Poreklo prezimena, selo Bilišane (Obrovac) Reviewed by Momizat on . Bilišane je selo u Dalmaciji, istočno od Obrovca. Administrativno pripada gradu Obrovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi južno od reke Zrmanje. Karakterističa Bilišane je selo u Dalmaciji, istočno od Obrovca. Administrativno pripada gradu Obrovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi južno od reke Zrmanje. Karakterističa Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Bilišane (Obrovac)

Poreklo prezimena, selo Bilišane (Obrovac)

Bilišane je selo u Dalmaciji, istočno od Obrovca. Administrativno pripada gradu Obrovcu (Zadarska županija).

Selo se nalazi južno od reke Zrmanje. Karakterističan je brdovit, kraški reljef.

U Bilišanima Donjim se nalazi pravoslavna crkva Sv. Jovana Krstitelja iz 1734. godine, a u Bilišanima Gornjim pravoslavna crkva Rođenja Presvete Bogorodice iz 1860. godine.

Na popisu 1991. godine, Bilišane je imalo 857 stanovnika, od čega 848 Srba (99%),  4 Hrvata i 5 ostalih.

 

Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom

 

Srpska prezimena

 

BALJAK (14) – Sveti Luka (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru 1709. godine, upisan je Radojica Baljković.

BADŽA (5) – Sveti Nikola

BERBER (59) – Sveti Stefan (prisutni u 18. veku)

VESELINOVIĆ (16) – Sveti Stefan

GNJATOVIĆ (74) – Sveti Nikola (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru 1709. godine, upisani su glavar sela Boroje Ignjatović pok. Radosava, Pavle Ignjatović pok. Bože, Grujica Ignjatović, Radojica Ignjatović pok. Vukadina, Radan Ignjatović, Stevan Ignjatović, Sava Ignjatović, Staniša Ignjatović pok. Laze i Vujica Ignjatović.

GUGLETA (38) – Sveti Nikola (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru 1709. godine, upisan je Staniša Gugletić pok. Stanka.

KALINIĆ (77) – Sveti Georgije (prisutni u 18. veku)

 •  Na mletačkom katastru 1709. godine, upisan je Sava Kalinić.

KURIDŽA (57) – Sveti Nikola (prisutni u 18. veku)

MIŠKOVIĆ (40) – Sveti Dimitrije (prisutni u 18. veku)

OBRIĆ (4) – Sveti Arhangel Mihailo

 • Na mletačkom katastru 1709. godine, upisan je Stojan Obrić pok. Jovana.

OLUIĆ (330) – Sveti Arhangel Mihailo (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru 1709. godine, upisani su Petar Olujić, Erak Olujić pok. Radoje, Jeroš Olujić pok. Nikole, Dragosava Olujić pok. Jove i Vučić Olujić pok. Radoje.

PARAVINJA (35) – Sveti Jovan (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru 1709. godine, upisani su Jovan Paravinja pok. Periše, Dragosava Paravinjić, Manojlo Paravinja, Maksim Paravinja pok. Stevana, Pavle Paravinja pok. Petra i Todor Paravinja pok. Jovana.

PUPOVAC (65) – Sveti Georgije (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru 1709. godine, upisani su Vučen Pupovac pok. Ognjena, Radojica Pupovac sin Vučena, Vuko Pupovac pok. Mihajla, Radojica Pupovac pok. Stevana, Radivoj Pupovac pok. Vuka, Radosava Pupovac po. Milovana i Staniša Pupovac pok Radovana.

SEKULIĆ (52) – Sveti Nikola (prisutni u 18. veku)

ŠVELJO (23) – Sveti Nikola (prisutni u 18. veku)

 • Na mletačkom katastru 1709. godine, upisan je Staniša Švelić pok. Nikole

 

Izvori:

 • Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709; gornji kotar, Marko Rimac, 2012.
 • Leksik prezimena SR Hrvatske, 1976, Zagreb
 • Topografska karta Hrvatske 1:25 000, 1975.
 • Benkovački sajt (www.benkovac.rs)

Priredio: Saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić

 


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top