Poreklo prezimena, selo Grabovac (Zvečan) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Grabovac, opština Zvečan – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacim Poreklo stanovništva sela Grabovac, opština Zvečan – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacim Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Grabovac (Zvečan)

Poreklo prezimena, selo Grabovac (Zvečan)

Poreklo stanovništva sela Grabovac, opština Zvečan – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo je južno od Srbovca, u podnožju Gospođina i Prišta. +

Vode.

Potoci su: Veliki ili Brđanski potok, Krajčanski potok, Vodički potok i Potok. Vode su: Vodice, Savićka česma, Krajčanska česma, Brđanska česma, Katića česma i Radova voda.

Zemlje i šume.

Njive i livade su niže kuća, pod putom Raška–Kosovska Mitrovica, u polju do Ibra, a više kuća su vinogradi, bašte, pa ispaša i šuma. Delovi seoskog atara nazivaju se: Selište, Banovo polje, Šljivar, Ornice. U selu Matici „Preko ibra“ neke grabovačke njive i livade su na mestu Lug.

Tip sela.

Selo sastavljaju pet mahala. Nazivaju se obično prezimenom roda koji ih nastanjuje: Idući od Bugarića – Srbovca mahale se nižu ovim redom: Katići, Savići, Jevtići, Brđani, Krajčani (na kraju sela, do Donjeg Rudara. Mahale su nablizu, razdvajaju ih potoci, a srodničke kuće u njima su veoma zbijene. Groblje je u Donjem Rudaru; zajedničko groblje sela Rudara i Grabovca.

Ime i ostali podaci o selu.

Selo se zove Grabovac, po drvetu grabu. Ima predanje da su se preci današnjih rodova nastanili u Selištu, na mestu nekog starog naselja. U to vreme Selište je bilo zaraslo u staru grabovu šumu. Doseljenici su krčili šumu i nastanjivali se na krčevini.

Godine 1892. Grabovacje imao 17 kuća (sve srpskih)  Godine 1921. Grabovac ima 30 domaćinstava sa 219 članova; a 1948 — 57 domaćinstava sa 400 članova.

Starine u selu.

Na području Gospođina, na južnoj strani brda su ostaci većeg broja zgrada: zidovi ozidani tesanikom, opekama i krečnim malterom. U blizini razvalina je izvor Vodica. Oko izvora se vide tragovi temelja kuća. Ima predanje da je na tom mestu „nekad bila varoš“.

Poreklo stanovništva.

Rodovi.

Pre rata 1877/78. u selu su se nastanili:

-Katići, Jokići, Milovići i Milutinovići (6 kuća, Sv. ap. i jev. Luka i Markov dan), iz Vojmislića – Sigavca u Ibarskom Kolašinu.

-Savići: Živkovići, Radenkovići, Miletići, Mihailovići (13 kuća, Sv. ap. Pavle i jev. Luka), izbegli su od nasilja Arbanasa iz sela Bajgore na Vučitrnskom Kosovu. Jedan rod sa Savićima su:

-Jevtići: Ristići i Miljkovići (11 kuća, Sv. ap. i jev. Luka).

Skoro je protekao ceo vek pa su prešli iz Rudara:

-Rakići, Milovići i Milentijevići (5 kuća, Sv. Vračevi), a ubrzo za njima dolaze iz Rudara preci Krajčana:

-Jevremovići, Miletići i Milutinovići (10 kuća, Sv. Arhanđeo, 8. novembra).

Pred rat 1876. seoski aga „Turčin“ je oterao sa zemlje čifčiju Vilimona Katića i na njegovo mesto doveo novog čifčiju Stavru Milosavljevića „Is Preko Ibra“, iz sela Žrnovice. Stavrini potomci su:

-Milosavljevići (1 kuća). Slavi slavu Katića (Lučin dan) i slavu očevu Spasov dan.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top