Poreklo prezimena, selo Guvnište (Leposavić) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Guvnište, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim poda Poreklo stanovništva sela Guvnište, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim poda Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Guvnište (Leposavić)

Poreklo prezimena, selo Guvnište (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Guvnište, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Zaselak je u izvorištu Guvniške–Bistričke reke, sa kućama pod Lepim brdom (1279m). U međama zaseoka su: Velika treska (1622m), Mala treska, Velika i Mala Kulina, Ječmište, nad njim Nebeske stolice na Kopaoniku, Crno osoje, Srednji breg, Gusta čuka, Ploča, Krmište, Dražine.

Vode.

Potoci su: Čupićki, Čavorovički, Vignjiški, Ugljenski, Zdravački, Klisura. Pije se voda s izvora. Dve vode imaju imena: Izvor u Dražima (tako) i Bršljanovac.

Zemlje i šume.

Delovi atara se nazivaju: Staro selo, Velika ravan, Čavorovica, Ržanica, Livadice, Široke njive, Nazarevača, Deo. Bačije su na Dražinama. Groblje je u Starom selu.

Ime naselja.

Ime zaseoku Guvnište izvedeno je od reči guvno, rudarske terminologije i u vezi je s rudarskim poslovima pri preradi ruda.

Godine 1812. selo Guvnište spadalo je u knežinu Gornji Ibar i Novopazarsku nahiju.

Po Popisu od 1921. godine u Guvništu su 22 domaćinstva sa 215 članova, a po Popisu od 1948. u zaseoku su 30 domaćinstva sa 178 članova.

Starine u naselju.

Ima predanje da je na Metalici bila velika „rudarska“ varoš. U Dražinama na Vignjištu, u Vignjiškom i Ugljenskom potoku su mnogi ostaci starih rudarskih radova.

Poreklo stanovništva.

Rodovi.

Krajem 17. veka pređoše iz susednog Belog Brda preci sadašnjih:

-Ćosića i Blagojevića (13 kuća, Sv. arh. Stefan).

Oko pola veka iza predaka Ćosića i Blagojevića doseliše se od Novog Pazara preci:

-Pavlovića, Jovanovića i Pešića (8 kuća, Todorova subota – „Todorica“).

Posle rata 1877/78. došli su od Novog Pazara:

-Pavlovići, drugi (3 kuće, Đurđic, 3. novembra).

-Veljković i Petrović (2 kuće, Petrov dan) su se doselili od Novog Pazara, u isto vreme kad i gornji.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top