Poreklo prezimena, naselje Petnjica (Berane) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Petnjica, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Poreklo stanovništva sela Petnjica, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, naselje Petnjica (Berane)

Poreklo prezimena, naselje Petnjica (Berane)

Poreklo stanovništva sela Petnjica, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj naselja.

Pod ovim nazivom uzima se Petnjica u užem smislu reči i dva manja naselja Johovice i Laze. Petnjica koja je dobila ime po pećinama u okolini, je središno naselje Gornjeg Bihora. Ona je u ravni sa obe strane rečice Popče, gde se stiču putevi iz planinskog dela Bihora.

Tip naselja.

Deo Petnjice koji je postao administrativno središte, novijeg je datuma. Počeo se formirati oko džamije u drugoj polovini XIX veka. Početkom HH veka bilo je ovde 6 dućana (Makarovići iz Vrbice, Čikići iz Berana, Pepića iz Kolašina, Muratovića (2) iz Petnjice i Kršijića iz Radmanaca), jedna kafana (Alimanova) i 8 kovačnica. Kovače Šuntiće, čije su kuće bile na Glavici, proterali su Muratovići 1908. godine. Za vreme balkanskog rata 1912. godine Petnjica je spaljena. Obnovljeno naselje, koje je postado središte gornjobihorske opštine, imalo je tri dućana (Kršijića, Nurkovića i Čikića) i todiko kovačiica.

Posle 1945. godine Petnjica je postala u pravom smislu reči središte Gornjeg Bihora. Osim opštine (sada mesne kancedarije), u njoj su druge ustanove: osmogodišnja škola, pošta, telegraf, Dom narodnog zdravlja, milicijska stanica, dve zadružne prodavnice, dve gostionice, magacini zemljoradničke zadruge i zgrada za stanovanje službenika. Petnjica je vezana autobuskim putem sa Ivangradom. Nastoji se da se ta mreža proširi i na udaljenija plninska sela. Ukratko rečeno, Petnjica se formira u varošicu.

Zemlje i šume.

Selo Petnjica zahvata veći prostor u ravni oko Popče i na njenim stranama. Glavni potesi su: Luka pored Popče, Glavica, Prisoje, Jasikovac, Okrugli laz, Bogićev laz, Jazbina, Osredak i Gusari.

Starine u naselju.

U Jazbini se vide ostaci starog srpskog groblja.

Današnji stanovnici Petnjice su:

-Muratovići (60 k.). Ne znaju svoje poreklo. Rašireno je predanje da je njihov predak došao sa Hajdar–pašom – kažu „prevezen  je na bubanj preko mora“. Sudeći po tome što i kao pratioci pašini nisu imali osobito povlašćeni položaj, biće verovatno da su negde iz ove okoline.

Petnjici, kao što je rečeno, pripadaju i dva zaseoka: Johovica i Laze.

*

Zaseok Johovica:

Položaj zaseoka.

Johovica na desnoj strani Popče ispod Korać-krša. Nazvana je tako po vodi Johovici. Strana na kojoj je naselje povoljna je za žita i voće.

Zemlje i šume.

Najznačajniji potesi nose nazive: Mačkovice, Prisoje, Duri laz, Rupe, Glasovice, Dubravs, Ravni, Bašča, Zabela (divade), Brežine, Velike njive, Smonice, Okutnjice i Livade. Utrine i šume iznad sela su Lukača n Gradac. U Gracu je prostrana pećina.

Starine u zaseoku.

Na Gracu je verovatno bida neka stražarnica.

Vode.

Glavne vode su: Johovica, Trnovi potok n Utulovca. U Livadama izbija vrelcs koje je plavilo Livade. Sada je ta voda sprovedena vodovodom u Petnjncu.

Istorijat.

Johovice su staro naselje, adi je jedno vreme bido napušteno, pa su današnji stanovnici ponovo krčili šumu. Zemlja je pripadada Adrovićima iz Vrbice koju su Koraći kupili.

Poreklo stanovništva.

Današnji stanovnici

-Koraći (60 k.), rod su sa pravoslavnim Koraćima u Gornjim selima. Jedan deo Koraća se prezivaju:

-Palamari.

*

Zaseok Laze:

Položaj zaseoka.

Laze, drugi zaselak Petnjice, nalazi se na levoj — osojnoj strani Popče. Kuće su rasturene u grupama koje su vezane za zaravni.

Zemlje i šume.

Glavniji krajevi i potesi nose nazive: Zatoni, Selište, Vukove njive, Doline, Ulica i Brdo.

Starine u zaseoku.

U Selištu je „Kaursko-srpsko groblje“, a na temenu su bila dva velika hrasta oko kojih su nošene litije i stavljani „zapisi“. Jedan hrast je pao od starosti, a njegovim se drvetom niko ne koristi. Na Ulici je seosko saboršdžte.

Poreklo stanovništva.

Stanovnici su:

-Adrovići (20 k.), doseljeni iz susednog sela Vrbice. Jedna grana Adrovića se odavde iselila u Bor. Zbog toga se neke njihove njive zovu Boranke.

IZVOR: Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top