Poreklo prezimena, selo Voljavac (Bijelo Polje) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Voljavac, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio sara Poreklo stanovništva sela Voljavac, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio sara Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Voljavac (Bijelo Polje)

Poreklo prezimena, selo Voljavac (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Voljavac, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Naselje na desnoj obali Lima sa obe strane Zahumskog potoka koji tu utiče u Bistricu. Jedai deo sela je na padinama brda Marine ravni i Oraha, a drugi u aluvijalnoj ravni.

Zemlje, šume i vode.

Glavniji potesi su: Dvorišta, Polje, Podvadnice, Okutnjice, Radavac, Lisičine, Trebežins, Košarište, Laz, Kućetina.

Osim Bistrice i potoka koji pokreće 7 vodenica, glavne su vode Vrelo i Česica.

Istorijat i starine u selu.

U Voljavcu ima mnogo tragova iz ranije prošlosti. Na terasi su ostaci crkve koju je podigao Nemanja. Prednji njen deo i danas odoleva zubu vremena, jer ništa nije preduzeto da se konzervira. Na prostoru oko crkvine gde se narod okuplja u velikom broju o Maloj Gospođi, naziru se velike pogrebne ploče. Osobito se ističe jedan obrađen kameni blok dugačak 2, a širok i debeo 1 metar. Na njemu je izvajan gotovo celom dužinom mač. Bez svake sumnje grob pripada nekom značajnnjem srednjovekovnom vlasteliiu. Narodno predanje ga vezuje za nekog „Đaka koji je ubio aždaju“. Blizu manastira jedno mesto nosi naziv „Dvoršite“, gde je kažu bio dvor nekog velikaša. U kraju Laz vide ce ostaci groblja i grobljanske kapele.

Poreklo stanovništva.

Preci današnjeg stanovništva su doseljenici:

-Bojadžijići (6 k.) su poreklom iz Tuzle. Pobegla su od krvi tri brata i najpre oe naseljavaju u Carini kod Sjenice, a odatle kod kule u vrh Bijelog Polja. Jedno vreme su imali čardake u Ušanovićima i Rodijeljima. Od jednog brata su Bojadžijići, od drugog Mahmutovići u Radojevoj Glavi, a od trećeg Zejnelovići u Rasovu. Bojadžijići su naselili pustu manastirsku zemlju u Voljavcu. Dugo su davali poklone crkvi i palili sveće na njenim razvalinama. Jedno vreme Bojadžijići su imali utvrđen čardak na kršu Čardačine koji im je služio kao zaštita u borbi.

-Dizdarevići (1 k.) su iz susednog sela Oluja;

-Camići (3 k.) su poreklom iz Paučine (Rožaje);

-Kotlovići (1 k.) su iz Stranjana kod Brodareva,

-Konatari iz obližnjeg sela Visočke;

-Arslanovići (1 k.) iz Metanjca,

-Krivošije (1 k.) iz Rasova, i:

-Ašinovići iz Šolje.

IZVOR: Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top