Poreklo prezimena, selo Počekovina (Trstenik) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Počekovina, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd Poreklo stanovništva sela Počekovina, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Počekovina (Trstenik)

Poreklo prezimena, selo Počekovina (Trstenik)

Poreklo stanovništva sela Počekovina, opština Trstenik – Rasinski okrug. Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd 2008. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan

Položaj sela.

Selo Počekovina nalazi se na pravcu Trstenik – Kruševac, 10 km od Trstenika, na plavini Lopaške reke i terasama sa desne strane Zapadne Morave. Nalazi se na nadmorskoj visini 157–174 metra.

Tip sela.

Naselje je poluzbijenog tipa, grupisano u tri celine: Gornja Počekovina, Donja Počekovina i nov zaseok Riđevci (doseljenici iz sela Riđevštice).

Zemlje i šume.

Atar sela iznosi 658 ha, a obuhvata prostor severno od Morave, odnosno od Medveđe, gde razgraničenje ne ide Moravom, već u istočnom delu ide severnije od Morave a u zapadnom nešto južnije od Morave; na istoku je atar Starog Trstenika; južno je Lopaš; a zapadno Donji Ribnik. To je deo Moravske kotline, bez uzvišenja.

Ceo atar sela je pod ravnicom, što je veoma retko u ovom kraju. To ravničarsko zemljište po geološkom sastavu je aluvijum, a samo malo, jugozapadni deo, čine neogeni jezerski sedimenti. Po pedološkom sastavu je aluvijalno zemljište, a u manjem jugozapadnom delu je opodzoljena gajnjača.

Postanak sela.

Selo potiče iz srednjeg veka, iz perioda vladavine Nemanjića i kneza Lazara. Pominje se u početnom periodu vladavine Turaka. Godine 1476. zabeleženo je da u Počekovini ima 28 kuća Vlaha sa oko 200 žitelja. Godine 1574. pominje se sa 21 kućom, isto toliko baština i oko 150 stanovnika, sa godišnjim porezom od 2.552 akče.

Istorijat.

Naselje Počekovina prvobitno, u Rimsko doba, bilo je u potesu Grabak. Kasnije je bilo u potesu Selište. I u Donjoj Počekovini bila su pomeranja. Prvo naselje bilo je bliže Moravi, na obali i malo nizvodno. Taj se potez zove Kulizinac.

Starine u selu.

Najviše iskopina, koje se povezuju za staro naselje, ima u potesu Grabak. Tu je pronađeno dosta predmeta koji govore o odvijanju života na tom prostoru. Pronađeni su ćupovi i delovi  ćupova – urne. Pronađeno je ognjište od izdubljenog kamena 80h80cm. Pronalaženi su i predmeti za ribolov. Jedan meštanin kaže da je pronađena figura sa više glava, ali je neko uzeo, navodno da je preda muzeju. Na celom području Grabaka pri oranju pronalazi se po koji novčić. Na obodu Grabaka otkriveni su temelji stare crkve i jedna ploča sa natpisom i gvozdeni krst. Ta ploča ubetonirana je u temelj crkve pri gradnji nove crkve 1981. godine. U groblju je pronađen kameni sanduk sa klamfama.

Komunikacije.

Selo se nalazi na Magistrali Kruševac – Trstenik i kroz njega prolazi železnička pruga Kraljevo – Kruševac, što mu obezbeđuje veoma važan saobraćajni položaj .

Izgradnjom Železnice 1910. i lociranjem Železničke stanice u selu i projektovanjem nove Magistrale krajem 19. veka, Počekovina je postala centar većeg broja sela. Dva druga puta, koja polaze iz Počekovine su: Počekovina – Lopaš – Jasikovica i put Počekovina – Tobolac – Vitkovo, takođe obezbeđuju povoljan položaj selu. Ovi putevi su saobraćajno povezani sa drugim mestima, pa su meštani odlučili da svoje domove približe ovim saobraćajnicama.

Magistralni put asfaltiran je 1962/63. godine. Železnička pruga dobila je normalni kolosek 1958. godine. Za gradnju puta Počekovina – Vitkovo inicijativa je potekla od meštana 1894. godine. Putevi kroz selo su asfaltirani 1979. godine.

Ostali podaci o selu.

Seoska slava je na dan Trojice, kada se drži služba u Crkvi litije, i na dan crkve  Sv. Pantelejmon.

Selo ima tri seoska groblja, po jedno za svako naselje, odnosno treće za zaseok Riđevci, koje je skorijeg datuma.

Poreklo stanovništva.

