Poreklo prezimena, selo Brđani (Brus) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Brđani, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do Poreklo stanovništva sela Brđani, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Brđani (Brus)

Poreklo prezimena, selo Brđani (Brus)

Poreklo stanovništva sela Brđani, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Brđani su brdsko selo s kućama na stranama brda: Jeloštaka, Dubovskog brda, Savićke čuke i Kneževićkog brega. Zemljišno područje Brđana zahvata prostor između sela Drenove na zapadu, Lipovca na jugozapadu, Batota na jugoistoku i Lepenca na istoku. U međama Brđana su uzvišenja: Kozja glava, Zaječinska čuka (Zaječina), Kadić kosa, Mečkarsko brdo, Lazovi, Bogdanovo brdo.

Vode.

Reke, rečice i potoci su: Rasina, Vuča, Lipovska, Strmačka reka i potoci: Miloševićki, Stajkovski, Todorovićki i Drenovački potok. Vode imaju nazive: Gornja voda, Vodica, Jagnjilo i Dubovska voda.

Zemlje i šume.

Delovi atara nazivaju se: Selište, Bačište, Kruševlje, Ravna, Popova kuća, Grujićke kuće.

Tip sela.

Selo sastavljaju pet kućnih grupa na pet seoskih brda. Srodičke kuće na tim brdima su nablizu, a odstojanje među pojedinim grupama je 500—1.000 m. U selu su četiri groblja: na Dubravskom brdu, Brđanskom brdu, Savićkoj čuki i Kneževićkom bregu.

Godine 1833. imalo je 11 kuća, 19 oženjenih i 30 neoženjenih; 1874 – 28 kuća; 1921 – 24 domaćinstva sa 121 članom; 1948 – 37 domaćinstava sa 296 članova.

Starine u selu.

U Dubovcima, u mestu Selištu, današnjoj okućnici Aleksandra Lukića bilo je staro „latinsko“ groblje. Ovo groblje je odavno rastureno. U mestu imenom Trole, prilikom obrade zemljišta nailazi se na temelje kuća i zgrada oko kuće, od opeke. Priča se da je ovde “bilo nekad neko naselje“.

Poreklo stanovništva.

Rodovi:

-Kneževići (4 kuće, Sv. Arhangel). Jedan su rod s Petrovićima– Moračanima u Žiljcima.

-Dubovci– Lukići i Markovići (8 kuća, Sv. Jovan Zlatoust i Prenos moštiju Sv. Jovana Zlatoustog), doselili se iz Dubovca u Drenici.

-Vučkovići (3 kuće, Sv. Arhangel, Aćim i Ana i Mala Sv. Ana) su od Crnoglavaca u Jošaničkoj Banji. Ovde je došao Miloš, čukunded starom Milanu (85 godina).

-Savići (4 kuće, Sv. Arhangel i Velika Gospođa). Prešli su iz Lipovca (Crne Glave), a starinom su od Žura – Žurića iz Morače.

Posle 1850. godine doselili su se:

-Ibrići – Jovanovići (2 kuće, Sv. Jovan zimski i letnji) iz sela Drena u Ibru;

-Lazići (3 kuće, Sv. Nikola zimski) iz Trećaka;

-Kuliza — Radenković (1 kuća, Sv. Mina-Mrata i Mali Sv. Arhangel), od Kuliza svetominaca iz Trošanovaca.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top