Poreklo prezimena, sela Vitanoviće, Mioliće, Mekiniće, Dren i Kajkovo (Leposavić) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Vitanoviće, Mioliće, Mekiniće, Dren i Kajkovo, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopao Poreklo stanovništva sela Vitanoviće, Mioliće, Mekiniće, Dren i Kajkovo, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopao Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, sela Vitanoviće, Mioliće, Mekiniće, Dren i Kajkovo (Leposavić)

Poreklo prezimena, sela Vitanoviće, Mioliće, Mekiniće, Dren i Kajkovo (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Vitanoviće, Mioliće, Mekiniće, Dren i Kajkovo, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela – zaseoka.

Vitanoviće je nizvodno od Zamanice, na levoj strani doline Zamaničke – Drenske reke.

Mioliće, niže Vitanovića, je visoko na levoj strani doline iste reke.

Mekiniće je na Borikovcu (977), na levoj strani rečne doline.

Dren je na ušću Drenske reke u Ibar, na stranama rečne doline i pored puta Raška–Kosovska Mitrovica.

Istočno od Drena je zaselak Kajkovo, u izvorištu Kajkovskog potoka.

Vode.

Stanovnici zaselaka piju vodu s izvora i iz bunara.

Zemlje i šume.

Potesi se zovu: Polje, Lugovi, Reka, Borikovac, Deličbara, Gradac, Mekinićke šume, Drenske šume.

Tip  sela – zaseoka.

Zaseoci su mali i u njima ne postoji nikakva podela. Groblje Kajkova je kod crkvine. Drensko groblje je kod „drenske“ crkvine. Groblje Miolića i Vitanovića, kao i jednog dela sela Zamanice, je kod zamaničke crkve Sv. Nikole. Groblje Mekinićaje niže zaseočkih kuća.

Istorijat.

Selo Kajkovo Petrovića zabeleženo je u povelji cara Stefana Uroša od 15. jula 1363. godine.

Selo Vitanovići je zapisano u Popisu bosanskih spahija od 1711. godine.

Selo Dren je zabeleženo u Katastihu manastira Deviča — Devičkom katastihu 1783. godine.

Godine 1812. Srbi su držali pod svojom vladavinom sela u knežini Gornjem Ibru, Nahiji novopazarskoj, sela: Vitanoviće, Mioliće, Mekiniće, Drijen i Kajkovo.

Po popisu od 1921. godine bilo je: u Vitanoviću 5 domaćinstava sa 33 člana; u Mioliću 4 domaćinstva sa 30 članova; u Mekiniću 13 domaćinstava sa 99 članova; u Drenu 15 domaćinstava sa 100 članova; u Kajkovu 16 domaćinstava sa 138 članova. Po popisu od 31. marta 1948. godine u Vitanoviću ima 11 domaćinstava s 57 članova; u Mioliću 10 domaćinstava s 51 članom; u Mekiniću 25 domaćinstava sa 157 članova; u Drenu 38 domaćinstava sa 203 člana; u Kajkovu 36 domaćinstava c 225 članova.

Starine i ostali podaci o selu – zaseocima.

Dve crkvine su u zaseoku Kajkovu, u Kajkovskom potoku. Ovde se vide tragovi temelja malih crkava. Kraj jedne crkvine je „staro“ groblje, a kod druge crkvine je sadašnje „seosko“ groblje. U Drenu, nad obalom Drenske reke je crkvina u razvalinama. Ovde „ćute“ (stoje) porušeni zidovi od lomljenog i nešto tesanog kamena, visoki preko 2 m. U Vitanoviću je turska granična stražarnica–karaula, do rata 1912/ 13, u razvalinama.

Napomena: Stepanida, kćer vojvode Mrkše Sićevskog (Sićevac u Istočkom srezu) bila je udata za vlastelina Žigolja (K. J iriček – Jovan Radnić, Istorija Srba, knjiga IV, 162). Na ovog vlastelina podseća ime zaseoka Žigolje.

Na karti Bojnog grafičkog instituta, listu „Novi Pazar“ zabeležen kao „Žigolj“. Strani putnici, putujući dubrovačkim putem preko kopaonika za Niš i Carigrad, različito beleže to mesto

U Kruševskom pomeniku selo je zabeleženo kao „Žigala“ (Glasnik Srpskog učenog društva XLII, 133). Godine 1812. Srbi su držali pod svojom vladavinom Žigole, selo u knežini Gornjem Ibru i Novopazarskoj nahiji („Danica“ 1828, 230).

Žigolje je osobito poznato kao važna stanica na starom dubrovačkom–niškom putu. Kod Žigolja Ibar se prelazio do druge polovine 19. veka.

Poreklo stanovništva.

Rodovi.

U ratu 1876. naselja kmetije Drena, sa izuzetkom zaseoka Kajkova, su zapustela; svi njihovi stanovnici bili su izbegli u Srbiju. Ponovno naseljavanje zapustelih zaselaka je izvršeno posle rata 1877/78. godine. Naselili su se:

U Vitanoviće:

Jovanovići i Vasiljevići (5 kuća, Sv. ap. ev. Luka) iz Ibarskog Kolašina.

U Mioliće:

Komatovići (Raškovići i Tanaskovići) (5 kuća, Đurđic i Sv. Panteleja) iz Brnjaka u Ibarskom Kolašinu.

Vučković (Sv. Petka) iz Ibarskog Kolašina.

U Mekiniće:

Radosavljevići (3 kuće, Sv. Nikola) iz Gornjeg (Crnogorskog) Kolašina;

Virijevići (Simionovići i Pantovići) (4 kuće, Sv. Arhanđeo, 8. novembra i Sv. Ilija) iz Bojislića u Ibarskom Kolašinu.

Milentijevići i Janićijevići (5 kuća, Đurđic, 3. novembra) su jedan rod sa Komatovićima u Mioliću.

U Dren:

Vukićevići i Miladinovići (5 kuća, Sv. Nikola), sa Peštera.

Vučinići – Vukosavljevići (5 kuća, Đurđevdan), „od Sjenice“.

Milovanovići (1 kuća, Sv. Jovan, 7. januara), iz Vrapča u Štavici.

Borisavljevići (3 kuće, Sv. ap i jev. Luka) iz Vrapča u Štavici.

Krstović i Obradović (2 kuće, Sv. Nikola) iz Dobrinje u Štavici.

Dimitrijević (1 kuća, Sv. Jovan zimski), „od Rožaja“.

Jovanovići (2 kuće, Sv. Arhanđeo, 8. novembra), iz zaseoka Junaka na Rogozni.

Krsmanović – Aleksić (1 kuća, Sv. Nikola), iz Vojkovića na Rogozni, a starinom je iz plemena Drobnjaka.

U Kajkovu je starinački rod:

Stevanovići (1 kuća, Sv. Jovan Milostivi, 12. novembra).

Doselili su se:

Radunovići (2 kuće, Sv. Nikola), „s Peštera“.

Vukićevići (5 kuća, Sv. Petka) iz Junaka na Rogozni.

Miladinović (1 kuća, Sv. Vasilije, 1. januara) je „dovodak“. Dovela ga majka udova preudata za Vukićevića.

Miletići (6 kuća, Sv. Jovan, 7. januara i Usekovina 29. avgusta) od jovanjčana iz Sočanice na Ibru.

Spasojević (1 kuća, Sv. Petka) iz Rajetića na Rogozni).

Nešovići (3 kuće, Sv. Vasilije Veliki, 1. januara) iz Peroša u Ibarskom Kolašinu.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Komentari (1)

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top