Poreklo prezimena, naselje Leposavić i sela Zronosek, Rodelj, Kruščica, Majdevo, Kostin Potok, Tvrđen-Tvrđane i Ulije (Leposavić) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva naselja: Zrnosek, Rodelj, Kruščica, Majdevo, Kostin Popok, Tvrđen - Tvrđane, Ulije i Leposavić, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Poreklo stanovništva naselja: Zrnosek, Rodelj, Kruščica, Majdevo, Kostin Popok, Tvrđen - Tvrđane, Ulije i Leposavić, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, naselje Leposavić i sela Zronosek, Rodelj, Kruščica, Majdevo, Kostin Potok, Tvrđen-Tvrđane i Ulije (Leposavić)

Poreklo prezimena, naselje Leposavić i sela Zronosek, Rodelj, Kruščica, Majdevo, Kostin Potok, Tvrđen-Tvrđane i Ulije (Leposavić)

Poreklo stanovništva naselja: Zrnosek, Rodelj, Kruščica, Majdevo, Kostin Popok, Tvrđen – Tvrđane, Ulije i Leposavić, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela – zaseoka.

Pomenuti zaseoci, s izuzetkom Leposavića i Ulija su u zapadnom podnožju Graca i Kamilje, do puta i pruge Raška–Kosovska Mitrovica. U međama kmetije su Borjanica, Deličbara, Borikovac, Čukara, Ibar, Vardište, Kamilja, Dubrava, Oblik, Bojište, Letije.

Vode.

Pije se voda sa izvora i s nekoliko (5–6) bunara. Poznatiji su izvori: Izvor u Plandištu, Leposavska voda, Nikodeljska voda, Sretova voda, Mladenina voda, Jaćimova česma, Milenkovićka česma, Bojovska voda.

Zemlje i šume.

Delovi atara se nazivaju: Reka, Šanac, Leposavske šume, Osoje, Majdevske šume, Rodeljske šume, Zrnosečke šume, Vrbičko osoje i Čukar.

Tipovi naselja.

Zaseoci su samostalna izdvojena naselja. Udaljenost među njima je 1-3 kilometra. U Leposaviću, pored puta i pruge, obrazovao se drumski deo zaseoka. Ovde su: železnička stanica „Leposavić“, Osnovna škola, dve gostionice, dve–tri zanatlijske radnje i trgovine.

Neke porodice zaseoka Rodelja sahranjuju u arnosečkom groblju. U Rodelju starije i današnje groblje su kod Crkvine. U Majdevu je zajedničko groblje zaseoka Majdeva, Tvrđena i Kruščice. U Kostinom Potoku zaseočko groblje je pored „latinskog“ groblja. Zajedničko groblje Leposavića i Ulijaje u Uliju.

Ime naselja.

Ime zaseoka Zrnosek je vrlo staro i opominje na ime ž r bn o s 6 k 6, iz Svetostefanske hrisovulje. Napomena: A žrbasbkb kako je bbil pri vladislave takozi da boude i v’segda. Nije poznato da su Žrnoseci stanovnici starog Zrnoseka izrađivali žrvnje i vodeničko kamenje.

U Popisu bosanskih spahija od 1711. godine zabeleženoje selo Žrnosik.

Kruščica, zaselak, zabeležena je u Kruševskom pomeniku, kao selo Kruščica.

Godine 1812. Srbi su držali pod svojom vladavinom sela: Zrnosijek, Rodelje, Kruščice, Kostin Popok, Tvrđen, Ulije i Leposavić. Sva ova sela spadala su u knežinu Gornji Ibar i Nahiju novopazarsku.

Po popisu od 1921. u Zrnoseku je 7 domaćinstava sa 31 članom u Rodelju 11 domaćinstava sa 67 članova u Kruščici Z domaćinstva sa 28 članova; u Majdevu 8 domaćinstava sa 54 člana; u Kostinom Potoku 8 domaćinstava sa 50 članova; u’Gvrđenu 18,domaćinstava sa 127 članova; u Uliju 12 domaćinstava sa 91 članom; u Leposaviću 13 domaćinstava sa 90 članova.

U groblju Kostinog Potoka čuva se obrađen kamen sa natpisom na latinskomjeziku. Nađen je niže groblja u koritu Tvrđenske – Babičke reke, pa je izvađen iz korita i prenesen na današnje mesto. Pored sadašnjeg zaseočkog grobljaje staro „latinsko“ groblje. Grobovi su obeleženi velikim neobrađenim kamenjem. U groblju zaseoka Rodelja je mala crkva u ruševinama. Stoje još crkveni zidovi od neobrađenog i nešto otesanog kamenja spajanog krečnim malterom visine oko 2 metra. Oko crkvine  je starije i sadašnje groblje zaseoka Rodelja.  U Majdevu, pored sadaššnjeg je grolje „ostalo od latina“. Ovde su grobovi obeleženi velikim neobrađenim kamenjem. U Tvrđenu, do kuće Vukojice Petronijevića, upravo nad prugom Raška – Kosovska Mitrovica su crkvina i staro groblje. Obodom malog ovalnog ulegnuća vide se tragovi crkvenih temelja. Na grobovima su krstovi raznog oblika i veličine. Na njima su urezani krstovi, a natpisa nema. U Zrnoseku, više kuće Svetozara Vukašinovića, zaseočko groblje je pored „pored nekog starog groblja“. Više Leposavića je crkvina. Od male crkve stoje ostaci zidova, visokih oko 1m, ozidani od tesanog kamena- krečnjaka.  Na Kamilji stoje zidine, ostaci nekadašnje velike i jake građevine zidane otesanim kamenom spajanim krečnim malterom. Na Gracu su kupišta neobrađenog kamena, ulegnuća, a stoje i temelji velike građevine.

