Srpske porodice iz Trsta Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_68250" align="alignright" width="202"] Naša crkva u Trstu[/caption] Na osnovu podataka predstavljenih na izložbi "Kultura Srba u Trstu" 1 [caption id="attachment_68250" align="alignright" width="202"] Naša crkva u Trstu[/caption] Na osnovu podataka predstavljenih na izložbi "Kultura Srba u Trstu" 1 Rating: 0
You Are Here: Home » Info » Vesti » Srpske porodice iz Trsta

Srpske porodice iz Trsta

Naša crkva u Trstu

Na osnovu podataka predstavljenih na izložbi „Kultura Srba u Trstu“ 1751-1914, koju je prirdio Arhiv Srbije, objavljujemo genealoške podatke o najznačajnijim srpskim tršćanskim porodicama.

Riznić

Doselili su se iz Sarajeva u drugoj polovini 18. veka. Prvi zabeleženi Riznići u Trstu bili su braća Damjan, Stefan (1751- 1813), i Jovica (umro 1790), i njihova sestra Jelena (Suzana).

Stefan Riznić, bio je oženjen Anastasijom Janković (1759-1830) i sa njom imao decu: Jovana, Đorđa, Katarinu, i Anetu.

Jovan Stefanov Riznić (1793-1835) bio je oženjen Amalijom de Ril (1802-1825) ali je preminuo bez potomaka.

Jovica Riznić je sa suprugom Elisavetom imao sina Stefana (umro 1790).

Suzana Riznić je bila udata za Tomu Petrovića. Preminula je 1818. godine.

Gopčević

Prvi Gopčevići u Trstu su bili Hristifor Gopčević (1773-1827) i njegova porodica, doseljeni u Trst oko 1805. Hristifor je bio oženjen Sofijom Kvekić i sa njom imao decu: Jovana, Spiridona, Đorđa, Marka, i Katarinu.

Jovan Gopčević je bio u ruskoj vojnoj službi kao komesar ratnih parobroda.

Spiridon Gopčević je bio oženjen Elizom Ehman i sa njom imao sina Spiridona.

Đorđe Gopčević je bio oženjen Marijom Vašiček i odselio se iz Trsta.

Marko Gopčević se iz Trsta preselio u London gde je radio kao bankar.

Katarina Gopčević je bila udata za trgovca Metikea (Meticke).

Spiridon Spiridona Gopčević (1855-1936) bio je oženjen Franciskom Praskovic.

Frušić

Poreklom su iz sela Divoš, u blizini Fruške gore. Prvi Frušić u Trstu bio je Dimitrije Frušić (1790-183?). Bio je oženjen Jovankom /Jovanom, ćerkom hadži Lazara i Ane Lukić iz Dubrovnika. Imali su decu: Čedomilja (1826-1835), Dušana (1827-1896), i Milicu (1831-1911).

Bota

Sedamdesetih godina 18. veka porodica Bota doselila se u Split, odakle je 1790. prešla u Trst. Nikola, Petar, Dimitrije, i Ana bili su deca Đorđa Bote i grčki pravoslavci. Po dolasku u Trst Nikola Bota je pristupio Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi. Bio je oženjen Elenom di Đovani i preminuo je 1843. bez potomstva.

Kovačević

Mihajlo i Rosa Kovačević doselili su se iz Mostara sa sinovima Jovom i Jeftanom.

Jovo Kovačević (1777-1837) je sa ženom Marijom imao sinove: Aleksandra/Hristifora, Stefana, i Đorđa.

Aleksandar Hristifor (1805-1874) je bio oženjen Marijom Gašić (1816-1911) iz Dubrovnika i sa njom imao decu: Jovana/Đovanija (1838-1913),  Gavrila, Mariju (1844-1875), i Đorđa (1846-1916).

Vučetić

Prvi istaknuti predstavnik porodice Vučetić bio je Mihajlo Vučetić iz Boke Kotorske. Bio je oženjen Anom Riznić, ćerkom  Stefana Riznića i sa njom imao decu: Anastaziju, Katerinu, Elizu, Stefana, Đorđa, i Jovana. Mihajlo Vučetić je od crnogorskog vladike Petra II Petrovića Njegoša dobio plemstvo, i titulu „plemeniti od Grblja“. Brat Mihailo Vučetića bio je arhimandrit Stefan od Grblja.

Anastazija Vučetić je bila udata za  Jovana de Naka.

Jovan Vučetić bio je oženjen Ređinom Šortan i sa njom imao decu: Anđeliju, Mihaila, Spiridona, Anu, Stefana, i Mariju. Od tršćanske opštine dobio je titulu viteza.