– Aleksići

Predak im se Doselio iz Leška (južna strana Kopaonika). Prvi je Aleksa (rođ. 1806. godine), po kome su potomci uzeli prezime, jer je Aleksa bio Pelić. Momirovog Miodraga ubili su četnici, kao i njegovog sina Stanišu, starog 8 godina. Slobodan Milutinov bio je dugo šef Mesne kancelarije u Počekovini.

Slava: Sv. Nikola.

Broj domova: Počekovina 3, Velika Drenova 1.

-Andrejići

Pri doseljenju prvi je evidentiran kao Maksim Andreić (1840) i Antonije (1843), ali je njihov otac Andreja, pod prezimenom Arsenijević. Milosav Vilimonov dugo ima farmu koka–nosilja, već 20 godina, oko 1500–2000 komada. Ima dobru potražnju i razrađeno tržište.

Slava: Sv. Nikola, mala Sv. Toma.

Broj domova: Počekovina 8, Kragujevac 1, Beograd 1, Stragari 1, Čairi 1, Novo Selo 1.

– Arsići

Doseljeni iz Župe. Bili su, pri doseljenju, Vrekići. Prvi je Stefan, koji je umro 1846. godine. Gajenjem povrća u Počekovini prvi je počeo Mijuškov otac Jovan. Za Obrada nije moglo da se pronađe ime oca na postoji mogućnost da je usvojen ili, eventualno, da je došao na miraz, ali je uzeo prezime po mirazu, po ženi.

Slava: Sv. Đorđe.

Broj domova: Počekovina 7, Aleksinac 1.

-Aćimovići

Aćimovići su poreklom Rasjani, od Morače u Crnog Gori. Prvi se pojavljuje Jaćim Rasjanin, rođen 1817. godine i žena mu Todora, a njihov sin Jovan rođen je 1844. godine. Jaćim se pojavljuje i prezimenom Radosavić. Ignjat Ljubodragov poginuo je na Solunskom frontu.

Slava: Sv. Stevan.

Broj domova: Počekovina 6, D. Ribnik l, Medveđa 1, Mačkovac 1, Globoder 1, Velika Drenova 1.

– Batoćani

Iz Batote (Župa), a pre od Morače (Crna Gora). Bili Đorđevići.

Slava: Cv. Stevan, Cv. Aranđel (miraz).

– Belopoljci

Doseljeni iz Belog Polja (Crna Gora). Bili su pri doseljenju, Jovanovići; Agaton rođen 1818. i žena Jelica.

Slava: Cv. Đorđe.

Broj domova: Počekovina 2, Beograd 1, Požarevac 1, Kragujevac 1.

-Vlaškovići, Živkovići

Marko Bogićević iz Drenče došao je u Vlaškoviće, gde je usinjen i uzeo njihovo prezime i slavu Sv.Đorđe. Markov sin je Dimitrije (1828) zabeležen pri krštenju kao Blašković. Iz familije Blašković, Obren, verovatno sin Vujice, otišao je u Tobolac, gde ga usinio Živković Novica, pa je ostao kao Živković.

Slava: Sv. Nikola i Sv. Đorđe (miraz).

Broj domova: Počekovina 4, Tobolac 1 (Živkovići).

– Vukčevići

Ovo je stara familija, koja potiče sa Kosova i Metohije. Predak im je posle Kosovskog boja napustio Vučitrn i odselio se u Lješ na moru. U prvoj polovini 18. veka u Jasikovicu su došli potomci Živka Mojaševića iz Bigora i Rada Ilijina iz Goljemoga. Prvi u familiji je Vukac, pop sin Draškov. U popisima 1859. i 1863. godine preci su živeli u Jasikovici i bili su veoma bogati. Predak Simeon bio je pismen 1863. godine. Najpoznatiji od Vukčevića je akademik dr Stanojlo, rođen 1831. godine; bio je u Privremenoj vladi 1918. godine i Predsednik Skupštine SHS 1918. godine. Vukčevići, Miodragovići i Ćosići su jedna familija. Vukčevići su u Počekovinu došli iz Jasikovice. Vukčević Zdravko je sveštenik, ima čin prote. Službovao je u Bučju, G. Ribniku, Trsteniku, Trnavcima i Stopanji. Sveti arhijerejski Sinod odlikovao ga Naprsnim krstom. Posetio je Hristov grob. Zdravkov sin Zoran završio je veterinarski fakultet i radi u privatnoj veterinarskoj ambulanti u Donjem Ribniku. Vrši sve veterinarske usluge. Zastupnik je i distributer firme “Gebi Čantavir“ u prodaji stočne hrane i lekova.

