Poreklo prezimena, selo Bojanići (Kraljevo) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Bojanići (po knjizi Bagaše – Bojanići), Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema priku Poreklo stanovništva sela Bojanići (po knjizi Bagaše – Bojanići), Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema priku Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Bojanići (Kraljevo)

Poreklo prezimena, selo Bojanići (Kraljevo)

Poreklo stanovništva sela Bojanići (po knjizi Bagaše – Bojanići), Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Zaselak je na terasi Ibra, u velikoj okuci rečnoj, uzvodno od zaseoka Bara, s kućama na rečnim terasama iznad i ispod puta Kraljevo – Raška.

Vode.

U zaseoku je Rudenički potok, a voda je Kapanac.

Zemlje i šume.

Njive i livade su oko kuća, ispaše su nad kućama, a niže kuća, na niskoj terasi reke Ibra su bašte s povrćem. Bačije su na Bojanskom brdu i Rudenicama.

Tip sela.

Dve kućne grupe s kućama u nizu, duž toka Ibrovog su Gornje Bagaše — Gornji Bojanići i Donje Bagaše – Donji Bojanići, su oko 10 minuta hoda udaljene jedna od druge. Groblje je na Bojanskom brdu.

Istorijat.

Vuk je zabeležio selo Bagaše u knežini Jošanici. Godine 1934. u Bagašu je zabeleženo 18 kuća. Na karti Vojnogeografskog instituta od 1925. godine, dopunjenoj 1956 listu „Novi Pazar“ razmera 1: 100.000, zaselak je zabeležen kao „Bagaše“ (Bojanići).

Poreklo stanovništva.

Rodovi.

U zaseoku sede sami:

-Bojanići (18 kuća, Sv. Vartolomej, 11. juna). Odavno su se doselili iz Šekulara u Plavsko–gusinjskoj oblasti. Prezivaju se Bojanići, po staroj Bojani, ženi njihovog roda, dok se njihovi srodnici odseljeni u Rokce, po Dunji, kćeri stare Bojane, prezivaju Dunjići. Mnogo su se selili, na razne strane i u razno doba. Osim u naseljima na Kopaoniku zabeležio sam njihove srodnike u selima Zapadnomoravskog Pomoravlja i u Podibru. Svi se smatraju jedan rod i svi slave malu i retku slavu Sv. Vartolomeja i Varnavu — „Vrtolomu“.

Zaselak ŽEŽENA

Položaj zaseoka.

Mali zaselak na visokoj terasi zvanoj Ravan, niže Markove njive.

Vode.

Stanovnici piju vodu sa izvora.

Zemlje i šume.

Delovi atara imaju nazive: Obitno, Pljoša, Veliki i Mali bres(t), Velike i Male lađice.

Tip zaseoka.

U zaseoku je jedna kućna grupa, od jednog roda. Neke kuće su u nizu, rasturene, ali su svuda na malom odstojanju. Groblje je na Ravni.

Istorijat zaseoka.

Vuk je zabeležio Žeženu, selo u knežini Jošanici. Godine 1874. u Žeženi je bilo 6 kuća; 1921. u Žeženi su 6 domaćinstava s 51 članom.

Starine u zaseoku.

Na raskrsnici je neka stara crkvina, a oko nje staro groblje u kome su pokopani preci sadašnjih stanovnika.

Poreklo stanovništva.

Rodovi.

U zaseoku žive sami:

-Tokalići (8 kuća, Sv. Vartolomej). Jedan su rod s Bojanićdžma u Bagašu — Bojanićima. Odseljeni u Breznu u Podibru, zadržali su prezime Tokalić.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top