Popović

Poreklom su iz Boke Kotorske, odakle se u Trst, oko 1805/6, doselio Hristifor Popović (1750-1936). Bio je oženjen Anastasijom Ćetković i sa njom imao sinove Spiridona/Špira, Draga, i Nikolu.

Spiridon Popović (1791-1874) bio je oženjen Marijetom Čizević.

Drago Popović (1799-1931) bio je oženjen Euđenijom D’Anđeli i sa njom imao sina Evgenija. Iz svog drugog braka sa Đulijom de Đulijani Manfredi imao je ćerku Euđeniju (1870-1905) i sina Đorđa (1872-1873). Od 1917. do 1919. bio je predsednik Ministarskog saveta i ministar spoljnih poslova Kraljevine Crne Gore.

 Kurtović

Prvi predstavnik porodice Kurtović u Trstu bio je Jovo Kurtović, rođen u Trebinju 1718. godine. U Trst se preselio 1748. sa svojom šestoricom braće.

Njegovo imanje nasledio je sinovac Maksim Kurtović koji je iz braka sa ženom Jelisavetom imao sina Nikolu Kurtovića. Član ove porodice Kurtovića bio je i Antun Kurtović, sin Stefana i Marije Kurtović.

Kvekić

Prvi poznati član porodice Kvekić u Trstu bio je obućar Antonije Kvekić. Bio je oženjen Anom, ćerkom Aleksandra Cvetkovića, i sa njom imao jednog sina.

Marko Kvekić se u Trst doselio 1820. godine. Bio je oženjen groficom Jelisavetom Mirković i sa njom imao decu: Nikolu, Jovana, Adelaidu, i Darinku.

Adelaida Kvekić bila je udata za grofa Kamila, senatora Jonskih ostrva.

Darinka Kvekić bila je udata za crnogorskog knjaza Danila Petrovića Njegoša.

Istaknuti član porodice Kvekić u Trstu bio je i Spiridon Kvekić, sinovac Marka Kvekića.

Teodorović

Osamdesetih godina 19. veka, u Trst su se doselila braća Petar, Đorđe, i Drago Teodorović, poreklom iz Trebinja.

Petar Teodorović je sa ženom Anastasijom imao decu: Georgija, Georgija, Konstantina, Stefana, Aleksandra, Filipa, Vasilija, Jelisavetu, Anastasiju, i Milicu.

Đorđe Teodorović bio je oženjen Anom Palikućom i sa njom imao decu: Petra, Dimitrija, Anastaziju, i Katarinu.

Drago Teodorović (1765-1818) bio je oženjen Sofijom, ćerkom trgovca Teodora Mekše, i sa njom imao sinove: Teodora, Teodora, Danila, Stefana, Georgija, Danila, i Jovana/Dragutina i ćerke: Anu, Mariju, Jelisavetu/Betu, Anu, Angelinu, Pulheriju, Ekaterinu, i Adelaidu.

Georgije Teodorović je bio oženjen Evgenijom Stončević.

Škuljević

Poreklom iz Mostara, za vreme kuge su se preselili u Dubrovnik, a kasnije u Trst.

Braća Jefto (1803-1859) i Jovan (1802-1881) su bili rodonačelnici tršćanskih Škuljevića.

Jefto Škuljević bio je oženjen Verandom Paraskevom Vuković i sa njom imao sina Hristifora/Ristu (1843-1909)  koji se nije ženio i nije imao potomke.

Opuić

Rodonačelnik Opuića iz Trsta bio je Hristifor Opuić (1809-1866), sin Petra i Anastasije Neimarević iz Stolca. Bio je oženjen Anom Gašić iz Dubrovnika i sa njom imao sina Stefana. Stefan Antonije Opuić oženio se po katoličkom obredu Adelaidom Fontanom. Njihova ćerka Natalija Opuić bila je udata za Artura Ruskonija i sa njim imala sina Antonina Ruskonija.

Aleksandar Opuić (1825-1888) bio je brat Hristifora Opuića, rođen u Dubrovniku. Bio je oženjen Marijom Bošković (1829-1889), sestrom Boža i Nika Boškovića. Sa njom je imao ćerku Milevu.

Mileva Opuić je bila udata za generala Aleksandra Konstantinovića (unuka Jevrema Obrenovića) i sa njim imala ćerku Nataliju i sina Vladimira. Natalija Konstantinović bila je udata za princa Mirka Petrovića Njegoša.

IZVOR: Izložba „Kultura Srba u Trstu“, Arhiv Srbije, 2016.


Komentari (2)

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top