Zoranova supruga Lepa završila je Medicinski fakultet u Kragujevcu, radi kao lekar u Trsteniku. Specijalizirala pneumoftiziologiju.

Slava: Sv. Ćirik.

Broj domova: Počekovina 6, Jasikovica 27, Trstenik 3, Okruglica 3, D. Ribnik 4, Beograd 2, Kragujevac 1, Tobolac 1, G. Ribnik 5, Vr. Banja 1, Austrija 1, Australija 1.

– Vukosavljevići

Janković Nikola Došao na miraz u Vukosavljeviće i prihvatio njihovo prezime.

Slava: Sv. Nikola i Sv. Aranđel.

Broj domova: Počekovina 1, Kamenjača 1, Smederevo 1, Trstenik 1.

– Grujići

Živi pamćenje da su Grujići došli sa područja Grčke. Prvi je Milovan, rođen 1803. godine. Slava: Gmitrov dan, mala slava Jeremin dan, a kolač seku – Sv. Aranđel.

Broj domova: Počekovina 6, Vrnjačka Banja 1.

– Đorđevići

Đorđevići su Doseljeni iz Korita kod Peći. Po muškoj liniji su Klindovljevi, a predak je Došao iz Vrnjačke Banje. Stevan (Đorđa) Milutinović usvojio je Dragutina Klindovljevića. Stevanov otac Đorđe je Milutinović, ali njevog sin Stevan promenio je prezime u Đorđević (po ocu Đorđu), pa je usinjavanjem Dragutina uslovio da uzme prezime Đorđević. Dragutinovi potomci nose prezime Đorđević. Dragutin je poginuo u Prvom svetskom ratu, u odbrani Beograda, u proslavljenoj jedinici majora Gavrilovića.

Slava: Sv. Arhanđel.

Broj domova: Počekovina 1, Beograd 1.

-Đalići

Predak Milorad došao iz Lopaša, iz Đalića.

Slava: Petkovica i Đurđic.

Broj domova: Počekovina 1, Kragujevac 1, Trstenik 1.

-Đurići

Postojbina Đurića je Trebinje. Potomci ne znaju odakle im je došao predak. Ova familija slavi istu slavu sa Đurićima iz Omašnice, što se može tumačiti da je prezime doneto ili izvedeno od osobenog imena pretka što je verovatnije. Prvi se pojavljuje Stevan, umro 1838. godine. Todosije, oženjen 1842. godine. Radovan Desimirov završio je Saobraćajni fakultet u Beogradu. Radio je u “Prvoj petoletci“ u Trsteniku, a sada je komandir Vatrogasne opštinske jedinice pri SUP–u Trstenik.

Slava: Sv. Đorđe.

Broj domova: Počekovina 2.

– Zajići

Predak Zajića – Marko Doselio se iz Velike Vrbnice. Marko se prezivao Zajić, Sava neko vreme Marković, a njegovi potomci Zajić.

Slava: Sv. Đorđe i Sv. Aranđel.

Broj domova: Počekovina 2.

– Ignjatovići

Ignjatovići su doseljeni sa područja Makedonije. Prvi se pojavljuje Dimitrije, rođen 1828. god. Kovačkim zanatom bavio se Čedomir, njegovi sinovi i unuci.

Slava: Sv. Đorđe.

Broj domova: Počekovina 5. Vr. Banja 1, Njujork 1.

– Jevtići

Preci ove familije došli su iz Prizrena u Počekovinu, Jasiku i Crnišavu, a kasnije je jedan predak otišao na miraz u Odžake.

Slava: Sv. Nikola.

Broj domova: Počekovina 3, Kanada 1, Vršac 1, Beograd 1.

– Kneževići

Kneževići su doseljeni iz Latkovca (Kopaonik). Došao predak Vladimir. Miodrag Aranđelov bio je dugo službenik i upravnik pošte u Počekovini. Sima je bio knez (selo ili nekoliko sela), u nekom proteklom periodu, pa potomci misle da su po tome Kneževići.

Slava: Sv. Ćirik i Sv. Toma.

Broj domova: Počekovina 2.

– Kolarevići

Kolarevići su bratstvo Bandići, iz okoline Nikšića. Kolarević Mikailo Došao iz Velike Drenove na miraz u Raškoviće. Kao napredan povrtar, posebno u gajenju povrća, ističe se Miloje. Još 1985. godine imao je 1ha pod poljopriverdnim kulturama.

Slava: Sv. Aćim i Ana i Sv. Arhanđel.

Broj domova: Počekovina 2, Ribnik 1, Trstenik 1.

