Poreklo prezimena, naselje Nedakusi (Bijelo Polje) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Nedakusi, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio sar Poreklo stanovništva sela Nedakusi, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio sar Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, naselje Nedakusi (Bijelo Polje)

Poreklo prezimena, naselje Nedakusi (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Nedakusi, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Ovo sgaro naselje, koje se pominje još u srednjem veku, zauzima povoljan položaj na obodu Bjelopoljskog polja. Kuće cu na dodirnoj liniji plodne ravni i bogatih strana gde izbijaju i jaki izvorn mineradne vode.

Tip naselja.

U najnovije vreme Nedakusi su postali prigradsko naselje, jer su na njegovom kotaru u Gusinjskom polju i Šuravicama podignute fabrike. To je uticalo na promene u Nedokusama. Pored starog osnovana su nova naselja.

Zemlje i šume.

Glavniji potesi u nedokuskom kotoru su: Donje i Gornje Polje, Podbarje i Trumbarine.

Poreklo stanovništva.

Najstariji današnji stanovnici su:

-Rašovići (3 k.),

-Babače (1 k.), koji sigurno ne znaju svoje poreklo.

U starince se ubrajaju i srpske pravoslavne porodice:

-Ralovići (3 k.),

-Šunjevarići (3 k.) i:

-Rakonjci (3 k.),

-Piperi (2 k.) i:

-Cvijovići (2 k.), koji su rod sa Cvijanovićima u Sutivanu.

Posle Prvog svetskog rata ovde su naseljeni iz okoline Berana (Ivangrada):

-Jevrići nz Zagrađa (8 k., sl. sv. Pantelejmon),

-Bjelići iz Zaostra (2 k.),

-Bakići iz Berana (l k.),

-Šćekići iz Zaostra (3 k.),

Slavkovići iz Korita (4 k.),

-Vukovići nz Lješnice,

-Jelići (1 k.) iz Stožera,

-Čuljkovići (1 k.) iz Crnislavnih.

Naselile su se i neke porodice muslimana iz Donjeg i Gornjeg Kolašina:

-Madžgalji (1 k.),

-Mušovići (3 k.),

-Kapetanovići (5 k.) i:

-Malagići (3 k.).

Posle Drugog svetskog rata, kada se razvila industrija u neposrednoj blizini Nedakusa, broj doseljenika se naglo povećavao. Oni su iz okoline Bijelog Polja i susednih oblasti:

-Lakovići iz Grnčareva (1 k.),

-Medenice iz Morače (1 k.),

-Novakovići iz okoline Mojkovca,

-Bubanje (l k.) iz Bubanja,

-Kovačevići (1 k.) i:

-Raičevići (2 k.) nz susednog sela Orahovca,

-Konatari (1 k.) i:

-Bojovići (1 k.) iz Mioča,

-Ljujići (1 k.) iz Grnčareva,

-Čupići (1 k.) poreklom Drobnjaci,

-Španjevići (1 k.),

-Rakonjci (l k.) iz Osmabegovog seda (Korita),

-Bulatovići (1 k.) iz Lepenca,

-Sekulići (1 k.) iz Kovrena,

-Medojevići (1 k.) iz Prišćenja,

-Perkovići (1 k.) iz Rasova,

-Dulovići (1 k.) iz Lješnice,

-Jelići (1 k.) iz Stožera,

-Čuljkovići (1 k.) iz Crnišice,

-Joksimovići (1 k.) iz Pavinog Polja.

-Vukići (1 k.) i:

-Višnjići (1 k.) iz Orahovice,

-Grbe (1 k.) i:

-Čolovići (1 k.) iz Sjeničkih Bara,

-Kijameti (1 k.) iz Godijeva,

-Beganovići (1 k.) iz Podgrađa,

-Avdijići (1 k.) iz Crhlja.

Proces iseljavanja (muslimana) i doseljavanja (pravoslavnih), kao što se vidi počeo je posle Prvog svetskog rata. Muslimani (Raščevići, Sadikovići, Ganići, Bektaševići, Malagići) delom su se iselili u Tursku, a delom u Makedoniju. Umesto njih su se najpre doseljavali pravoslavni iz okolnih sela, a sada i muslimani koji se zapošljavaju u fabrikama.

Y Šurevicama, na ataru Nedokusa, u najnovije vreme se razvija novo naselje u pravcu Bijelog Polja. Do sada su naseljeni:

-Hajdukovići iz Cerova (1 k.),

-Kajovići (1 k.) i:

-Ćatovići (1 k.) iz Kukulja,

-Nedovići (1 k.),

-Popovići (1 k.) i:

-Gutići (1 k.) iz Pećarske,

-Veličkovići (1 k.) iz Njegnjeva i:

-Dulovići (1 k.) poreklom iz Morače.

U zaseoku Šljepašnici kod kisele vode, gde su ranije živeli Lukači i Kodijići iz Kolašina, naselili su se:

-Đukići (4 k.), iz Crnog Vrha kod Ivangrada,

-Radulovići (2 k.) i:

-Delići (2 k.), od Duripolja,

-Marjanovići (1 k.), od Mojkovca.

Osim toga, kod kisele vode, gde su podignuti poviljoni naseljeni su i:

-Basagići (1 k.) iz Bijelog Polja.

IZVOR: Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top