Poreklo prezimena, selo Potoci (Bijelo Polje) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva selo Potoci, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio sarad Poreklo stanovništva selo Potoci, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio sarad Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Potoci (Bijelo Polje)

Poreklo prezimena, selo Potoci (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Potoci, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Naselje u dolini potoka koji utiče u Lim. Dolina potoka je uokvirena šumovitim kosama. Strane dosta blago padaju prema koritu potoka. Vrlo su plodne i izvorima bogate. Na njima su livade, njive i voćnjaci.

Tip sela, zemlje i šume.

Kuće su poglavito na zaravnicama u gornjem delu sgrane. Potoci se dele na Gornje i Donje potoke, a ovi na krajeve, koji nose nazive: Grubelja, Ljeskovice, Baroš, Ograde, Merešćana, Porožnica, Selišta, Solila, Lučica, Spasojevica. . Iznad sela su šume: Brdo i Milijiio prlo.

Vode i starine u selu.

Osim potoka, koji pokreće i vodenice, vode su: Potok, Česmica, Solila.

Zbog plodnosti, Potoci su bili stalno naseljeni. Ostaci starijeg stanovišta su staro groblje na Vratnicama i izmeću puteva. U jednom delu starog groblja se i danas sahranjuju. Na jednoj ploči postoji stari zapis. Po kazivanju starinaca ovo je grob jednog od predaka današnjih Miladinovića. U Marešćani postoje ostaci još jednog starog srpskog groblja koje narod naziva „svatovsko groblje“. U selištu, gde se vide stara kućišta, živeo je neki Lazar „koji je izumro“.

Poreklo stanovništva.

Današnji stanovnici Potoka su:

-Miladinovići (12 k., sl. Sv. Ignjat), ranije su slavili Sv. Nikolu. Njihov predak se doselio iz Kuča pre 200 godina. Najpre je živeo u Rasovu kod Begovića, a zatim u Podvrhu. Tamo mu je jedan Karišik čija je kuća bila pravoslavna, a pola muslimnska, ubio dete. Zbog toga se Filimon presedio na imanje Kajabegovića u Potocima. Pod zaštitom moćnih begova, kojima su davali samo 1/3 od žita i 6 oka masla na selo, živeli su dosta mirno. Ali su i oni kao i druge čifčije morali nedeljom da rade bogatijim muslimanima.

U Potocima žive jo dve kuće novijih doseljenika:

-Drobnjaci iz Štitara, i:

-Bubanje iz Bubanja na levoj strani Lima.

IZVOR: Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top