Sudeći po imenu i ostacima na brdu bilo je neko veliko i jako utvrđenje. U Uliju, više kuća Radosavljevića stojala je crkvina Sv. Petka. Godine 1936. obnovljena crkvica posvećena je istoj svetiteljki. Napomena: Prilikom radova na obnovi male građevine otkopana je nadgrobna ploča s natpisom: „Pomeni Gdi raba svoega Simona ma i stora sm iča nin a“.

Poreklo stanovništva.

Rodovi.

Današnje stanovništvo kmetije je novo, sve sami doseljenik. Starije stanovništvo, poznato pod imenom „ustaši“ prešlo je u ratu 1876. u Srbiju i naselja u kmetiji su zapustela.

Posle rata 1877/78. godine odselili su se u tek oslobođenu Toplicu. U zapustela naselja, posle 1878. dolaze novi doseljenici. Tako je izvršena potpuna smena stanovništva.

U Zrnoseku su se nastanili:

-Vukićevići (4 kuće, Sv. Nikola), sa Peštera.

-Veljovići (2 kuće, Sv. ap. jev. Luka) iz Veljeg Potoka u Štavici.

-Vukašinović (1 kuća, Sv. Nikola), iz Rudina na Rogozni.

-Nikolići (2 kuće, Sv. Vasilije Veliki, 1. januara i Sv. Arhanđeo, 8. novembra), „od Kadijače“ na Rogozni.

-Nikolić (1 kuća, Sv. ap. i jev. Luka), „sa Rogozne“.

-Tiosavljević (1 kuća, Sv. Ignjatije) je „od Deževe“. Ovde je na mirazu u kući Nikolića.

U Rodelju:

-Katići/Milosavljevići, Savići, Milojevići, Aksentijevići (10 kuća, Sv. ap. i jev. Luka) iz Ibarskog Kolašina, a daljim poreklom su iz Rovca.

U Kruščici:

-Milenkovići (4 kuće, Đurđevdan i Sv. Nikola), iz Lovca u Banjskoj.

U Majdevu:

-Antonijevići (2 kuće, Sv. Nikola), od Sjenice.

-Đinovići (4 kuće, Sv. Aleksandar Nevski), iz Mojstira u Štavici.

-Milanovići (2 kuće, Mitrov dan), iz Seljanca u oblasti.

-Vladisavljevići (2 kuće, Sv. Arhanđel, u novembru) su sa Rogozne.

U Kostinom potoku su:

-Risatovići (3 kuće), iz Vranovića u Ibarskom Kolašinu;

-Drkići – Timotijevići (4 kuće, Sv. Đurđe i Sv. pr. Ilija), iz Rujišta u Ibarskom Kolašinu.

-Lomigore – Nićivorovići (3 kuće, Sv. Jovan, 7. januara), sa Rogozne.

U Tvrđenu su:

-Lazovići (2 kuće, Đurđic), su iz Rudara u oblasti.

-Kozarevci (4 kuće, Sv. Jovan, u januaru i Sv. pr. Ilija), iz Kozareva u staroj nahiji Vračima, daljim poreklom su iz Šekulara u Plavsko-gusinjskoj oblasti.

-Milosavljevići (1 kuća, Sv. Nikola) su iz Krnjina „Is Preko Ibra“.

-Vukašinovići – Račitovići (Sv. ap. i jev. Luka), iz Grabovca u oblasti.

-Lovčani – Petronijevići (8 kuća, Đurđev dan i Sv. Nikola) su iz Lovca u Banjskoj.

-Bojovići (3 kuće, Sv. Nikola) su iz Ibarskog Kolašina.

U Uliju su:

-Jevđovići i Jakovljević (3 kuće) iz Češerovića na Rogozni.

-Drkići/Nedeljkovići i Jevremovići (5 kuća, Đurđevdan i Sv. Ilija) jedan su rod s Drkićima u Kostinom Potoku.

-Radosavljevići (4 kuće, Mitrov dan i Petrov dan) su se doselili „iz Nikšića“.

-Đaloševići (2 kuće, Sv. Jovan, 7. januara), od Sjenice.

U Leposaviću su:

-Đokovići (5 kuća, Sv. ap. i jev. Luka) su od Sjenice.

-Milojevići, Milanovići, Vasići, Milenkovići (1 1 kuća, Usekovanje gl. Sv. Jovana Krstitelja, 29. avgusta), doselili su se od Andrijevice u Vasojevićima.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top