Poreklo prezimena, selo Galica (Vučitrn) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Galica, opština Vučitrn – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. Poreklo stanovništva sela Galica, opština Vučitrn – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Galica (Vučitrn)

Poreklo prezimena, selo Galica (Vučitrn)

Poreklo stanovništva sela Galica, opština Vučitrn – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj, starine, vode i tip sela.

Seosko naselje Galica nalazi se u podnožju brdovitog zemljišta, a staroga je datuma. Galica je naselje džematskog tipa, a sačinjavaju ga mahale, koje se nazivaju prema najbrojnijim kućama jednoga roda.

U ataru sela postoje dva groblja, jedno starovremsko ,,Vorre ga vaktit ga moqum“, poznato je pod imenom kao ,,vorre kauri“.  Drugo je groblje novijeg doba.

Do današnjeg sela, postoje tragovi starog seoskog naselja, koje je napušteno.

Pijaćom vodom stanovništvo sela se snabdeva sa brojnih izvora i bunara, a seosku stoku napajaju vodom sa reke Dubrovačke.

Istorijat sela.

Prema katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. godine, navodi se selo Kalica, tj. današnje selo Galica u Drenici, sa 30 kuća. U popisu se navodi samo vinogradarstvo u ovom selu, čija je proizvodnja iznosila 500 čabrova godišnje, sa ušurom od toga u iznosu od 50 čvorova.

Prema popisu stanovništva iz 1914. godine. Galica je imala 204 stanovnika.

Prema popisu stanovnikaiz 1921. godine, Galica ima 150 stanovnika, sa 32 domaćinstva.

Poreklo stanovništva.

Prema ispitivanjima naselja i porekla stanovništva iz 1935. godine u Galicije bilo sledeće stanje:

A r 6 a n a s i:

-Ljaović, fis Kuč, 7 kuća. Od ovoga roda jedno domaćinstvo je odseljeno u Albaniju početkom HH veku.

-Šabanović, fis Kuč, 3 kuće.

-Siljović, fis Kuč, 2 kuće.

-Adžović, fis Kuč, 4 kuće (nazivaju ih i Fetović). Od ovoga roda dve kuće su odseljene 1927. godine u Vučitrn.

-Memetović, fis Kuč.

-Alilović, fis Kuč, 3 kuće. Godine 1930. od ovoga roda odseljena su 2 domaćinstva: jedno u Vučitrn, a drugo u Kosovsku Mitrovicu.

-Alilović, fis Kuč, 4 kuće.

Svi navedeni albanski rodovi su od jednog bratstva Deliovića, iz sela Gornje Koratice — Drenica, odakle su se doselili 1935. godine.

C i g a n i:

Mađupi:

-Ćuprlije, 3 kuće, fis Kuč, doseljeni su iz sela Mikušiice – Drenica, a tamo iz dreničkog sela Čubrelja. Ranije su bili bez fisa, koji su primili u Galici.

Srbi i Crnogorci (kolonisti):

-Radulović, 1 kuća, slave Sv. Jovana Krstitelja, prislužuju Malu Gospojinu. Doseljeni su iz Krivošija, a starinom su od Čeva.

-Lečić, 1 kuća, slave Sv. Arhanđela Mihaila. Doseljeni su iz sela Ljubomira – Bileća.

Prema navedenim podacima iz 1935. godine, u Galici je bilo sledeće demografsko stanje. Naime, Albanaca je bilo: rodova 7, i kuća 28. Cigana – Mađupa, 1 rod i 3 kuće. Srba i Crnogoraca (kolonista), rodova 2 i dve kuće.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Galica je imala stanovnika: 269, od toga 144 muških i 125 ženskih, sa 39 kuća.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top