Poreklo prezimena, selo Seljance (Kosovska Mitrovica) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva naselja sela Seljance, opština Kosovska Mitrovica  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema Poreklo stanovništva naselja sela Seljance, opština Kosovska Mitrovica  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Seljance (Kosovska Mitrovica)

Poreklo prezimena, selo Seljance (Kosovska Mitrovica)

Poreklo stanovništva naselja sela Seljance, opština Kosovska Mitrovica  – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo je pod brdima Murseljevačkoj čuki, Isljamovićkoj čuki, na Preslu i pod Visikučkom (1358m). Međe sela su: Sedrava (reka), Zabrđska reka, Glaveja (1428m), Jašarova reka, Ostro koplje, Bugarska reka.

Vode.

Selom protiču Lomovska reka i Čolin potok. Pije se voda s izvora i dvadesetak bunara. Poznatiji izvori imaju nazive: Josićki izvor, Maljokovićki izvor, Tairovićki i Kurtovićki izvor, Doljanačka voda, Zećirova voda, Toplik.

Zemlje i šume.

Niže kuća su njive i livade, a utrina i šuma su više kuća. Delovi atara se nazivaju najviše po rodovima: Murselj, Isljam, Maljok, Kurtović, Rosulje, Vidarica, Doljance, Gorance, Krnalovo (1447m), Rastelnica, Lomovi, Isljamov potok, Abut i Čuka.

Tip sela.

Postoji podela sela na mahale. Udaljenost između njih je 200—500 m. U mahalama kuće su nablizu, 20–50 m udaljene jedna od druge. Mahale se nazivaju: Murseljeva Mala, Isljamovit, Maljokci, Tairovci, pa mahale Vidarica, Doljance ili Doljani, Gorance ili Gorani, Josići ili Josićka mala.

U groblju Gorancu – Goranima kopaju se Moračani — Jovanovići i Stevići, a u groblju kraj Crkvišta sahranjuju ostali srpski rodovi.

Istorijat.

Selo Selanci je zapisano 1774. godine u Devičkom katastihu.

Godine 1921 u Seljancu su 75 domaćinstava sa 470 članova; Godine 1948 u selu su 98 domaćinstava sa 729 članova.

Starine u selu.

U Rastelnici je Crkvište, a oko Crkvišta, u livadama vide se tragovi naselja. Mala crkva na Crkvištu je u ruševinama. Druga crkvina je u Bekovićkoj mali. Ovde je mala crkva sasvim srušena. Kazuje se da je u Kurtovićkoj mali bila kuća onog popa koji je opsluživao ove crkve.

Poreklo stanovništva.

Rodovi.

-Isajići (od Isajilo)  – Isići, današnji:

-Josići/Jovanovići i Despotovići (6 kuća, Sv. Petka, jesenja i letnja). Predak Josije iz Crepulje u Ibarskom Kolašinu bio je čifčija „na aginoj zemlji“. Sibin Jovanović, član ovog roda, navodi da su današnja deca deveto koleno od doseljenja. U isto vreme kad i Josija iz Crepulje su se odselili Jakša i Đura, rođena braća Josijeva i nastanili se u Buči, selu na levoj strani Ibra. Onamo žive njihovi potomci: Milovanovići i Đurđevići u Dobravi, zaseoku Mošnicama; Lazići u Konjuvi u Toplici i Vučkovići, u Merćezu u Toplici.

Potom su se iz Bajgore na Kosovu doselili Arbanasi:

-Dedići, poreklom iz Fande y Severnoj Albaniji. Došli su kao katolici, a u novom kraju su pomuhamedanjeni (58 kuća).

Posle rata 1877/78, iz Igrišta u Gornjoj Toplici su došli muhamedanski arbanasi muhadžiri Igrišta:

 -Dulj (3 kuće).

U isto vreme nastanjuju se:

-Lozanci–Simonovići (2 kuće, Đurđic i Đurđevdan) iz Lozna i:

-Mijailovići (4 kuće, Sv. Jovan Milostivi, 12. novembra) iz Borčana.

Posle ratova 1912/ 13. doselili su se:

-Stevići (2 kuće, Sv. Alimpije Stolpnik) iz Rusmanca i:

-Jovanović (1 kuća, Sv. Arhanđeo) Moračanin iz Borčana.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top