– Kostići

Prvi je Aleksije (rođ. 1843) i žena mu Gmitra i Mijajlo (rođ. 1913) i žena mu Milana, verovatno njegovi roditelji, mada je prikazano kao odvojeno domaćinstvo. Tu je i Radosav (rođen oko 1820) i žena Filipa.

Slava: Sv. Ćirik.

Broj domova: Počekovina 2, Kraljevo 1, G. Omašnica 1, Velika Drenova 1.

– Krstići

Slava: Sv. Stevan.

Broj domova: Počekovina 1, Vrnjačka Banja 1, Trstenik 1, Beograd 1.

– Kulizići

Stara postojbina im je Kula u sadašnjoj severnoj Albaniji. Imaju zajedničkog pretka sa kraljem Vukašinom Mrnjavčevićem. Nije poznato kada i da li su se direktno naselili u Počekovinu. Ima ih dosta u čitavoj Srbiji i ovom kraju: Medveđa (Bojići, Trošići, Taralići, oko 40 domova), Božurevac, Stubal, Stopanja, Globoder. Obično su se pri doseljavanju zadržavali na Tari i Starom Vlahu. Najstariji koji se pominje je Simeon, kao Nikolić i Kulizić, rođen 1798. i žena mu Đurđija. Najverovatnije da se Simeonov otac zvao Nikola. Simeon je imao sinove: Milana, Agatona i verovatno Spasoja (sin mu je Marko) i Đurđa (sinovi Mihajlo, Kosta i Jovan). Pojavljuje se i Vasilije, sin mu Veselin (1873).

Slava: Sv. Mrata.

Broj domova: Počekovina 3.

– Lazići

Verovatno je predak Lazića Došao sa Kopaonika (Đelekari). Lazar, zabeležen kao Đelekarac, umro je 1847. godine. Kasnije, Stevan je zabeležen kao Lazarević, negde kao Lazić i žena Stamena. Stevan je rođen 1828. godine, a žena mu Marija.

Slava: Sv. Arhanđel.

Broj domova: Počekovina 2.

– Makregići

Makregići su pri doseljenju bili Minaševići i Markovići. Možda su ime dobili po mestu postojbine. Prvi je zapisan Simeon, rođen 1829. godine. Prva žena mu je bila Aleksija, druga Smiljana. Od starije Simine dece nema potomstvo. Stankov Dragomir živi u Počekovini. Bio je dugo godina pokretač mnogih akcija za izgradnju sela: struja, vodovod, škola i drugo. Vrlo uspešno je vodio firmu “Narodna radinost“, koja se bavila otkupom proizvoda od pruća na širem području i izvozila u inostranstvo. Stankov sin Dragoslav, u periodu od 1975-1985. godine imao je farmu tovnih junaci i osiguranu prodaju za stranog kupca, najviše izvoženo u Italiju.

Slava: Sv. Đorđe.

Broj domova: Počekovina 2, Zrenjanin 1, Crnišava 1, Kruševac, veći broj.

-Matići

Matići su po poreklu Kulize. Postojbina im je Kula na području današnje severne Albanije. Porodica poreklom iz Kule (Kulize) ima na području opštine Trstenik oko 60. Najviše u Medveđi. Prvi je Simeon, rođen 1798. godine. Poznati proizvođač povrtarskih kultura i odgajivač stoke je Milisav.

Slava: Sv. Mrata, Jakovljevim potomcima Sv. Nikola verovatno miraz, a mala slava Sv. Mrata.

Broj domova: Počekovina 2, Beograd 1, Buci 1.

– Milići

Milići su Kuči iz Kržaja. Prvi se u arhivskoj građi pojavljuju Radoje Paćurović i Marko Milić 1834. godine, da žive u Stopanji i da su nosioci dva domaćinstva. Današnji potomci vode poreklo od Maksima Jovanovog. Iz Stopanje u Počekovinu na miraz je došao Maksimov Petar. Petar je imao 6 sinova pa se porodica Petrova brzo umnožila. Sada, Svetomir Milisavljev poseduje prodavnicu prehrambenih proizvoda “Na–Đi“ u Počekovini, koja radi od 1992. godine.

Brankov sin Mileta je poljoprivrednik, poznat kao baštovan, veliki robni proizvođač, koji je od povrtarstva veoma unapredio svoje domaćinstvo. Milić (Svetomira) Saša završio je visoku školu za menadžment. Bio je direktor Grafičko–štamparskog preduzeća “Metalograf„. Od 2000. godine osnovao je privatno štamparsko preduzeće “M–graf“ u Trsteniku, zaposlio 10 radnika i uspešno posluje uz veliku konkurenciju sličnih firmi. Sašina supruga Marija završila je Medicinski fakultet u Beogradu, kao i specijalizaciju za kožne bolesti i sada kao lekar radi u Domu zdravlja u Trsteniku.

