sa 36 kuća; ciganskih rodova Mađupa: rod 1, sa 1 kućom i Gabelja: rod 1, sa 6 kuća. Srba i Crnogoraca kolonista: roda 3, sa 3 kuće.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Dobroševce je imalo 504 stanovnika, od toga 261 muških, i 243 ženskih, sa 71 kućom.

Selo ima četiri groblja, od kojih je jedno cigansko.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top