Poreklo prezimena, selo Belasica (Podujevo) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Belasica,  opština Podujevo. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godi Poreklo stanovništva sela Belasica,  opština Podujevo. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godi Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Belasica (Podujevo)

Poreklo prezimena, selo Belasica (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Belasica,  opština Podujevo. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo je u stavama Pilatovačke reke i Kulske reke. Oko sela su: Tumba, Srebrenica (1415m), Javor, Pilatovica (1703m), Šatorica (1750m), Musinac (1725m), Radenovac i Goveđe brdo.

Vode.

Rečice i potoci su: Rupnička reka (Rupnički potok), Prolupljenički potok (izvire u Prolupljeniku). Od sastavaka Pilatovačke reke i Kulske reke teče Belasička reka. Izvori su: Izvor u selu i Bele vode.

Ostali podaci o selu.

Oko Kulske reke na Kuli Srebrenici, na graničnim brdima su šume i livade. Groblje pravoslavnih je u Smrečju, a muslimani se kopaju niže kuća.

Starine u selu.

U Kulskoj reci je Kula u razvalinama. Priča se da je u njoj bio „letnji“ dvor kralja Milutina. Zid građevine od neobrađenog kamena i kreča, na desnoj rečnoj obali, izdiže se 8–10 m. Oko Kule su livade i poneka njiva pod strnim „brzim“ žitima — ječmom, ovsom i raži, a i kukuruzom, ovde poznatim „skorozrelcem“, „tromesečarom“, „brzakom“ ili, najzad – „kosovcem“, što ovde zri za 90–95 dana.

Toponim Rupnička reka opominje na rupnike, naše srednjovekovne rudare. Duž korita Šatoričke reke su „šlaknjišta“, kupišta „šlaknje“ – troske od otopljenih ruda. Na Šatorici i na graničnim brdima su mnogobrojne „rupe“, vertikalna okna. Priča se da je u „staro vreme“ oko Kule bila neka varoš. Danas na stranama Kulske reke zemljište je neravno, puno većih i manjih ulegnuća – „rupa“, na mestima negdašnjih kuća i zgrada.

Blizu Kule, na desnoj strani Kulskog potoka, stojala je crkva. Zovu je Stara crkva, a druga – Nova crkva bilaje na levoj strani reke, kraj izvora Belih voda. U potesu Kula Srebrenica je mesto Konače. Tu „ćute“ (stoje) temelji manje građevine od čvrste građe.

Poreklo stanovništva.

Rodovi.

Odselili su se:

-Bušete, Bušetići (Sv. ap. Toma i Tomina nedelja), u vreme Karađorđevog vojevanja u Mihailovac u Levču; neki posle rata 1877/78. U Štavu kod Lukovske Banje i u Toplicu — selo Sagonjevo.

Posle 1878. odselili su se:

-Vulići i Topalovići u oslobođenu Toplicu.

U selu su:

-Ivić i Minić (2 kuće), novi doseljenici, posle balkanskih ratova 1912/13. godine, iz sela Mrča kod Štave.

Muhamedanski rod:

-Selova, 2 kuće, sedeli su u zaseoku Mavriću, u selu Rečici, a otud je prešao u Belasicu 1915. godine.

Godine 1933. iz sela se odselio:

-Mavrić (1 kuća), poreklom Klimenta, pomuhamedanjen pa poarbanašen, iz Malesije u Albaniji, u selo Zagorje na vučitrnskom Kosovu.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Komentari (1)

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top