Slava: Đurđic.

Broj domova: Počekovina 4, Vrnjačka Banja 1, Stopanja 4, Vršac 1.

– Mladenovići

Mladenovići su došli iz Vitoša kod Kuršumlije. Došao Mladen, pa su po njemu Mladenovići. Mladenovi sinovi su Aksentije i Dimitrije.

Slava: Sv. Luka, Markov dan.

Broj domova: Počekovina 3.

– Mladenovići drugi

Nepoznato je odakle su Mladenovići doseljeni. Prvi doseljeni predak je Mladen, a sinovi njegovi su Antonije i Duško. Antonije je rođen 1817. godine, a žena mu je bila Marija.

Slava: Sv. Stefan.

Broj domova: Počekovina 6, Australija 1, N. Selo 1, Kragujevac 1, Trstenik 1.

– Miletići

Potomci različito misle o doseljenju pretka Miletića. Jedni kažu da je došao iz Lopaša na miraz u Počekovinu i za slavu uzeo Sv. Luku. Drugi se ne slažu sa tim. Momčilo se odselio u Kruševac. Sinovi su mu lekari. Mihajlov Marko završio je pravni fakultet. Radio je u Trsteniku kao sudija, Opštinski pravobranilac i predsednik Suda.

Slava: Sv. Luka.

Broj domova: Počekovina 5, Kruševac 1.

– Mitrovići

Nije poznato odakle su Mitrovići doseljeni. Najstariji predak nije poznat, ali se zna da su njegovi sinovi Aksentije (rođ. 1837) i Antonije (rođ. 1845). Ova familija se veoma interesuje za iskopine koje se nalaze u potesu Grabak. Nenad Momčilov sakuplja zbirku novca i drugih iskopina.

Slava: Sv. Đorđe.

Broj domova: (?)

– Mitrovići drugi

Došao im predak Mitar iz Crne Gore, od Morače – Rasje. Došlo je nekoliko braće i od njih su još: Aćimovići, Radenkovići i Radosavljevići. Marko Radivojev 1929. godine u čast rođenja princa Andreje odlikovan je Ordenom Sv. Save V reda.

Slava: Sv. Stevan.

Broj domova: Počekovina 3, Trstenik 1.

– Markovići

Bili su Zajići. Kažu da je predak Marko došao iz Velike Vrbnice. Potomci pretka Vučka vezuju za Jevrema (da je istom otac), a u arhivskoj građi stoji da je Vučkov otac Jovan.

Slava: Sv. Đorđe.

Broj domova: Počekovina 5.

– Miloševići

Prvi se pojavljuje Stevan Milošević, koji je 1821. godine biran za poslanika u Skupštini požeške nahije. Sava Milošević 1839. godine bio je pomoćnik predsednika Opštine lopaške, u čijem je sastavu bila Počekovina. Zabeleženo je 1863. godine da je Simeon bio komandir Narodne vojske, možda je bio brat Vujičin i Grujičin. U popisu 1863. godine pojavljuje se Ilija, rođen 1793. todine, sa ženom Sinđelijom. Da li je Ilija sin Stevanov i da li su Vujica i Simeon sinovi Ilijini nije se moglo utvrditi. Miloševići su raseljeni i nije se moglo doći do njihovih potomaka. Zna se da jedan od ove familije živi u Užicu.

– Milutinovići

Predak Marko Zajić doseljen je iz Velike Vrbnice. Kasnije su po Milutinu uzeli prezime Milutinović Dragutina. Đorđev Stevan je Đorđević, kao i potomci njegovog usinka.

Slava: Sv. Đorđe .

Broj domova: Počekovina 2.

– Palići

Palići su došli iz Bogdanja. Od njih su i Jovanovići u Stopanji i Milići u Počekovini. Od Palića posebno se istakao Palić Mijuška Đorđe Crni, rođen 1913. godine u Počekovini. Đorđe je završio opančarski zanat u Trsteniku, a radio je u Velikoj Drenovi. Bio je svestrana ličnost, posebno se isticao u pevanju i sviranju na harmonici. Bio je pripadnik Pokreta narodno–oslobodilačkog rata (1941- 1945). Kada je otkriven, priključio se Rasinskom partizanskom odredu na Jastrepcu. U daljoj borbi protiv okupatora postavljen je za komandanta Drugog bataljona 16. srpske brigade 25. divizije. Poginuo je u borbi sa Bugarima i drugim združenim jedinicama okupatorskih saradnika, u selu Pližina kod Svrljiga, 22. avgusta 1944. godine.

