Poreklo prezimena, selo Marovce (Kosovska Kamenica) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Marovce (po knjizi Marevce), opština Kosovska Kamenica - Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Poreklo stanovništva sela Marovce (po knjizi Marevce), opština Kosovska Kamenica - Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Marovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo prezimena, selo Marovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Marovce (po knjizi Marevce), opština Kosovska Kamenica – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo zahvata celo izvorište Marevske Reke, a južni deo mu se pruža i dolinom Krive Reke, od planine Kozniie do vrha Modre Glave kod sela Leštara. Mahale i grupe kuća onoga sela su na raznovrsnim položajima: u dolinama potoka, na brdima ili njihovim stranama, kosama itd. Prostor sela se u dužini pruža za 8 km – a toliko isto i u širini.

Vode.

Vodu za piće  dobija iz izvora i česama. Bunara ima samo u mahali Goleme Livade.

Zemlje i šume.

Njive i šume su pomešano. Topografski su nazivi: Rajko-Kolo, Nišino Kolo, Fratiš, Gradište, Čuka, Stomalija, Podvoriia, Dajkovca, Mesović, Kukavica, Modri Potok ili Proni Gurit (Kameni Potok), Klokoč, Grbeš, Velika Zugza, Dobra Voda, Vučak, Vrela, Vidina ili Vitinja ili Vitija, Vakovc, Selište, Dragolisica.

Tip sela.

Selo je razbijenog tipa. Deli se na 18 mahala: Golema Livada, Pacovnć, Modri Potok, Vrajoiit, Vrelo. Grbeš, Vakovc, Vitnja (Vitinja, Vidina), Klokoč, Metovit, Ajdarovit, Adžovit, Canović, Braovit, Sumalovit, Bulović, Jašarović i Dragolisica*. Udaljenja između susednih mahala iznosi 1-4 km. Kuće u mahalama nisu grupisane.

Postanak sela i starine.

Selo je staro. U Gradištu se nalazi temelji od kuća. U mahali Vakovc ima topografski naziv Selište, koje je sad pod šumom. Ima tri porušene crkve u hataru sela: jedna y Kukavičkoj Reci, jedna u Modron Potoku i jedna na mestu Klokoč. Pored gomila zgure u Vitinjskoj Reci, Rajko—Kolu i Nišinom Kolu ima i tragova temelja od kamenih kuća, valjda od topionice. Pre doseljaanja Arbanasa u selu je bilo Srba, koji su se docnije raseljanali, pa i sve do pre 70 godina. Mnogi srpski rodovi po krivorečknm selima znaju svoju starinu u pojedinim mahalama ovoga sela (Stankovići u Vaganešu, Zapolja u Strezovcu, Cekići u Paralovu i dr.). Sada u selu žive samo Arbanasi.

Poreklo stanovništva.

Rodovi:

-Pacović, 46 k. (u mahali Goleme Livade 8k., u mahali Pacović 12 k., u mahali Modri Potok 9 k., u mahali Brajovnt 7 k. i u mahali Vrelo 10 k.)

-Maković, 43 k. (u mahali Grbeš 19 k. i u mahali Vakofc 24 k.).

-Ahmetović, 57 k. (u mahali Vitija 27 k., u mahali Klokoč 13 k., u mahali Metopit 8 k., u mahali Ajdaropit 5 k. i u mahali Adžovit 4 k.).

-Canović, 52 k. (u mahali Canović 10 k. u mahali Braovnt 6 k., u mahali Sumalovit 9 k., u mahali Metovit 8 k., u mahali Bulović 13 k  i u mahali Jašarović 6 i.).

Sva četiri roda su od fisa Krasnića. Starinom su iz Đona u Malesiji, odakle cy ce iselili bežeći od krvne osvete. Pri nseljavanju su se prvo nastanili u Dumnici (Lab), odakle uskoro (pre 240 godina — 8 pojaseva) prelaze u Marevce. Rodovi su postali od „4 doseljena brata“. Prvo su se nastanili u mahali Bulović, odakle su se docnije u namnožavanju raširili na celu teritoriju sadašnjeg Marevca.

-Lapaštic (6 k.), od fisa Beriša, doseljeni kao muhadžiri 1878 godine iz Lapaštice (Jablanica). Žive u mahali Dragolisice.

U Tursku se 1928 godine iselila jedna arbanaška kuća.

*Godine 1398 pominje se neki Miloš Dragolišić, »habltato- Novot Brda koji je pre toga založio svoje „kolo’ (chan-l), in soli-eta Novabcrde, in loco vocato Crlva tesna dubrovčaninu Nikši (Nichsa de Bascha) (Jireček–Radonjić, Ist. Srba, ll], str. 209 y primedbi) po kome je verovatno ostao naziv Nišino Kolo, jer se na tom mestu u 16 veku pominje naselje Nikšino kolo. (ljub. Stojanović: Stari srpski zapisi i natpisi, knj. III, br. 5595. A kako je mahala Dragolisnce u blizini i Nišinog Kola i Novog Brda, to je verovatno da su tu, na mesgu sadašnje mahale Dragolnsice, stanovali ti Dragolišići i da  je njihovo prezime u iskvareiom obliku sačuvano kao naziv ove mahale.

IZVOR: Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top