Mitohondrijska DNK: mt-DNA HV0+V Reviewed by Momizat on . PIŠE: Aleksandar Marinković Premda je mitohondrijska DNK haplogrupa HV0 proistekla iz skupine HV, njihova rasprostranjenost se ne poklapa. Naime, dok je roditeljsk PIŠE: Aleksandar Marinković Premda je mitohondrijska DNK haplogrupa HV0 proistekla iz skupine HV, njihova rasprostranjenost se ne poklapa. Naime, dok je roditeljsk Rating: 0
You Are Here: Home » Info » Dnk poreklo » mt-DNK haplogrupe » Mitohondrijska DNK: mt-DNA HV0+V

Mitohondrijska DNK: mt-DNA HV0+V

mtDNA-HV0

PIŠE: Aleksandar Marinković

Premda je mitohondrijska DNK haplogrupa HV0 proistekla iz skupine HV, njihova rasprostranjenost se ne poklapa. Naime, dok je roditeljska HV poreklom sa Bliskog istoka, HV0 + V skupine su na tom prostoru zanemarljive. Štaviše, HV0 + V su raširene po čitavoj Evropi u razmeru od 2-8% s nešto većim vrednostima na Baltiku, Iberiji i zemljama Magreba.

Haplogrupa V se nalazi nizvodno od njoj matične HV0 i nekada je nosila naziv HV0a2.

Ne može se pouzdano utvrditi gde su tačno nastale skupine HV0 + V, ali se starost HV0 procenjuje od 19.000 do 26.000 godina, a V na 12.000 do 16.000 godina.
Na prostoru bivše Jugoslavije zabeležili smo ukupno 7 primeraka HV od kojih je samo jedan predviđen kao HV0. Kao takvog, uneli smo ga u mapu rasprostranjenosti, ali ne i statistički. Haplogrupe V do sada ima 12 zabeleženih ili 6.38% od ukupno 188 uzoraka (baze FTDNA, MitoSearch, 23andMe).

Gledajući podgrupe, stanje je sledeće:

* 6 – V testirani samo HVR1 i HVR2)
* 3 – V6
* 2 – V1a1
* 1 – V1a1b
* 1 – HV0 (predviđen na osnovu mutacije T16298C)

Zanimiljivo je da se V6 (prema www.eupedia.com) beleži uglavnom u Francuskoj, dok se celokupna V1a1 dobro uklapa u prostor srednje i severoistočne Evrope (Skandinavija, Baltik)

FILOGENETSKO STABLO mt-DNA HV0 + V (na engleskom jeziku)

 • HV0
  • HV0a
   • HV0a1: found in the British Isles, Germany and Finland
   • V (aka HV0a2)
    • V1
     • V1a
      • V1a1: found mostly from central to northeast Europe
       • V1a1a: found in Scandinavia, Finland and Baltic countries
       • V1a1b
     • V1b
    • V2: found in the British Isles
     • V2a: found in Ireland
     • V2b: found in England
     • V2c: found in England
    • V3
     • V3a: found in northwest Europe
     • V3b
     • V3c: found in northern, central and eastern Europe
    • V4: found in France
    • V5: found in Lapland
    • V6: found in France
    • V7
     • V7a: found mostly in Slavic countries, but also in Sweden, Germany and France
     • V7b: found in eastern Europe and France
    • V8: found in Sweden
    • V9
     • V9a: found in the British Isles
      • V9a1
      • V9a2
    • V10: found in the British Isles, northwest France and Sweden
     • V10a
     • V10b
    • V11
    • V12: found in Germany
    • V13: found in Norway, Hungary and Russia
    • V14: found in Poland and Iberia
    • V15: found in England, Norway and Armenia
    • V16: found in Britain, Germany and Denmark
    • V17: found in England
    • V18: found in the Netherlands, Germany and Italy
    • V19
    • V20: found in Norway
    • V21
  • HV0b: found in Ireland, Central Europe, Belarus and Italy
  • HV0c
  • HV0d: found in Scandinavia, Morocco and India
  • HV0e
  • HV0f: found in Sweden and Italy

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top