Poreklo prezimena, selo Obrov (Bijelo Polje)

16. juna 2019.

komentara: 0

Poreklo stanovništva selo Obrov, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.                   

Položaj sela.

Gromadasgo brdo u okuci Lima između Bijelog Polja i Zatona. Na njegovim padinama i plećatom temenu nalazi se naselje istog imena.

Tip sela, zemlje i šume.

Izdvajaju se tri dela: strane prema Bijelom Polju, Ravni Obrov i padine okrenute Zatonu. Naselja su na proplancima izmeću šuma. Najnaseljenija je padina prema Bijelom Polju na kojima se stepenasto vrstaju njive, voćnjaci i šume.

Glavni krajevi i potesi u Obrovu su: Mahala, Petkovice, Zečkovine, Jaričište, Bašče, Zejnjelovića kosa, Johovače, Uvezac, Vukova Voda, Ravni Obrov n Vitače. Ova tri poslednja kraja su zaseoci Obrova.

Ceo Obrov je pošumljen do vrha Cakotina, koji dosgiže visinu od 1000 metara. Važniji kompleksi rasprostranjenih listopadnih šuma su: Ranište, Kolibinje, Jarišga i Aluge.

Vode.

Pošto je Obrov sastavljen od vododržljivih kristalastih škriljaca, u njemu ima svuda izvora. Od njih su najvažniji: Pašinica (česma u Maxali), Studenac, Nestan duša, Bukova voda i Bijela voda. Bukova i Bijela voda su pojila i za stoku.

Poreklo stanovništva.

Današnja naselja u Obrovu su zasnovana na krčevinama. To ne znači da Obrov i ranije nije bio naseljen. Zarastao je u šumu i ponovo naseljavan.

Najmnogobrojnije bratstvo su:

-Međedovići (40 k.), čiji je predak došao iz Rovaca (Bulatovići). Doselila su se dva brata i zakrčila se usred šume Veljeg brda. Po tome što su živeli u šumi kao medvedi, nazvali su ih Međedovići. Brzo su se namnožavali i raseljavali u druga sela.

-Hajdarpašići (3 k.), rod su sa Hajdarpašićima iz drugih bihorskih sela.

-Rakonjci (4 k., sl. Sv. Nikola) iz Rakonja blizu Bijelog Polja;

-Kovačevići (2 k.), živeli kao čifčije u zaselku Petkovici, a odavde prešli 1926. godine u Bukovu Vodu.

-Đurđići (1 k., sl. Đurđevdan), doseljeni iz drobnjačkih Jezera,

-Ćetkovići (1 k.), došli su iz Morače.

-Drpljani (3 k.), došli su iz Drpa kod Kolašina posle 1878. godine.

-Popovići (2 k.), poreklom su iz Bjelojevića blizu Mojkovca.

U zaseoku Vitače žive:

-Ćeranići (10 k.), koji su rod sa Ćeranićima u Zatonu n Pašića Polju.

IZVOR: Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.