Poreklo prezimena, selo Donji Karin (Benkovac) Reviewed by Momizat on . Donji Karin je selo u Dalmaciji, između Benkovca i Obrovca. Pripada gradu Benkovcu u Zadarskoj županiji i izlazi na Karinsko more. Selo se nalazi u vrlo uskom i Donji Karin je selo u Dalmaciji, između Benkovca i Obrovca. Pripada gradu Benkovcu u Zadarskoj županiji i izlazi na Karinsko more. Selo se nalazi u vrlo uskom i Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Donji Karin (Benkovac)

Poreklo prezimena, selo Donji Karin (Benkovac)

Donji Karin je selo u Dalmaciji, između Benkovca i Obrovca. Pripada gradu Benkovcu u Zadarskoj županiji i izlazi na Karinsko more.

Selo se nalazi u vrlo uskom i dugom kraškom polju, pravca severozapad-jugoistok, u kojem su smeštena i susedna naselja – Pridraga i Popovići. Teritorija sela zahvata 700 m obale Karinskog mora. U more se uliva Karišnica, koja predstavlja granicu Gornjeg i Donjeg Karina.

U Donjem Karinu se nalazi pravoslavna crkva Svetog Kirika i Julite, iz 1537. godine. Na reci Karišnici je stari katolički samostan (manastir) Franjevaca.

Na popisu 1991. godine, evidentirano je 514 stanovnika Donjeg Karina. Srba je bilo 504 (98%), Hrvata  4, Jugoslovena 2 i ostalih 4.

Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom

Srpska prezimena

ALAVANJA (98) – Sveti Jovan (prisutni u 18. veku)

BOGUNOVIĆ (21) – Sveti Jovan (prisutni u 18. veku)

VIDIĆ (82) – Sveti Georgije (prisutni u 18. veku)

DMIOVIĆ/DMIJOVIĆ (19) – Sveti Georgije (prisutni u 18. veku)

DUBROJA (94) – Sveti Jovan (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru iz 1709. godine, upisan je Đukan Dubrojević pok. Marka.

IVANIŠ (55) – Sveti Jovan (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru iz 1709. godine, upisan je Trifun Ivanišević pok. Radoje.

KONČAREVIĆ (69) – Sveti Nikola (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru iz 1709. godine, upisani su pop Marko Končarović, pop Ilija Končarović i Nikola Končarović.

KUKAVICA (34) – Sveti Nikola (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru iz 1709. godine, upisan je Marko Kukavica.

LAKIĆ (85) – Sveti Nikola, Sveti Jovan (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru iz 1709. godine, upisani su Vučić Lakić pok. Janjoša, Umiljen Lakić pok. Vukadina,

LACMANOVIĆ (14) – Sveti Georgije  (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru iz 1709. godine, upisan je Mitar Lacmanović pok. Jovana.

LEŽAJA (17) –  (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru iz 1709. godine, upisani su Milašin Ležaić pok. Stanka i Miloš Ležaić pok. Stanka.

MILANKO (8) –

MIOVIĆ/MIJOVIĆ (10) – Sveti Georgije (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru iz 1709. godine, upisan je glavar sela Ilija Miović pok. Dragoje i naslednici pok. Vulete Miovića.

SIMIĆ (4) – Sveti Georgije

STEGNJAJA (10) – Sveti Georgije (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru iz 1709. godine, upisani su Radmil Stegnjajić pok. Vida, Radas Stegnjajić pok. Vida, Radiša Stegnjajić pok. Jovana,

ŠUŠA (55) – Sveti Stefan (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru iz 1709. godine, upisani su Luka Šušić pok. Radivoja i Jovan Šušić pok. Stojana.

Izvori:

 • Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709; gornji kotar, Marko Rimac, 2012.
 • Leksik prezimena SR Hrvatske, 1976, Zagreb
 • Topografska karta Hrvatske 1:25 000, 1975.
 • Benkovački sajt (www.benkovac.rs)

Priredio: Saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top