Poreklo prezimena, selo Divljaka (Lipljan) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Divljaka (po knjizi Divljak), opština Lipljan – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih Poreklo stanovništva sela Divljaka (po knjizi Divljak), opština Lipljan – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Divljaka (Lipljan)

Poreklo prezimena, selo Divljaka (Lipljan)

Poreklo stanovništva sela Divljaka (po knjizi Divljak), opština Lipljan – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan

Položaj i tip sela.

Divljak se nalazi na kosama i zaravni brdovitog zemljišta, a pripada džematskom brdovitom tipu dreničkih sela. Deli se na dva dela: Gornji i Donji Divljak. U starini, selo se nalazilo u Gornjem Divljaku. Vremenom, namnožavanjem stanovništva i deobom srodničkih zadruga, izdeljeni rodovi su osnovali posebnu mahalu Donji Divljak.

Istorijat sela.

U feudalno doba, za vlade turske feudane države, Divljak je pripadao kotilu Biljigbašića iz sela Nekovca u Drenici, a ovde su se nalazile stočarske poj ate, kako za zimsku, tako i za letnju stočarsku ispašu. Potom, ovo pojište prelazi u posed izvesnih Albanaca iz sela Banjice.

Vode.

Seosko stanovništvo upotrebljava vodu za piće sa seoskih česama, a y selu ima i nekoliko bunara. Rodovska gumna se nalaze u okućnicama, a isto tako i bašte.

Starine u selu.

U Divljaku postoje tragovi starinske seoske crkve, od koje su se očuvali kameni temelji. Pored crkvenih zidina nalaze se i tragovi savremenog groblja. Savremeno seosko groblje se nalazi do sela Divljaka.

Ostali podaci o selu.

U katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. godine navodi se selo Divjak, sa 28 kuća. To je današnje selo Divljak u Drenici.

Prema popisu stanovništva iz 1941. godine, Divljak se navodi kao zaselak i imao je 37 stanovnika.

Prema statističkim podacima iz 1921. godine Divljak je takođe bio zaselak, a imao je 48 stanovnika, sa 7 domaćinstva.

Poreklo stanovništva.

Prema proučavanjima naselja i porekla stanovništva iz 1935. godine u Divljaku su obitovali sledeći rodovi:

A r 6 a n a s i:

-Vataj, fis Zogaj, 7 kuća. Ovaj rod vodi poreklo iz Arbanije, iz Ljugi Šaćit, odakle su doseljeni u Drenicu pre 170 godina, kojom prilikom je u Divljak došla jedna kuća. Od ovoga roda u isto vreme je došla još  jedna kuća i nastanila se u selo Komorane – Drenica, pod imenom Škorošik. Pored toga od ovoga roda dve kuće su se naselile istovremeno u Novo Selo – Podrima. Isto tako i  jedna kuća se od ovoga roda iz Novog Sela odselila u Selogražde – Prizren. Prema iznetome, Podrima je bila sa svojim Novim Selom, predeo za etapna migraciona kretanja Arbanasa koji su u starini pristizali u masama i pojedinačno y Metohiju, a potom i ostale drevne srpske zemlje.

-Rudaj, fis Gaš, 1 kuća. Ovaj se rod doselio u Divljak 1915. godine iz Lapušnika, a poreklo vode iz Malesije u Arbaniji.

-Metović, fis Zogaj, 1 kuća. Ovaj rod se doselio u Divljak 1905. godina iz sela Ladrovce – Podrima.

Prema iznetome, u 1935. godini u Divljaku je bilo svega 3 arbanaška roda, sa 9 kuća.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godina. Divljak je imao 90 stanovnika, od toga muških 43, i ženskih 47, sa 11 domaćinstava.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top