Poreklo stanovništva, selo Zijača (Kosovska Mitrovica) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Zijača (po knjizi Zjača), opština Kosovska Mitrovica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisano Poreklo stanovništva sela Zijača (po knjizi Zjača), opština Kosovska Mitrovica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisano Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo stanovništva, selo Zijača (Kosovska Mitrovica)

Poreklo stanovništva, selo Zijača (Kosovska Mitrovica)

Poreklo stanovništva sela Zijača (po knjizi Zjača), opština Kosovska Mitrovica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo Zjača je zapadno od Mađera, u podnožju Čuke, Zlog krša i na Starom Guvnu. Oko sela su uzvišenja: Majdan, Nikolin laz, Raven, Popovo brdo.

Vode.

Pije se voda sa izvora i bunara. Izvori su: Veliki izvor i Perinojski izvor.

Zemlje i šume.

Topografski nazivi za njive i livade su: Slibrina, Lug, Livade kod Guvna, Graca, Perivoj, Pčelinje brdo, Dobra livada, Kokmiš. Ispaša i šuma su na Zlom kršu i Majdanu.

Tip sela.

Selo se deli na dve mahale. Groblje je na G robljanskom brdu.

Istorijat.

Godine 1789. u Devičkom katastihu zabeleženo je selo Zhuača, u nuriji popa Radivoja.

Godine 1921. selo ima 10 domaćinstava sa 65 članova; 1948 – 15 domaćinstava sa 79 članova.

Poreklo stanovništva.

Rodovi.

Posle Seobe 1739. počinju prodirati preci današnjih stanovnika Arbanasa iz Malesije. U selu su zatekli Srbe. Srbi su živeli ovde do kraja 18. veka, a docnije se sasvim iselili.

Sada su Arbanasi jedini stanovnici sela.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top