Slava: Sv. Nikola, a Vuksanovi Sv. Luku.

Broj domova: Počekovina 2.

– Perići

Dva brata Raško (Raškovići) i Pera (Perići) doselili se od Morače. Pera je rođen pre 1800. godine. Unuk Ćira rođen je 1843. godine. Od Perića je poznatiji Dušanov Mileta, koji je završio Vojnu akademiju. Radi kao profesor u Vojnoj akademiji.

Slava: Sv. Nikola.

Broj domova: Počekovina 5, Beograd 1.

– Petkovići, Pecići

Iz sela Vitoša kod Kuršumlije doselila se braća Petko i Mladen Avramović. Od Petka su Petkovići, od Mladena Mladenovići. Petko je imao sina Marka (rođ. 1803), umro je 1837. godine. Milosavljev Živojin i njegovi potomci su Pecići.

Slava: Sv. Luka.

Broj domova: Počekovina 4, Austrija 1, Beograd 1, Smederevska Palanka 1.

– Pantići

Pantići su doseljeni sa područja Kosmeta. Prvi tragovi pojavili su se od kada se Dimitriju rodio sin Milosav. Prva žena Dimitrijeva je Sara, a druga Simona. Nisu pronađeni rodbinski odnosi Dimitrija, Arsenija i mlađeg pretka Rake.

Slava: Sv. Đorđe.

Broj domova: Počekovina 2, Kragujevac 1.

– Raškovići

Raškovići su poreklom iz je sela Štitnik kod Raške (stari Ras kod Deževa). Nisu menjali prezime. Posle Nemanjića odatle se porodice selile u Liku, Moraču, Zemun, Požarevac, Kragujevac, Počekovinu. Zadržavali se i na Starom Vlahu (Štitkovo). Posle Drugog srpskog ustanka u Počekovinu se doselila braća Raško i Pera, od njih su Raškovići i Perići. Pavle Rašković krio je starog kralja Petra (u vreme kada su na vlasti bili Obrenovići) pa je njegov sin Aleksandar general, sa ekonomskim fakultetom, bio upravnik Dvora Karađorđevića. Dobrosavljev Raško pre Drugog svetskog rata bio član KPJ. Rašković Miloš, rođen je 1889. godine. Medicinske nauke učio na Univezitetu u Berlinu, gde je dobio i doktorat celokupnog lekarstva. Docnije je specijalizirao balneologiju, 1923. godine, i otvorio ordinaciju u Vrnjačkoj Banji. Adamov Raško bio je radnik “Prve petoletke“, ali i društveno–politički radnik. U jednom mandatu bio organizacioni sekretar OK SKS Trstenik i potpresednik Skupštine opštine Trstenik. Raškov sin Saša završio je Višu tehničku školu u Trsteniku, a kasnije Fakuptet organizacionih nauka u Beogradu. Radio je na poslovima upravnika ekonomike u fabrici Pneumatika. Bio je u političkim i samoupravnim organima. Od 1992. godine ima privatnu firmu “BI/IC EKO“ – trgovina, proizvodnja i usluge.

Slava: Sv. Nikola.

Broj domova: Počekovina 7, Trstenik 1, SAD 3, Kraljevo 2, Vrnjačka Banja 2, Kruševac 1, Odžaci 1.

– Radenkovići

Radenkovići su se doselili od Morače, u Crnoj Gori. Doselilo se više braće, a od njih je postalo više familija: Aćim (Aćimovići), Radenko (Radenkovići), Radosav (Radosavljevići) i Mitar (Mitrovići). Radenkov sin Miladin (rođ. 1830. god.) zabeležen je sa prezimenom Rasjanin, što označava kraj pored reke Morače. Pri kraju vladavine Obrenovića, Radenkovići sa Raškovićima i još nekima skrivali su Petra Karađorđevića, tako da su, kasnije, Vujičini sinovi bili uvažavani: Milorad je bio na Dvoru, Milan pratio kralja kroz Albaniju, a Đurđe je radio u državnoj diplomatiji. Kasnije jedan od uspešnijih Radenkovića je Blagoje, koji živi y SAD. Profesor je univerziteta. Poznat je stručnjak za poslove (finansije) u bankarstvu.

Slava: Sv. Stevan.

Broj domova: Počekovina 1, Kruševac 1, SAD 2.

– Radosavljevići

Radosavljevići su Rasjani. Doseljeni od Morače — Rasje, nekoliko braće, pa su sada familije: Aćimovići, Radenkovići, Radosavljevići i Mitrovići. Prvi predak ubeležen u arhivskoj građi je Luka, rođen oko 1820. i žena mu Stanka.

