Poreklo prezimena, selo Bob (Kačanik) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Bob, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine) Poreklo stanovništva sela Bob, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine) Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Bob (Kačanik)

Poreklo prezimena, selo Bob (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Bob, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo je na desnoj dolinskoj strani Lepenca pri njegovom ulasku u klisuru. Stoga bi se ono po svom položaju moglo smatrati i okrajkom južnog Kosova Polja. Veći broj seoskih kuća poređan je na temenu terase (relativna visina 20 do 25 m), a neke su severozapadno na odseku.

Vode.

Stanovništvo pije vodu iz česama i iz tri bunara. Seoske česme zovu se: Te Kroni i Kroni Prcit (Jarčev Izvor). Oko sela su izvori: Kroni Ftovt (Hladan Izvor), Ara Plepit i Uj Bard (Bela Voda).

Zemlje i šume.

Topografski nazivi za delove atara su: Ograda, Kiša (Crkva), Feraja, Vrti-Kučka, Vori Leši, Lepenec, Plenište, Guri Zi (Crni Kamen), Reka, Šulon (Osoj), Bregi, Kodra Kuks, Guri Bard (Beo Kamen), Vunin Grob, Potok.

Tip sela.

Bob se deli u četiri mahale. To su, počev od J-I prema S-Z-du: Čoka, Zenela, Demo i Kuka. U svakoj mahali žive stanovnici jednog roda. Mahale su međusobno razdaleko 5 do 10 minuta hoda. Prema tome selo je razbijenog tipa. Po obliku Bob je nizno naselje. To je došlo zbog uskog temena terase na kome se širi glavni deo naselja. Selo ukupno ima 52 doma (1948 g.).

Prošlost i starine.

Po narodnoj tradiciji, nekim topografskim nazivima i po ostacima od starina vidi se da je selo Bob prvobitno bilo naseljeno srpskim pravoslavnim rodovima. Ti stari stanovnici imali su kuće u središnom delu sela, na mestu gde je sada mahala Demo. Severoistočno od sela, na daljini od oko 200 do 300 m, tada je postojala i crkva sa grobovima. Po iseljenju pravoslavnih stanovnika njihove su kuće i crkva bili razoreni. Mesto gde je bila crkva danas se zove Kiša (Crkva) i ruševine od hrama se ne poznaju. Tu se sada zida škola. Ne poznaju se ostaci ni od kuća, što je znak da je raseljenje Boba relativno rano izvršeno (možda za vreme austro-turskog rata 1689—1690. godine).

Po narodnoj tradiciji kuće u prvobitnom Bobu bile su mnogobrojne i blizu poređane sa kućama susednih sela. Stoga je, kako se priča, mogla mačka iz Boba po krovovima seoskih kuća i kuća iz susednih naselja stići do Sirinića. Ovo je predanje naročito očuvano kod kačaničkih Cigana; oni za ranije stanovništvo Boba kažu da su bili „Srbjani“.

Iza opustošenja sela, priča se, atar sela Boba pripao je džamiji u Kačaniku (sagrađena 1594 ili 1595 g.). On je pripadao džamiji do početka 19 veka, kada se tu počeli naseljavati muslimanski rodovi poreklom iz Arbanije. Oni su selo obnovili i seoski atar postepeno potpuno prisvojili. Od doseljenika prvi su u Bob došli stanovnici iz rodova Demo i Zenela („dve kuće“). Ostali su se stanovnici kasnije doselili.

Poreklo stanovništva.

Današnje stanovništvo u Bobu govori arbanaški i po veri je muslimansko. Svi su seoski rodovi doseljeni.

Rodovi:

-Demo (24 k), od fisa Tsač. Došli su iz oblasti Ljuma u Severnoj Arbaniji. Iz starine prvo su prešli u selo Vrban (Gnjilanski srez), pa odatle, pre oko 130 g., doselili se ovde. Računaju se kao prvi seoski doseljenici. Iz Vrbana u Bob došao predak Demo sa sinovima (Rustem, živ, 75 godina — Kamer- Rustem —- Demo, koji se doselio). Po osnivaču roda dobili današnji rodovski naziv. Ovde imaju posebnu mahalu, koja se nalazi u središnom i glavnom delu sela. Na tom mestu ranije su postojale kuće iseljenih pravoslavnih rodova. U ovom rodu postoji zadruga Rustem sa 24 člana.

-Zenela (15 k), od fisa Tsač. Došli su iz Severne Arbanije. Ime dobili po osnivaču roda Zenelu, koji se ovde doselio pre oko 130 godina (Ajlin, živ, 70 godina —– Zenun – Ibiš — Zenun, koji se doselio). Ovde imaju posebnu rodovsku mahalu. Jedna njihova porodica iseljena je u Skoplje.

-Čoka (6 k), od fisa Tsač. Poreklom su iz Severne Arbanije. Došli su iza prva dva roda (oko sredine 19 veka). Ovde imaju istoimenu posebnu mahalu.

-Kuka (7 k), od fisa Tsač. Poreklom iz Severne Arbanije. Računaju se kao mlađi seoski doseljenici. Došli su kada i rod Čoka.

Privredne prilike.

Ispod seoskih kuća je usko teme terase sa njivama, zatim nastaje odsek takođe sa njivama i sa po nekom livadom. Ispod odseka je aluvijalna ravan Lepenca, gde su njive i vrbe. Iznad seoskih kuća je padina; na njoj se vide šumarice i retke njive.

Pored zemljoradnje, seljaci se bave i stočarstvom. Ima pojedinaca koji rade još na pruzi kao radnici i peku kreč u Kačaniku.

Pre 1918 g. seljaci iz Boba išli su leti u skopsku kotlinu na kosidbu.

IZVOR: Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top