Poreklo stanovništva, selo Rečica (Podujevo) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Rečica, opština Podujevo  – Kosovski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934 Poreklo stanovništva sela Rečica, opština Podujevo  – Kosovski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934 Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo stanovništva, selo Rečica (Podujevo)

Poreklo stanovništva, selo Rečica (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Rečica, opština Podujevo  – Kosovski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Rečica i zaseoci Beloše i Ugljare

Selo Rečica je na stranama doline istoimenog potoka, zaselak Beloše pod Madljikom (1318m) je na stranama potoka Beloša, a zaselak Ugljare je pod Ugljarskim kršem (1297m). U međama ovih naselja su: Bukoglav, Piskavac, Čadra, Kokorovica – Stan Kokorovića (1085).

Vode.

Potoci su: Madljički, Ržanski, Alilov, Gornji, Rumečički, Bukoglavski i Markov potok. Izvori su: Izvor na Padini, Blizanački izvor; u Belošu: Beramov izvor, Nizamski izvor, Poila, Izvor u Markovoj livadi, Izvor u Zajnelovoj livadi, Izvor na Bukoglavu, Piskavac, Ajdučki izvor. U Rečici su izvori: Beramov, Hadimov, Ukin, Donji izvor.

Zemlje i šume.

Šume i ispaše su: Roge, Potkamen i Prisoje. Mesta na kojima su njive nazivaju se: Njive u reci, Padež, Gornje njive, Njive u Rumeničkom potoku, njive u Ravni. Livade su: Ugljarsko polje.

Poreklo stanovništva.

Rodovi.

Odselili su se posle rata 1877/78:

-Neša H. s porodicom. Neša je bio poreklom „od Prokuplja“.

Osim Nešine iz sela su se odselile i druge srpske porodice. Dve kuće Klimenata odselile se „U Tursku“ (1932).

Doselili su se muhadžiri iz Trmpe kod Kuršumlijske Banje i iz Slatine u Vrhovini.

Starine i groblja.

U Belošu je „staro“ srpsko groblje. Muslimansko groblje je kod Ajetove kuće, Muhamedansko groblje u Ugljarskom potoku. „Staro srpsko groblje“ u Rečici kod stare crkvine.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top