Poreklo stanovništva, selo Stari Trg (Kosovska Mitrovica) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Stari Trg,  opština Kosovska Mitrovica  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prik Poreklo stanovništva sela Stari Trg,  opština Kosovska Mitrovica  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prik Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo stanovništva, selo Stari Trg (Kosovska Mitrovica)

Poreklo stanovništva, selo Stari Trg (Kosovska Mitrovica)

Poreklo stanovništva sela Stari Trg,  opština Kosovska Mitrovica  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Stari trg je na levoj strani Trepčanske – Starotrške reke. Nad selom je rudarska naseobina Rudnik Trepča, a niže je rudarska naseobina Prvi Tunel. U međama naselja su: Oraovački krš, Sinanova čuka, Devojčin krš, Pretenov krš, Ćoravi potok, Ajdučki potok, Ali Šaljina livada, Koturovo brdo.

Vode.

Potoci su: Pasji potok, Lazin potok, Slepi potok, a izvori su: Lazin izvor, Česma, Izvor kod bačijskih njiva, Izvor u Potoku i Izvor u Bašči. Pije se voda sa jednog bunara. U rudarskim naseobinama za piće i ostalu upotrebu stanovnici se služe vodom rudničkog vodovoda.

Zemlje i šume.

U seoskom naselju njive i livade su oko kuća, na stranama Majdana. Livade su na mestu Vlaške livade.

Tip  i ime sela.

Selo sastavljaju dve mahale. Groblje je u Jašatovića mahali. Ime sela vezuje se za srednjovekovni grad i izdašan rudnik Trepču, sa naseobinom Sasa i Dubrovčana, s katoličkom crkvom, pominje se 1303. godine.

Godine 1921. selo Stari Trg ima 21 domaćinstvo sa 134 člana; 1948. selo ima 29 domaćinstava sa 197 članova.

Starine u selu.

Stari Trg obiluje tragovima starih i novih rudarskih radova. U naseobini Rudniku Trepči je Bogorodičina crkva u razvalinama. Na zidovima hrama ima tragova živopisa.

Poreklo stanovništva.

U selu su stanovnici sami Arbanasi, iz Fanda.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top