Poreklo prezimena, selo Bare (Kraljevo) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Bare, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. Poreklo stanovništva sela Bare, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Bare (Kraljevo)

Poreklo prezimena, selo Bare (Kraljevo)

Poreklo stanovništva sela Bare, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Zaselak ( u knjizi se tretira kao zaselak kmetije Bare) je pod Kitom, na terasi reke Ibra.

Vode.

Rečice i potoci su: Kiža – Planska reka, Markovićka reka, Seničak ili Senički potok, Crpušale, Drenjački potok, Strčinoge i Crveni potok, a vode su: Vodica, Izvor u Livatku i Živa bara.

Zemlje i šume.

Delovi atara se nazivaju: Vujovsko brdo, Kućetine, Bugarska ravan, Čingelsko polje, Čingelsko brdo, Bobovik, Varino polje, Vujovićki lug, Rupčine i Borova luka. Bačije su na Kiti, na mestima Velike i Male njive.

Tip sela.

Kuće u zaseoku su rasturene, obično su dve–tri, najviše pet zajedno i na malom odstojanju jedna od druge. Groblje je na Čukari.

Istorijat.

Vuk je zabeležio Bare, selo u knežini Jošanici i nahiji novopazarskoj. Po popisu od 1921. godine u Barama je 21 domaćinstvo sa 134 člana. Pored današnjeg groblja je starije groblje zaseoka Bara; groblje predaka današnjih rodova.

Poreklo stanovništva.

Rodovi.

-Čingeli — Čingelići (8 kuća, Sv. Alimpije Stolpnik i Đurđevdan), su jedan rod c Čingelićima – Markovićima u Cupavnima.

-Medarovići (4 kuće, Mitrovdan, 26. oktobra), od Medarovića iz Bečvara u levom slivu Ibra.

-Vujovići – Popovići (1 kuća, Sv. Jovan zimski) su stari doseljenici od Raspopovića iz Jarandola – Baljevca u levom slivu Ibra.

-Češljarci (6 kuća, Sv. arhđ. Stefan, 27. decembra), od svetostevanjaca iz zaseoka Češljara iz preko Ibra.

Posle 1900. doselili su se:

-Milojčević (1 kuća, Sv. Alimpije Stolpnik i slava „zemlje“ – „imanja“ Sv. Jovan zimski), od Milojčevića iz Crvnja u Gokčanici prizetio se u kuću Vujovića–Popovića.

-Pandrc (1 kuća, Sv. Alimpije Stolpnik i slava imanja Sv. arhđ. Stefan), od Pandrca iz Predola ušao je u Češljare.

-Radulović (1 kuća, Sv. Alimpije Stolpnik i ženina slava Mitrov dan), od Čingelića iz Pokrvenika-Biljanovca. Otud je prešao otac i „priženio se“  Medarsku kuću.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top