Poreklo prezimena Puljić Reviewed by Momizat on . Prezime Puljić prisutno je na području Teslića, u selu Gornja Radnja. Svi slave Sv. Simeona Bogoprimca (16. januara), u narodu poznatog kao Simoljdan. Prema etnoloz Prezime Puljić prisutno je na području Teslića, u selu Gornja Radnja. Svi slave Sv. Simeona Bogoprimca (16. januara), u narodu poznatog kao Simoljdan. Prema etnoloz Rating: 0
You Are Here: Home » Prezimena » Poreklo prezimena Puljić

Poreklo prezimena Puljić

Prezime Puljić prisutno je na području Teslića, u selu Gornja Radnja. Svi slave Sv. Simeona Bogoprimca (16. januara), u narodu poznatog kao Simoljdan.

Prema etnolozima Radomiru Rakiću i Veri Stanisavljević Rakić, prezime Puljić je varijanta prezimena Pulja. Oblici prezimena Puljić i Puljin su rasprostranjeni uglavnom u Slavoniji, ali i Dubrovniku,
Puljanović u Imotskom i Splitu, ali i u Bosni, što ukazuje na poreklo Pulja iz Hercegovine ili još južnije, iz crnogorske krajine i primorja. Neki od njih primili su islam i poarbanašili se, kao Puljići na Kosovu i Pulji na Crnogorskom primorju (Bar). U južnoj Hercegovini su bili pravoslavnu u Hodovu, dok su oko Mostara i Splita već poislamljeni. Grana Pulja, kojoj pripada i vaša majka g. Masliću, prešla je na severnije prostore Balkana mnogo ranije ili je ona stigla onim krakom preko višegradskog Starog Vlaha i Tešnja gde su zabeleženi u Bosni još uvek kao pravoslavni.

Etimologija prezimena

Prezime Pulja, i druga, izvedena, moglo je doći od nadimka Pulja/Puljo, koji Vuk navodi u „Srpskom riječniku“. Ta reč, pulja, turcizam vodi poreklo od persijskog pul, sa osnovnim značenjem novac, para (u Srbiji i Bosni u Vukovo vreme: novčić šest para, ali i kolutić od žute kovine kojima su se ukrašavale marame, taksena marka i slično). Izgovarala se kao pula, pulija, puce, pulka i puljka, sve sa značenjem dugme.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top