Slava: Sv. Stevan.

Broj domova: Počekovina 2.

– Simonovići

Potomci tvrde da su Simonovići došli iz Stopanje i da vode poreklo od tamošnjih Simonovića. – Pregledajući arhivsku građu Simonovićima nije se našla potvrda za to. Slava Simonovića u Stopanji je Sv. Mina, ali to ne isključuje njihovu tvrdnju, jer slava Sv. Nikola i Gmitrov dan može biti na mirazu u Počekovini. Majka J evtimijeva je Milana. Damnjan je rođen 1881. godine.

Slava: Gmitrov dan i Sv. Nikola.

Broj domova: Počekovina 2, Trstenik 1.

– Simići

Predak Simića došao iz Belog Potoka (Kopaonik sa strane prema Kosovu i Metohiji). U arhivskoj građi pojavljuje se Simić Mijajla Simeon (rođen 1853). Na miraz kod Rankove Njiljane došao Vekosav Kostić iz Počekovine.

Slava: Sv. Jovan.

Broj domova: Počekovina 1.

– Stefanovići

Preci Stefanovića su doseljeni sa bugarske granice, oko 1830. godine, – jedan u Sečenicu kod Niša, a drugi u Počekovini, a to je Stefan Stanković.

Slava: Sv. Nikola.

Broj domova: Počekovina 2.

– Stanimirovići

Kod Nikšića postoji selo Stanimirovići. Predak pokušao naseljavanje sa braćom u Velikoj Drenovi, ali mu nije bilo povoljno pa se odlučio za Počekovinu. Prvi se pojavljuju Blagoje i Mijajlo. Dimitrijevi i Petronijevi su: Todorovići, Milanovi – Stanimirovići, a Nikolini u Crnišavi – Todorovići.

Slava: Sv. Nikola.

Broj domova: Počekovina 1,SAD 2, Vrnjačka Banja 1, Kraljevo 1.

– Smiljkovići

Od Smiljkovića pominje se Vasilije (verovatno prvi), umro 1849. godine. Kasnije, 1863. godine, pominju se tri domaćinstva: Aleksa, rođen 1813, Gligorije rođen 1835. i Sava (sluga) rođen 1848. godine. Gligorije nije imao dece. Sava je imao tri sina, ali se dalje potomstvo ne pominje. U knjigama rođenih pojavljuje se Jovan sa 4 sina i Vladimir sa 2, ali se gube od 1900. godine. Aleksa je imao tri sina.

Dr Radoš Smiljković, sin Ljubisava, rođen je 1934. godine u Počekovini. Učiteljsku školu završio 1952. u Jagodini, Filozofski fakultet, grupa: Jugoslovenska književnost i srpskohrvatski jezik. Na Visokoj školi političkih nauka u Beogradu magistrirao (1964), tezom “Lenjinova koncepcija partije“, a doktorirao (1968) tezom “Savez komunista u procesu konstituisanja samoupravljanja„. Službovao u Tutinu kao učitelj. Na fakultetu Političkih nauka radio je od zvanja asistenta do redovnog profesora, a bio i na funkciji šefa Katedre i dekana. Bio je predsednik Gradskog komiteta SKS Beograd, član Predsedništva SKS i poslanik Skupštine Jugoslavije i dr. Ambasador Jugoslavije u Bugarskoj, Austriji OEBS–u, kao i komisijama UN. Osnovao je Studentsko kulturno–umetničko društvo “Žikica Jovanović“ i bio njevog prvi predsednik. Objavio je više radova iz obasti političke teorije, kao i veći broj knjiga iz oblasti politike i sociologije.

Slava: Sv. Nikola.

Broj domova: Počekovina 3, Beograd 1, Donji Ribnik 1.

-Trifunovići

Trifunovići su doseljeni iz Domiševa, a tu su iz Senja ili Senjanca. Sa Domiševcima i Panićima iz Gornje Omašnice imaju istog pretka. Trifun se doselio i doveo sina Jovana, a Spasoje je rođen u Počekovini 1918. godine. Nije se moglo pouzdano zaključiti, da li je Petronije (rođ. 1830) sin Jovanov ili Trifunov. Trifunovići su poznati kao preduzimljiva familija. Nikodije Antonijev dugo je držao kafanu u Počekovini, na putu Trstenik – Kruševac. Tu je bila i poštanska štacija. Milan otvorio je prvu privatnu apoteku u Trsteniku. Sada drži dve apoteke. Mr Dragan (Živadina) Trifunović dipl. inženjer mašinstva, profesor Više tehničke škole u Trsteniku, bio je i njen direktor od 1992–2001. godine. Rođen je 1947. godine u Počekovini, gde je završio osnovnu školu; Srednju tehničku u Trsteniku 1966, Mašinski fakultet u Beogradu 1971. godine, a poslediplomske magistarske studije 1992. na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Bio je koordinator grupacije viših škola Republike Srbije (ukupno 14 škola). Objavio je veći broj stručnih radova. Posebno se isticao u pripremi i realizaciji takmičenja metalaca Srbije.

