Poreklo prezimena, Burovac (Petrovac na Mlavi) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Burovac, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi "Mlava, Homolje, Zvižd" (Naselja - Poreklo Stanovništva - edicija Ko Poreklo stanovništva sela Burovac, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi "Mlava, Homolje, Zvižd" (Naselja - Poreklo Stanovništva - edicija Ko Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, Burovac (Petrovac na Mlavi)

Poreklo prezimena, Burovac (Petrovac na Mlavi)

Poreklo stanovništva sela Burovac, opština Petrovac na Mlavi – Braničevski okrug. Prema knjizi „Mlava, Homolje, Zvižd“ (Naselja – Poreklo Stanovništva – edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan Stević.

Položaj sela

Selo se nalazi na stranama Burovačkog Potoka, a na kosama brda Liparčića, te izgleda kao da je u provaliji ispod ovoga brda. Ovaj potok leti presuši i ne može da plavi kuće seoske. U selu ima samo jedan jak kladenac, i to onaj od koga i postaje potok. Inače ima dosta bunara-đermova sa kojih seljaci piju vodu. U ataru ima više izvora od kojih postaje potok Sastavci, koji takođe kroza selo prolazi.

Zemlje i šume

Zemlja sa obrađvanje je van sela i zove se: Liparčić, Ravan Gaj, Ćula, Zagaj, Selište, Siljevina, Bubanj, Stari Burovac, Crvenac, Sadovi i Šiba. Na ovim mestima su njima i livade i šume i to je sve privatna svojina. Ima malo i opštinske zemlje za oranje i to na selištu, koju daju pod arendu (2 ha).

Tip sela

Burovac je selo zbijeno i podeljeno na dve male: Gornju, od škole pa uz brdo i Donju Malu, od škole niz potok. No, i ove Male se dele na manje, koje se zovu po porodicama, što u njima žive. Tako u Gornjoj Mali: Stanojevačka, Radojčića, Pop-Đurovačka, Bataranska, Radojevačka i Miljkovačka. A u Donjoj: Stojkovačka, Lazarčeva i dr. Male se dodiruju i ne razlikuju se jedna od druge ni po čemu. Kuće su takođe jedna blizu druge (oko 20m), ali su kod škole i mehane zbijenije, nego po krajevima.

Zadruge su male. Najveća je Milutina Radisavljevića, koja broji 12 duša. U selu ima 137 kuća. Seoska zavetina je Beli Petak, a preslava Poljobrinac.

Priče o imenu sela

Ime je selu došlo otuda, kako se priča, što se neposredno iznad njega zemlja oburvava, te otuda – Burovac.

Osnivanje sela

Selo nije bilo na ovome mestu od vajkada, već na mestu što se zove Stari Burovac. Tu je bilo svega 1-3 kuće iz porodice Radojčića, kojima se ne zna poreklo, Pop-Đurovca, čiji je pradeda došao ovde iz „Nemačke“ i Radojevaca, čiji je pradeda takođe došao iz „Nemačke“. Ove su kuće jedna od druge bile dosta daleko. Ali, Turci ih po kukurekanju petlova poznadu da ovde ima ljudi, pa ih nađu, a ovi pobegnu iz Starog Burovca u Selište, kod reke Busura, gde beše grdna šuma. Ovde se zadrže samo Radojčići i to braća. Nedo i Radoica, oni drugi prebegnu u „Nemačku“, ali se docnije opet vrate. Docnije, kada se malo stišalo. Nado i Radoica dođu iz Selišta gore kod kladenca, gde su zatekli neke hajduke i tu se nasele. A za ovima su dolazile i ostale porodice.

U selu su ove porodice:

Radojčići (11 kuća) u Gornjoj Mali, ne pamte odakle su doseljeni, slave Sv. Nikolu.

Pop Đurovci (15) u Gornjoj Mali, doseljeni iz „Nemačke“, slave Sv. Luku.

Radojevci (16) u Gornjoj Mali, doseljeni takođe iz „Nemačke“, slave Sv Jovana.

Stanojevci (10) i Bujanci (5), prvi su u Gornjoj, a drugi u Donjoj Mali. Rođaci, ovde im se doselio pradeda iz Jelovca u Resavi, a tamo su se doselili iz Bosne. Slave Sv. Aranđela.

Miljkovci (25) u Gornjoj i Donjoj Mali, iz Sladaje u Resavi, a tu su se doselili iz „Arnautske“. Slave Sv. Aranđela.

Ilijičini (6) obe male, iz „Nemačke“. Slave Sv. Aranđela.

Batarani (11) u Gornjoj Mali, iz „Nemačke“, slave Sv. Nikolu. Prozvani tako, jer su prvi napravili bataru (korpu).

Čaušani (9) u Gornjoj Mali, iz Bugarske. Slave Sv. Nikolu.

Stevanovići (1) u Gornjoj Mali, iz Đurinca u Resavi. Slave Sv. Jovana.

Stojkovci (7) iz Resave, a tu su se doselili iz Negotinske Krajine. Slave Đurđicu.

Ova, kao i sve ostale porodice, koje ćemo dole pomenuti su u Donjoj Mali.

Lazarčevi (4) iz užičkog okruga, slave Sv. Nikolu. Zovu ih i Ere.

Danovci (2) iz Crne Reke, slave Đurđevdan.

Minini (2) iz Paraćina, slave Sv. Aranđela.

Radovanjeni (2) iz Paraćina, slave Sv. Aćima i Anu.

Bubari (3) iz Paraćina. Dve kuće slave Sv. Trivuna, a jedna Sv. Nikolu.

Novakovići (2) iz Brestovca u Crnoj Reci, slave Đurđicu.

Mituljevci (2) iz Sikola u Negotinskoj Krajini, slave Petkovicu.

Trujići (1) iz Crne Reke, slave Petkovicu.

Milenkaševi (1) iz Zvezdana u Crnoj Reci, slave Sv. Agatonija.

Simeonovići (1) iz Dobrnja, slave Đurđicu.

Mutavdžići (1) iz Paraćina, slave Đurđicu.

Ima i jedna ciganska kuća, i to je kovač. Gotovo usred sela. Ovaj je došao iz Resave.

Iz ovoga se vidi da je selo raslo više priraštajem, jer skoro dveju trećina kuća, pradedovi su došli od prilike pre 160-180 godina na ovo mesto. Ostalo su noviji doseljenici i to najviše u doba drugog ustanka, a poslednja kuća je doseljena pre 20 godina.

IZVOR: Prema knjizi „Mlava, Homolje, Zvižd“ (Naselja – Poreklo Stanovništva – edicija Koreni). Priredio saradnik Porekla Zlatan Stević.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top