Poreklo prezimena, selo Vrtomica (Kačanik) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Vrtomica, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. go Poreklo stanovništva sela Vrtomica, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. go Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Vrtomica (Kačanik)

Poreklo prezimena, selo Vrtomica (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Vrtomica, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo leži na uskom jezerskom podu sa leve strane Lepenca. Kuće su grupisane ispod odseka i pružaju se linijasto.

Vode.

Voda za piće dobija se iz pet bunara, jedne česme (Stan) i jednog izvora (Kroni Maal).

Zemlje i šume.

Nazivi potesa su: Ograda, Đurišta (Kamenjar). Kodra Stan, Kiša (Crkva), Ašan, Proj Adžami, Proj Nećavcas.

Tip sela.

Vrtomica je, izuzev jedne kuće podignute oko 500 m na jugoistočnoj strani, u osnovi zbijeno. Deli se na tri manje grupe, koje nose rodovske nazive. Neke su kuće sada prazne, jer se stanovništvo iz njih iselilo. Selo ima svega 9 domova.

Prošlost i ime sela.

Vrtomica je starija od doseljavanja ovdašnjih muslimana. To se vidi po imenu sela, za koje današnji muslimani kažu da su ga njihovi preci nasledili od ranijeg stanovništva, zatim po ostacima crkve i narodnoj tradiciji. Opšta je tradicija da su pre današnjih doseljenih muslimana u Vrtomici živeli stari južnoslovenski pravoslavni rodovi. Po njima, kazuje se, selu je dato ime Vrtomica, jer su se oni, zbog nekog „kijameta“, jednom nseljavali pa opet vratili. Nije poznato koliko je ranije pravoslavnih rodova bilo i gde su se iselili.

Poreklo stanovništva.

Rodovi su:

-Redžep (6 k), od fisa Krasnić. Ovo je najstariji muslimanski rod, koji se doselio pre 120 godina. U Vrtomicu došao je praded Redžep (Bajram, živ, 45 godina, imao je oca Arifa, dedu Bajrama i pradedu Redžepa, osnivača roda), koji se doselio preko kosovskog sela Bičevca. U Bičevcu Redžep imao brata sa kojim je došao iz Severne Arbanije.

-Nezir (1 k), od fisa Krasnić. Doselio se iza roda Redžep; starina kao i kod njih.

-Cena (2 k), od fisa Krasnić. Došli u isto doba iz istog mesta kao i rod Nezir.

U drugoj polovini 19 veka u Vrtomici je neko vreme živeo rod:

-Došljak. Pripadali su fnsu Kliment, i ovde su bili doseljeni preko Blaca.

Iseljeni: za poslednjih 20 godina iz sela se iselile 7 muslimanskih porodica (od roda Nezir 4 y Tursku, od roda Cena dve i od roda Redžep jedna u Skoplje).

Privredne prilike.

-Vrtomnca ima mali seoski atar. Godine 1947. zemljište je bilo ovako podeljeno: pod oranicom oko 10 ha, pod livadama oko 1 ha, pod pašnjacima 10 ha i pod šumom 17 ha.

Izvesnu korist stanovnici imaju i od stoke. Godine 1948. Selo je imalo: goveda 22, ovaca 31 i koza 43.

IZVOR: Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top