Slava: Sv. Đorđe.

Broj domova: Počekovina 9, Trstenik 3, Jagodina 1, Velika Drenova 1, Beograd 1, Kragujevac 4, Kraljevo 1, Nemačka 1.

– Džamići

Verovatno su došli iz Velike Vrbnice. U 19. veku bila je brojna i bogata familija Džamića. Milić i Milenko su najstariji preci, koji se pominju. Jovan i Agaton su mlađi, ali čiji su sinovi nije se moglo utvrditi, osim da su braća.

Slava: Sv. Stevan i Sv. Nikola.

Broj domova: Počekovina 1.

Doseljeni y Počekovinu u HH veku

 1. Vukčevići, Doseljeni iz J asikovice.
 2. Žunjani, doseljeni iz Kamenjače.
 3. Radosavljević Radosav, doseljen iz Čaira.
 4. Milutinović, iz Stublice došao na miraz u domaćinstvo Aćimović Milovana i ćerke mu Milosije.
 5. Aranđel (Milana) Cvetković, došao na miraz iz Lopaša.
 6. Radosavljević (Midža) iz Velike Drenove, došao u domaćinstvo Petković Njubinka i ćerke mu Danice.
 7. Curaković Soko iz Riđevštice, u domaćinstvo Nikolić Milete i ćerke mu Lidije.
 8. Smiljković iz —–, u domaćinstvo Grujić Momčila.
 9. Džatić Milan, iz Bresnog Polja, u domaćinstvo Marković Milije i ćerke mu Radmile.
 10. Krstović Petar, iz Golubovca.
 11. Erić Vladislav, iz Veluća, u familiju Matića.
 12. Blagojević Dragoljub, iz Vučja, u familiju Džamića.
 13. Miljojkovići, doseljeni iz Bučja.
 14. Ćosići, doseljeni iz Bučja.
 15. Binić Mijuško, iz Golubovca.
 16. Stamenov Sima, doseljen iz Istočne Srbije.
 17. Azdejković Milan, iz Botunje.
 18. Radulović Siniša, iz Botunje, u Aleksiće.
 19. Miljojković Stojadin, iz Bučja, u domaćinstvo Blašković Ranđela i ćerke mu Milosave.
 20. Savići, došli iz Stopanje.
 21. Milosavljević Milutin, iz Vučja, u domaćinstvo Krstić Dragana i ćerke mu Milomirke.
 22. Ivezić Marko, iz Aljinovića kod Prijepolja došao na miraz u domaćinstvo Milutinović Vasilija i ćerke mu Slavke.
 23. Džatić Milan, iz Br. Polja, u domaćinstvo Marković Miloja i ćerke mu Radmile.
 24. Simonović Radivoje, iz Stopanje, u domaćinstvo Trifunović Blagoja i ćerke mu Stanije.
 25. Jevtović Žika, iz Leskovice, došao na miraz .
 26. Milojković Stojadin, iz Bučja, došao na miraz y domaćinstvo Blašković Ranđela i ćerke mu Milosave.
 27. Karović Jovan, iz Novog Sela, došao na miraz u domaćinstvo Mladenović Radosava i ćerke mu Biljane.
 28. Đalić Milorad, iz Lopaša, došao na miraz kod Belopoljac Vučice.
 29. Ćirić Rodoljub, iz Lopaša, došao na miraz u domaćinstvo Vukosavljević Andreje i ćerke mu Radojke.
 30. Ivezić Mirko, od Prijepolja, došao na miraz u domaćinstvo Milutinović Vasilija i ćerke mu Slavke.

IZVOR: Prema knjizi Momčila R. Todosijevića „Podgočka naselja trsteničkog kraja“, izdanje Beograd 2008. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan


Komentari (2)

 • Rajko

  Da li ko zna nešto o kapetanu MLADENU MLADENOVIĆU iz s. Počekovine ?

  Odgovori
  • Milodan

   Rajko!

   Osim da potiče od jednih ili drugih Mladenovića ništa se više ne zna, jer sve što je u knjizi napisano ovde je sve preneto.

   Pozdrav!

   Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top