Poreklo prezimena, selo Vasiljevo (Glogovac) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Vasiljevo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 193 Poreklo stanovništva sela Vasiljevo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 193 Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Vasiljevo (Glogovac)

Poreklo prezimena, selo Vasiljevo (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Vasiljevo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Selo Vasiljevo se nalazi na kosi dreničke površi i pripada džematskom tipu sela. Selo ima dva groblja iz savremenog doba, kao i jedno starinsko groblje zvano Čumino groblje – „ Vorre té’ murtajé“.

Vode.

Vasiljevo ima kolektivnu seosku meraju i šumu, kao u zajedničku seosku česmu. Rodovska gumna su mahom u okućnicama, ili pak do ovih. Izvesne kuće imaju rodovske bunare, a sa seoske česme se služe vodom za piće, gde se i pere rublje i napaja domaća stoka.

Istorijat sela.

Prema katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. godine, selo Vasiljevo se pominje pod tim imenom i imalo je 7 kuća.

Prema statističkim podacima iz 1914. godine Vasiljevo je imalo ukupno 104 stanovnika.

Prema popisu stanovnika iz 1921. godine Vasiljevo je imalo ukupno 75 stanovnika, sa 15 domova. Kao što se vidi, u razdoblju od 10 godina Vasiljevo je imalo pomanjkanje od 25 žitelja.

Poreklo stanovništva.

Prema proučavanjima naselja i porekla stanovništva iz 1937. godine u Vasiljevu su obitavali ovi rodovi:

-Asćur, 8 kuća, pripada fisu Beriš. Od starine su poznati i pod imenom kao kotilo Ćorović. U selu Vasiljevo su se doselili iz sela Dobroševca oko 1840. godine, gde je istog roda ostala jedna kuća. Poreklom su iz Malesije u Albaniji, a na islam su prešli u Drenici 1815. godine.

-Maljok, 5 kuća, pripada fisu Beriš. U Vasiljevo se doselilo u starini dve kuće iz sela Beriša.

-Azirović, 5 kuća pripada fisu Beriš. U starini se doselila jedna kuća, isto iz sela Beriša.

-Bresilan, 2 kuće, pripada fisu Beriš. Starinom su Srbi, a u Vasiljevo su se doselili iz sela Pokleka, a pripadaju bratstvu Bucola, koje vodi poreklo od srpskog roda Raškovića.

-Beljulj, 1 kuća, pripada fisu Sop. Poreklom su poarbanašeni Srbi, a u Vasiljevo su se doselili kao muhadžiri 1879. godine.

-Rubovc, 1 kuća, pripada fisu Kuč. Poreklom su iz sela Rubovca – Kosovo, odakle su se doselili početkom HH veka.

U 1937. godini u Vasiljevu je obitovalo: 6 rodova, sa 22 arbanaške kuće.

Prema popisu stanovnika od 15. marta 1948. godine Vasiljevo ima ukupno 165 stanovnika, od toga 83 muška i 82 ženskih sa 23 kuće.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top