Poreklo prezimena, selo Sipanje (Bijelo Polje) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Sipanje, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio sarad Poreklo stanovništva sela Sipanje, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio sarad Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Sipanje (Bijelo Polje)

Poreklo prezimena, selo Sipanje (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Sipanje, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Naselje vezano za niz malih dolinica i uvala u podnožju brda Gvozda, Venca i drugih kosa koje ga dele od Bihora. Na drugoj, severnoj sgrani, od susednih sela ga odvaja vrtačama ižljsbljena Ostronoša.

Vode.

Iako je na krečnjačkoj površi, Sipanje nije bezvodna. U podnožju kosa, gde vododržljivo stenje izbija na površinu, ističu izvori. Iz ovih potiču mali tokovi koji brzo poniru. Glavne vode su: Ograđenik, Studenac, Županjac (vreoce), Koprivice, Smrdan (izvor u Omoru) i stočno pojilo Ponorac.

Zemlje i šume.

Njive su poglavito po stranama oko kuća, a livade poglavito u dolinama malih potoka. Krajevi pod njivama i livadama nose ove nazive: Bukvice, Ćafe, Butuiš, Rosulje, Potrkovo, Jabuke, Rakits, Lokve, Poljane, Uvora, Ponorac, Lukavci, Koprivica, Duboška, Iza, Kobiljača, Rujevo brdo, Selište, Breza, Vijenac, Senokose, Luke, Uvirala, Kostin do, Cremljica. Utrine i šume su: Gvozd, Gajevi, Stupača (krš), Smrdan, Octronoša.

Starine u selu.

Tragovi ranijih naselja su: Selište i u njemu na kraju sela „Latinsko groblje“. Osim toga, kao i u ostalim selima ima starih kućišgga, koja su ostaci ranijeg srpskog sganovništva.

Poreklo stanovništva.

Preci današnjeg stanovništva su se i ovde naselili posle Karađorđevog ustanka. Od njih potiču tri roda: Borančići, Skoci i Kačari.

-Borančići (4 k.), doseljeni su iz Brda.

-Skoci (10 k.), kažu da su rod sa pravoslavnim Skokovićima iz okoline Ivangrada (Berana).

-Kačari (5 k.), doseljeni su iz Bukovice (Rožaja), gde i danas žive njihovi rođaci muslimanski Kačari i pravoslavni Beloice.

Sva tri roda su primila islam.

IZVOR: Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top