Poreklo prezimena, selo Vrbovac (Glogovac) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Vrbovac, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937 Poreklo stanovništva sela Vrbovac, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937 Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Vrbovac (Glogovac)

Poreklo prezimena, selo Vrbovac (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Vrbovac, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Selo Vrbovac (Vrbovce) nalazi se na obodu jezerske terase, a pripada džematskom tipu. U 1935. godini prema ispitivanjima naselja i porekla stanovništva, u ovom selu su postojale ove tri mahale: Dobra, Glarevo i Šalja.

Međutim, u popisu od 31. marta 1953. godine, navode se ove tri i još sledeće četiri mahale: Istog, Kastrat, Prokši i Rukić. Rodovska gumna su u okućnicama.

Starine u selu.

Do sela se nalazi ,,Kodra kalaja“, a to je ruinirana antička tvrđava, svakako vojničkog karaktera iz vremena Rimljana. Tu se nalaze stari rimski novci, a našla se i jedna mala grnčarska posuda, sa drškom, mi smo je imali u posedu, ali je ratni vihor u Drugom svetskom ratu bespovratno uništio.

Ostali podaci o selu.

Običaj navodnjavanja bašta i livada obavlja se i biva po utvrđenom redosledu.

Do sela postoji starovremsko groblje, zvano „Čumino groblje“ – Vorre té’ murtajé’.

Sadašnje stanovništvo ima u ataru sela četiri groblja.

Kabile Glarevci su razrušili staru seosku crkvu, i od crkvenog materijala sazidavši svoje seoske kuće, a uz to zauzeli su svekolika crkvena imanja.

Istorijat sela.

U katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. godine, navodi se selo Vrbnica, koje je imalo 28 kuća. Svakako, to je današnje selo Vrbovce. Prema navedenom popisu iz 1455. godine, ovo je naselje imalo razvijenu poljoprivrednu delatnost. Naime, navode se: pšenica, sa prinosom od 320 lukana, odnosno 40 lukana ušura; ječma i zobi 280 lukana, odnosno 35 lukana ušura, odnosno 35 lukana ušura, prosa i raži 120 lukana, sa 15 lukana ušura, šilje 320 lukana, sa 40 lukana ušura. Dohodak od vrta se računao 320 akči na šta se plaćalo 40 akči ušura. Dohodak od voća je iznosio 160 akči, na šta se plaćalo 30 čabrova ušura. Dohodak od košnica pčela iznosio je 240 akči, na šta su davane dažbine 30 akči. Jedan mlin — vodenica, meljivo žita je vršio samo sezonski, te je dohodak iznosio samo 120 akči, sa dažbinama od 15 akči. Na kraju resum na svinje je iznosio 40 akči, a dohodak je iznosio 400 akči, odnosno 800 svinja.

Prema popisu stanovništva 1914. godine, Vrbovce je imalo 336 stanovnika.

Prema popisu stanovnika iz 1921. godine, Vrbovce je imalo 299 stanovnika, sa 36 domova.

Poreklo stanovništva.

Prema ispitivanjima iz 1935. godine, Vrbovce je imalo sledeću demografsku sliku.

Arbanasi:

-Dobra, fis Gaš, 5 kuća. Poreklom su iz dreničkog sela Kruševca, odakle se doselilo jedno domaćinstvo 1835. godine.

-Memeti, fis Kastrat, 1 kuća. Ova se kabila doselila u novije vreme iz dreničkog sela Poluže.

-Rukić, fisa Kastrat, 1 kuća kao čifčije, doseljeni su iz dreničkog sela Kožice. Čiflačke obaveze su ove: 1/4 od prihoda zemljoradnje biva za vlasnika imanja. Od žitarica, vlasnik prvo uzima 10%, u snopovima, a zatim sledi deoba 1/4, od preostalih useva.

-Mulec, fis Bitić, 2 kuće. Poreklom su iz sela Cerovika — Metohija,

-Prokš, fis Eljšan, 4 kuće. „To su starinci Srbi od Kosova“, koji su se poarbanasili.

-Krut, fis Šalj, 4 kuće.

-Bengala, fis Gaš, 1 kuća doseljeni su iz dreničkog sela Rezala.

-Kreljan, fis Keljmen, 1 kuća, muhadžiri.

-Glareva, fis Mzez, 5 kuća. Starinom su iz sela Glareva – Metohija.

-Rukić, fis Kastrat, 1 kuća. Doseljeni su iz Podrima, a starinom su iz okoline Skadra – Albanije.

-Buzan, fis Gaš, 2 kuće, poreklom su iz dreničkog sela Trstenika.

-Žuž, fis Gaš, 1 kuća, doseljeni su iz Obilića – Drenica.

-Nuš, fis Gaš, 1 kuća, doseljeni su iz sela Pločice – Metohija.

-Bekoli, fis Hot, 1 kuća, doseljeni su iz dreničkog sela Trdevca.

-Pišang, fis Bitić, 2 kuće, doseljeni su iz sela Pišanga – Metohijski Podgor.

-Tafalec, fis Bitić, 1 kuća, doseljeni su iz dreničkog sela Poluže.

-Rukić, fis Kastrat, 6 kuća, starinom su iz Metohije.

-Bulak, fis Mzez, 1 kuća, doseljeni su iz dreničkog sela Čikatova.

-Muhadžir, fis Krasnić, 1 kuća, doseljeni su 1879. godine, obdelavaju zemlju kao čifčije.

Cigani:

Mađupi:

-Đakol kabile, fis Beriš, 1 kuća.

Kolonisti:

-Nevoljan kabile, fis Krasnić, 1 kuća (starinom drenički napoličari i nadničari).

Gabelji:

-Rumić kabile, 1 kuća — skitači.

Prema iznetome, vidi se daje selo Vrbovac imalo 1935. godine: 19 albanskih rodova sa 41 kućom. Cigana Mađupa imaju dve kuće i Cigana Gabelja jedna kuća.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Vrbovac ima 477 stanovnika, od toga 249 muških i 228 ženskih, sa 50 kuća.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top